Onni-hankkeen tavoite on luoda valtakunnallinen malli ja suositus Ohjaamoiden psykososiaaliselle tuelle ja levittää vahvuuksiin keskittyvää työotetta Ohjaamoissa. Malli sisältää sekä Ohjaamoiden omaa toimintaa että yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Uskomme, että jo matalan kynnyksen tukitoimilla voidaan saada paljon aikaiseksi ja auttaa nuoria aikuisia eteenpäin kohti koulutusta ja työtä.

Hankkeen kehittämiskoordinaattorit työskentelevät Ohjaamoissa eri puolilla Suomea, jotta paikalliset hyvät käytännöt ja haasteet voidaan ottaa huomioon. Hanke kestää vuoden 2019 loppuun.

Ohjaamoiden psykososiaalinen tuki on nuorten psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista ja suunnitelmallista työtä. Tukea saa esimerkiksi mielen hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin, itsenäistymiseen ja arjen hallintaan. Toiminta voi olla yksilötyötä tai ryhmämuotoista.

Työ keskittyy vahvuuksiin ja voimavaroihin ja tukee nuorta kohti hänen omia tavoitteitaan ja tulevaisuuden unelmiaan. Tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta ja poistaa koulutukseen ja työelämään kiinnittymisen esteitä.

Onni somessa

 

Ota yhteyttä
(etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi)

Projektipäällikkö Hanna-Kaisa Kostet

puh. 0295 040 755

 

Kehittämiskoordinaattorit

Espoo

Kirsi Räsänen ja Heidi Toivonen

Helsinki

Hanna Mäkinen ja Sini Korhonen

Hämeenlinna

Anu Pekkonen

Joensuu

Minna Vanhanen

Kouvola

Elisabet Mäkinen

Tampere

Katja Kuorikoski

Vantaa

Anna Alavesa ja Aino Huilla