Uutiset Uutiset

Mitä etsivä nuorisotyö tekee Ohjaamossa?

Saako etsivän työn tekijä tehdä töitä Ohjaamossa? Ohjaavatko etsivät Ohjaamoon vai Ohjaamo etsiville? Eikö etsivän työn tekijä ole ikään kuin pieni Ohjaamo? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin Mikkelin Etsivä nuorisotyö Ohjaamoissa -seminaarissa helmikuun 9. päivä. Puhetta riitti yhteisestä työstä, rajapinnoista ja yhteistyön hyödyistä.

OKM:n Merja Hilpinen muistutti etsivän työn perustuvan vapaaehtoisuuteen ja nuoren antamiin tietoihin. "Etsivä nuorisotyö on oma ammattikuntansa, joka ei tee muiden työtä, vaan omaa nuorisolain mukaista tehtäävänsä." Kohtaamon Pasi Savonmäki puolestaan totesi Ohjaamon olevan verkosto, jossa on tärkeää käydä vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. "Tästä syystä juuri tämänkaltaisia tilaisuuksia tarvitaan." Savonmäen mukaan etsivä nuorisotyö on oleellinen osa Ohjaamojen toimintaa. "Ohjaamo on yhteistyön alusta, joka ei korvaa muita palveluja."

Iltapäivän paneelikeskustelussa kuultiin toimijoiden ääntä ja käytänteitä arjesta. Keskustelussa näkyivät erilaiset tavat toimia ja erilaiset yhteistyökäytänteet. Toisaalla etsivät työskentelevät Ohjaamosta käsin, toisaalla töitä tehdään erillään, mutta yhteistyössä. Vantaan etsivänuorisotyöntekijä Kimmo Hiltunen kertoi Ohjaamon tuoneen lisää liikkumatilaa työhön, kun osa asiakkaista on ohjautunut Ohjaamoon. Näin etsiville on jäänyt enemmän aikaa tukea niitä nuoria, jotka tarvitsevat enemmän apua. Mikkelissä puolestaan Ohjaamon kautta nuori on saanut tarvitsevansa monialaisen tuen aiempaa helpommin ja nopeammin. Keskustelussa nousi esiin myös se näkökulma, ettei pienemmillä paikkakunnilla Ohjaamoa välttämättä tarvita etsivän työn lisäksi.

Löytyikö päivässä sitten kysymyksiin vastauksia? Kyllä ja ei. Etsivän työn ja Ohjaamojen yhteistyö on moninaista ja tapoja toimia on paljon. Yksi tapa ei ole toista parempi. Tärkeintä olisikin löytää se meidän tapa toimia. Panelistien vinkeistä on hyvä aloittaa: tutustukaa toisiinne, puhukaa paljon, välttäkää päällekäisyyttä ja kokeilkaa rohkeasti, mutta ennen kaikkea muistakaa pitää nuoret keskiössä.

 

Tilaisuuden materiaalit löytyvät materiaalipankista ja tapahtuman tallenne on katsottavissa YouTuben kautta. Twitterissä käytyyn keskusteluun voi palata tunnisteen #entohjaamo avulla. Tilaisuudesta tehty visualisointi lisätään materiaalipankkiin myöhemmin.

Ohjaamojen tuki -hankkeen Sonja Miettinen ja Etsivän nuoriostyön kehittämisen tuki -hankkeen Anna Vilen ovat molemmat bloganneet päivän tunnelmista.

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Kohtaamo, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ohjaamojen tuki -hanke (XAMK) ja Etsivän nuorisotyön kehittämisen tuki -hanke (Espoon kaupunki).Ei kommentteja. Ole ensimmäinen.

Blogit Blogit

Nuorten asunnottomuus on kasvanut, vaikka kokonaisuudessaan asunnottomuus on laskenut. Nuorten asunnottomuus on ratkaistavissa yhteistyöllä. Ohjaamot ovat yhteistyön alusta myös nuorten asumisasioiden
Katso nyt TESSU-webinaarien tallenteet! Keväällä 2018 järjestettyjen webinaarien tallenteet ovat TESSU-Youtubessa.
Armi Itätalo tarkasteli pro gradussaan rodullistettujen nuorten palvelukokemuksia Ohjaamossa. Palvelukokemusten ohella tutkimuksessa pureuduttiin työmarkkinakansalaisuuden eetokseen yhteiskunnassamme.
Alkukesästä sosiaalisessa mediassa kiersi #olisinpatiennyt-haaste. Ajatuksena oli kirjoittaa omalle nuorelle itselleen asioita, joita olisi ollut hyvä silloin tietää. Sosiaalinen media täyttyi
Jokainen Ohjaamo on toimintaa aloittaessaan miettinyt tapoja, miten nuoret tavoitetaan ja saadaan Ohjaamon palvelujen pariin. Ohjaamoissa on viimeisten vuosien aikana nuoria tavoittelevaa viestintää

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa