Uraohjausosaamisen koulutusta ja palvelumalleja Ohjaamoille – URAA! -projekti

URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa –projekti (ESR) vahvistaa Ohjaamoissa työskentelevien asiantuntijoiden monialaista uraohjausosaamista. Tämä tarkoittaa eri hallinnonalojen yhdyspinnoilla työskentelyä ja yhdessä tekemistä Ohjaamon asiakkaiden elinaikaisen ja pitkäjänteisen urasuunnittelutaitojen kehittymiseksi.

Projekti toteuttaa uraohjausosaamisen monialaisia koulutuksia, jotka ovat avoimia kaikille Ohjaamoissa työskenteleville sekä Ohjaamojen verkostojen edustajille. Lisäksi projektissa mallinnetaan Ohjaamojen uraohjauskäytänteitä ja uraohjauksen palvelumalleja.

Toteuttajat ja yhteyshenkilö

Projektin toteuttavat HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Projekti tekee yhteistyötä KOHTAAMO-hankkeen, TESSU- ja OSMO-projektien (ESR) sekä valtakunnallisen Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin kanssa.

Ota yhteyttä ja tiedustele projektista ja koulutuksesta lisää!

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Päivi Pukkila (paivi.pukkila@hamk.fi, puh. 050 5745253).