Kohtaamossa tehtävä tutkimus tukee Ohjaamojen ja verkko-ohjauksen kehittämistä sekä tutkitun tiedon välittymistä nuorille aikuisille, toimijoille sekä päätöksentekijöille. Ohjaamoilta kerätään säännöllisesti tietoa (ohjeet keruuseen) muun muassa palvelun käytöstä, saatavista palveluista, työntekijäresursseista ja nuorten siirtymistä. 

Ohjaamoja koskeva tutkimus sisältää prosessi- ja tulosarviointia. Siinä seurataan palvelujen kehittämistä, kattavuutta ja käyttöä, analysoidaan nuorten aikuisten sekä sidosryhmien palautetta palvelusta sekä toiminnan tuloksia: nuorten siirtymiä ja kehittyviä toimintamalleja. Ohjaamojen arviointityökalu löytyy tästäSyksyllä 2017 julkaistu Uutta auringon alla -kirja tarkastelee monipuolisesti Ohjaamo-toimintaa. Tutkimustuloksia löytyy myös sidosryhmäkyselystä sekä tilastoja tästä.

Tutkija tukee myös Ohjaamoihin ja verkkopalveluun liittyvää moninaista tutkimustoimintaa, josta osa toteutetaan ostopalveluna, osa akateemisina tutkimuksina tai selvityksinä ja opinnäytteinä. Lue lisää erilaisista tutkimuksista klikkaamalla oikealla olevia linkkejä.