Tutkimus

Tutkimuksen avulla saadaan esille Ohjaamojen merkitys, tarve ja kokemukset.

Näitä tietoja hyväksikäytetään valtakunnallisessa vaikuttamistyössä ja tiedottamisessa ja esimerkiksi nuorisotakuu johtoryhmän välitilinpäätöksessä sekä alueilla juurruttamistyöhön ja toiminnan vakiinnuttamiseen.

Ohjaamoilta kerätään säännöllisesti tietoa (ohjeet keruuseen) muun muassa palvelun käytöstä, saatavista palveluista, työntekijäresursseista ja nuorten siirtymistä.

Tutkijana Kohtaamossa toimii Mirja Määttä. Ohessa Mirjan esitys Ohjaamo näkökulmasta.

Mirja on suunnitellut Ohjaamojen arviointityökalun, jolla seurataan palvelujen kehittämistä, kattavuutta ja käyttöä, analysoidaan nuorten aikuisten sekä sidosryhmien palautetta palvelusta sekä kerätään toiminnan tuloksia; nuorten siirtymiä ja kehittyviä toimintamalleja.

Lisäksi Kohtaamo on hankinut tutkimuksen liittyen nuorten työllistämistuotteisiin Ohjaamoissa, jossa kerättiin valtakunnallisesti tietoa eri toimintamalleista työllistymiseen liittyen.
Kehittyvät nuorten työllistämisen keinot Ohjaamoissa

Kohtaamo on hankkinut myös Ohjaamo-toiminnan taloudellisten vaikutusten arviointia

Syksyllä 2017 julkaistu Uutta auringon alla -kirja tarkastelee monipuolisesti Ohjaamo-toimintaa.

Tutkimustietoa päivitetään Kohtaamo.info/tutkimus -sivuille.