9. Ohjaamopäivät

9. Ohjaamopäivät - askelmerkit tulevaan

"Ohjaamo -askelmerkit tulevaan" -yhdeksännet Ohjaamopäivät kokoavat Ohjaamoiden verkostoa Helsinkiin.

"On tärkeää, että Ohjaamoiden verkoston toimijat ovat itse mukana luomassa ja tekemässä valtakunnallisten Ohjaamopäivien sisältöä. Tällä tavoin nuorten hyvinvointia edistävät hyvät käytänteet...

Ohjaamoissa tarvitaan osatyökykyisten ohjausosaamista

Ohjaamoissa on todettu suuri tarve vastata myös erityistä tukea tarvitsevien nuorten tarpeisiin. Tukea voidaan antaa esimerkiksi harjoittelemalla yhdessä työpaikkahaastattelua tai auttamalla...

Mikä on Ohjaamo?

Mikä on Ohjaamo? Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupaikka, jonka toimintamalli rakentuu monialaisesti henkilökohtaista ohjausta, tietoa ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta,...

Tutkimus

Tutkimus Tutkimus tukee Ohjaamojen tiedontuotantoa, kehittämistä ja arviointia eri näkökulmista. Ohjaamoilta kerätään säännöllisesti tietoa (ohjeet keruuseen) muun muassa...

Tutkimuksen tehtävä

Kohtaamossa tehtävä tutkimus tukee Ohjaamojen ja verkko-ohjauksen kehittämistä sekä tutkitun tiedon välittymistä nuorille aikuisille, toimijoille sekä päätöksentekijöille. Ohjaamoilta kerätään ...

ONNI-hankkeen yhteystietoja

Onni somessa   Ota yhteyttä (etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi) Projektipäällikkö Hanna-Kaisa Kostet puh. 0295 040 755   Kehittämiskoordinaattorit Espoo ...

ONNI-hankkeen linkkejä

Juttuja Onnista Onni laajenee Onnia jännittää Kesäkuulumisia Hanke vauhtiin Autetaan urakalla Hanke alkaa

ONNI-hankkeen kuvaus

Onni-hankkeen tavoite on luoda valtakunnallinen malli ja suositus Ohjaamoiden psykososiaaliselle tuelle ja levittää vahvuuksiin keskittyvää työotetta Ohjaamoissa. Malli sisältää sekä Ohjaamoiden...

TESSU in english

TESSU - Together for Guidance and Counselling -project Training and supporting the One-Stop Guidance Centres 2015-2019 In different parts of Finland One-Stop Guidance center (Ohjaamo)...

TESSU-webinaarit

Ohjaamoista kohti työtä ja työelämää - TESSU-webinaarit TESSU-projektin vuorovaikutteiset webinaarit oli suunnattu Ohjaamojen työntekijöille. Luento-osuuden lisäksi osallistujien oli...

Ohjaamo jeesaa

  Ohjaamoja on tällä hetkellä noin 60 ja niiden toiminta ulottuu jokaisen maakunnan alueelle.