Uutiset Uutiset

Mitä etsivä nuorisotyö tekee Ohjaamossa?

Saako etsivän työn tekijä tehdä töitä Ohjaamossa? Ohjaavatko etsivät Ohjaamoon vai Ohjaamo etsiville? Eikö etsivän työn tekijä ole ikään kuin pieni Ohjaamo? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin Mikkelin Etsivä nuorisotyö Ohjaamoissa -seminaarissa helmikuun 9. päivä. Puhetta riitti yhteisestä työstä, rajapinnoista ja yhteistyön hyödyistä.

OKM:n Merja Hilpinen muistutti etsivän työn perustuvan vapaaehtoisuuteen ja nuoren antamiin tietoihin. "Etsivä nuorisotyö on oma ammattikuntansa, joka ei tee muiden työtä, vaan omaa nuorisolain mukaista tehtäävänsä." Kohtaamon Pasi Savonmäki puolestaan totesi Ohjaamon olevan verkosto, jossa on tärkeää käydä vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. "Tästä syystä juuri tämänkaltaisia tilaisuuksia tarvitaan." Savonmäen mukaan etsivä nuorisotyö on oleellinen osa Ohjaamojen toimintaa. "Ohjaamo on yhteistyön alusta, joka ei korvaa muita palveluja."

Iltapäivän paneelikeskustelussa kuultiin toimijoiden ääntä ja käytänteitä arjesta. Keskustelussa näkyivät erilaiset tavat toimia ja erilaiset yhteistyökäytänteet. Toisaalla etsivät työskentelevät Ohjaamosta käsin, toisaalla töitä tehdään erillään, mutta yhteistyössä. Vantaan etsivänuorisotyöntekijä Kimmo Hiltunen kertoi Ohjaamon tuoneen lisää liikkumatilaa työhön, kun osa asiakkaista on ohjautunut Ohjaamoon. Näin etsiville on jäänyt enemmän aikaa tukea niitä nuoria, jotka tarvitsevat enemmän apua. Mikkelissä puolestaan Ohjaamon kautta nuori on saanut tarvitsevansa monialaisen tuen aiempaa helpommin ja nopeammin. Keskustelussa nousi esiin myös se näkökulma, ettei pienemmillä paikkakunnilla Ohjaamoa välttämättä tarvita etsivän työn lisäksi.

Löytyikö päivässä sitten kysymyksiin vastauksia? Kyllä ja ei. Etsivän työn ja Ohjaamojen yhteistyö on moninaista ja tapoja toimia on paljon. Yksi tapa ei ole toista parempi. Tärkeintä olisikin löytää se meidän tapa toimia. Panelistien vinkeistä on hyvä aloittaa: tutustukaa toisiinne, puhukaa paljon, välttäkää päällekäisyyttä ja kokeilkaa rohkeasti, mutta ennen kaikkea muistakaa pitää nuoret keskiössä.

 

Tilaisuuden materiaalit löytyvät materiaalipankista ja tapahtuman tallenne on katsottavissa YouTuben kautta. Twitterissä käytyyn keskusteluun voi palata tunnisteen #entohjaamo avulla. Tilaisuudesta tehty visualisointi lisätään materiaalipankkiin myöhemmin.

Ohjaamojen tuki -hankkeen Sonja Miettinen ja Etsivän nuoriostyön kehittämisen tuki -hankkeen Anna Vilen ovat molemmat bloganneet päivän tunnelmista.

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Kohtaamo, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ohjaamojen tuki -hanke (XAMK) ja Etsivän nuorisotyön kehittämisen tuki -hanke (Espoon kaupunki).Ei kommentteja. Ole ensimmäinen.

Blogit Blogit

Risteilyllä oli ohjaamolaisia mukava joukko, myös entisiä ja tuleviakin. Torstai-illan työryhmässä pureuduttiin sosiaalisen vahvistamisen toimiviin keinoihin, joilla nuoria tuetaan kiinnittymään
Ohjaamoissa eletään muutosten aikoja, kun useat hankerahoitukset päättyvät vuoden 2018 alussa ja uusia työntekijöitä astuu vastuisiin. Vantaan Ohjaamossa on visioitu, miten muutoksissa voitaisiin
OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti järjesti Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä Joensuussa 16.2.2018 symposiumin, jonka aiheena oli Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen
Asumisneuvonnalla saadaan paljon hyvää aikaan nuorten elämässä. Nuorisoasuntoliiton (NAL) tuoreen tutkimuksen mukaan asumisneuvonnalla voidaan vähentää esimerkiksi nuorten häätöjä ja
Moneen muuhun maahan verrattuna Suomessa on kattavat ja hyvin toimivat monialaiset tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (TNO-palvelut). 2000-luvun taitteessa Suomea arvostettiin edelläkävijänä myös

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa