Mikä on Ohjaamo?

Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupaikka, jonka toimintamalli rakentuu monialaisesti henkilökohtaista ohjausta, tietoa ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta.

Ohjaamo tukee erityisesti erilaisissa nivelvaiheissa olevia nuoria ja edistää koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Nuorten yksilölliset tilanteet huomioiden Ohjaamon tarjoama ohjaus ja tuki voi sisältää monia eri vaiheita. Ohjaamon ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Ohjaamo esite

Toimintamallin tavoitteena on, että Ohjaamo toimii nuoren tukena, kunnes tilanteeseen löydetään pidempikestoinen ratkaisu esimerkiksi yhteistyöverkoston tarjoamien palveluiden kautta tai nuoren siirtyessä opintoihin tai työelämään.

Suositukset Ohjaamotoiminnan vähimmäisvaatimuksiksi, Ohjaamotoiminnan perusteet

 

Ohjaamopuu

 

Materiaalipankki vaatii kirjautumisen, ota yhteyttä Ohjaamosi projektipäällikköön/koordinaattoriin tunnuksen saamiseksi.
Ohjaamo-toiminnan mallinnus materiaalit löydät osoitteesta  Kohtaamo.info/materiaalipankki/Ohjaamot/Ohjaamo-toiminnan mallinnus
Materiaali sisältää esityspohjan, työkalupakin, nuoret lukuina, Ohjaamot kartalla yms.

 

Visualisointi ennen - jälkeen

 

 

 

Ohjaamoja on tällä hetkellä noin 50 ja niiden toiminta ulottuu jokaisen maakunnan alueelle.