TESSU-valmennusprosessi  

Ohjaamo Espoossa

30.10.2016 Kick-off-tilaisuus / valmennus 1:
Monialainen yhteistyö ja Ohjaamo Espoon rooli

 

 

20.12.2016 Valmennus 2:
Monialaista yhteistyötä edistävät ja estävät tekijät

 

1.2.2017 Valmennus 3:
Monialaisuutta tukevien pelisääntöjen muodostaminen

 

 

10.3.2017 Tutustumiskäynti ja valmennuksen tarvekartoitus

 tarvekartoitushaastattelun raportti (pdf)

 

 

Maalis-huhtikuu 2017: TESSU-havainnointikäynnit Ohjaamossa

22.5.2017 Valmennus 4: palautekeskustelu havainnoinnista

 

 

 

 

<< Palaa TESSU-valmennukset -sivulle