TESSU-valmennukset Ohjaamo Espoossa

30.10.2016 Valmennus 1: Monialainen yhteistyö ja Ohjaamo Espoon rooli - kick-off-tilaisuus

20.12.2016 Valmennus 2: Monialaista yhteistyötä edistävät ja estävät tekijät

1.2.2017 Valmennus 3: Monialaisuutta tukevien pelisääntöjen muodostaminen

Maalis-huhtikuu 2017: TESSU-havainnointikäynnit Ohjaamossa

22.5.2017 Valmennus 4: palautekeskustelu havainnoinnista

 

TESSU kävi tutustumassa Ohjaamo Espoon toimintaan ja haastattelemassa toimijoita valmennuksen tarpeesta 10.3.2017: tarvekartoitushaastattelun raportti (pdf)

 

 

<< Palaa TESSU-valmennukset -sivulle