Verkostoyhteistyö


Ohjaamon tavoitteita tukevan verkoston rakentaminen
 

 • Kuka vastaa Ohjaamo-verkoston rakentamisesta?
 • Minkälaista osaamista Ohjaamo-verkostossa tulee olla?
 • Minkä lisäarvon Ohjaamo tuottaa alueen jo olemassa oleviin nuorten palveluihin?
   
 • Millä tavoitteilla, ehdoilla ja toimintatavoilla yhteistyötä tehdään?
 • Ohjaamo-toiminnalle on asetettu valtakunnalliset suositukset (linkki lisätään). Keitä Ohjaamo-verkostossa tulee olla, jotta suositukset toteutuvat?
 • Mitä hyötyä Ohjaamosta on asiakkaalle?
 • Mitä on tärkeä tietää verkostokumppaneista sekä heidän palveluistaan ja toiminnastaan?
 • Minkälaisten vaiheiden kautta olette rakentaneet verkoston?
 • Tulisiko Ohjaamolle laatia oma strategia? Millainen strategia tukisi Ohjaamon rakentumista ja toimintaa?


Ohjaamon tavoitteita tukevan verkoston ylläpito
 

 • Kuka koordinoi Ohjaamo-verkostoa?
 • Mitä verkoston koordinointi tarkoittaa?
 • Millä toimenpiteillä verkosto pidetään aktiivisena?
   
 • Kuka Ohjaamo-verkostoa johtaa eli mahdollistaa ja valtuuttaa toiminnan?
 • Miten verkostoa käytännössä johdetaan?
 • Miten Ohjaamo-verkoston toimintaa arvioidaan?
 • Miten edistetään verkostokumppaneiden sitoutumista Ohjaamon tavoitteiden mukaiseen toimintaan?
 • Miten verkostokumppaneiden keskinäistä luottamusta rakennetaan ja ylläpidetään?
 • Mitä tietoa verkostossa jaetaan? Keiden kesken ja miten?
   

Oma verkostotoimijuus
 

 • Miksi olen mukana Ohjaamo-verkostossa?
 • Mitä asiantuntijuutta minä tuon Ohjaamo-verkostoon?
   
 • Mitä oma organisaationi odottaa minulta Ohjaamo-verkoston toimijana?
 • Mihin kohtaan Verkostotutkaa asetan itseni ja miksi? (kuva lisätään)
 • Millaisin oman organisaationi valtuuksin ja ehdoin toimin Ohjaamo-verkostossa?