Monialainen Ohjaamotyö

Väline Ohjaamon monialaisen yhteisen työn kehittämiseen

Tarkastele Ohjaamotyötä neljän pääteeman avulla. Kustakin kohdasta avautuu kysymyspatteristo sekä lisämateriaalia aiheesta:

 

Näiden sivujen sisältö on vielä keskeneräinen!