Kohtaamo-projektet (ESF)

Kohtaamo

– har som uppgift att utveckla vägledningstjänster med låg tröskel – Navigatorer –  och riksomfattande webbhandledning för ungdomar
– har som mål att främja unga personers sysselsättning och utbildning samt att förebygga marginalisering
– genomförs under ledning av ANM i samarbete med flera olika förvaltningsområden, näringslivet och tredje sektorn
– ingår i verkställandet av ungdomsgarantin och har beviljats finansiering från Europeiska socialfonden för projektperioden 2014–2020

Kohtaamo-hanke esittäytyy

Vad är Navigatorn?

Navigatorn är en plats där ungdomar och unga vuxna under 30 kan få hjälp med ärenden som berör arbete, utbildning och vardag. Navigatorerna runt om i Finland erbjuder information, rådgivning och vägledning snabbt och enligt behov.

Verksamheten, som samlar olika aktörer under ett och samma tak, har utvecklats runt om i Finland i flera år. De mest välkända exemplen är Byströms ungdomstjänster i Uleåborg och Olkkari i S:t Michel, men liknande verksamhet har också utvecklats på andra orter. Många av ungdomarna som tagit kontakt har haft en klar önskan att få information, rådgivning och vägledning enkelt och snabbt. Navigatorerna strävar till att tillgodose detta behov.

År 2014 började man utvidga verksamheten till olika delar av Finland som en del av ungdomsgarantin. Detta baserar sig på goda erfarenheter av tjänsterna som redan utvecklats, samt en önskan att särskilt göra det lättare för unga personer att få arbete och komma in på utbildningar. I början av 2015 inleddes en grupp projekt som stöddes av Europeiska socialfonden och som grundade Navigator-tjänster i kommuner och samkommuner. Navigatorer har också uppkommit genom kommunernas egen verksamhet utan utomstående projektfinansiering.

I början av 2018 fanns det redan Navigatorer på över 50 olika orter runt om i Finland. Den nordligaste Navigatorn ligger i Rovaniemi, medan den sydligaste finns i Helsingfors. På Navigatorerna arbetar cirka 500 personer, som är experter inom olika branscher, minst en dag i veckan.

Navigatorerna utvecklas genom samarbete mellan olika ministerier. Arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet deltar i samarbetet. På riksomfattande nivå stöds verksamheten av Kohtaamo-projektet (ESF).

Man kan bekanta sig med Navigatorerna och deras verksamhet på adressen ohjaamot.fi. På den riksomfattande webbplatsen finns kontaktuppgifterna för alla Navigatorer i Finland. Navigatorernas uppgifter finns också i Navigatorernas gemensamma broschyr.

 

Alkukesästä sosiaalisessa mediassa kiersi #olisinpatiennyt-haaste. Ajatuksena oli kirjoittaa omalle nuorelle itselleen asioita, joita olisi ollut hyvä silloin tietää. Sosiaalinen media täyttyi
Jokainen Ohjaamo on toimintaa aloittaessaan miettinyt tapoja, miten nuoret tavoitetaan ja saadaan Ohjaamon palvelujen pariin. Ohjaamoissa on viimeisten vuosien aikana nuoria tavoittelevaa viestintää
Neuvon antaja saa olla kieli keskellä suuta, mikäli haluaa, että neuvo tulee kuulluksi ja on asiakkaalle hyödyksi. Katri Myllylä ja Elina Pehkonen tarkastelevat blogissaan neuvontaa osana ohjausta.
Ohjaamo Olkkarin toiminnanohjaaja Sari-Anne Ratia kirjoittaa blogissaan moniammatillisen yhteistyön edistysaskelista. Yhdessä työskentely vahvistaa eri alojen ammattilaisten osaamista.
Ohjaamojen johtaminen on mielenkiintoinen, innostava ja toisinaan turhauttava haaste. Arkea ja työtä johdetaan monilla eri nimikkeillä. Päällikkö, projektipäällikkö, koordinaattori, palvelujohtaja…