Uutiset Uutiset

Palaset kohilleen – Keuda-talolla 6.-7.4.17

Kohtaamo  ja Ohjaamo Keski-Uusimaa -hankkeet järjestivät Länsi-Suomen Ohjaamoille suunnatut Ohjaamopäivät Keski-Uudellamaalla Keravalla. Ohjaamopäivillä Palasia kohilleen kokosivat lähes 50 osallistujaa Ohjaamoista ja Ohjaamoverkostoista.

Ohjaamopäivät alkoivat katsauksella tuleviin muutoksiin; maakuntauudistus, sote- ja TE-palveluista kasvupalveluihin –otsikon alla. Lapset ja perheet muutosohjelman (LAPE) sekä soten ja alueuudistuksen etenemistä esitteli muutosagentti Tiina Turkia (HUS) ja TE-palveluista kasvupalveluihin siirtymisen muutoksia avasi kehittämispäällikkö Jarkko Tonttila (TEM). 

Maakuntauudistus tuo muutoksia palveluihin ja asiakkaiden valinnan vapaus kasvaa. Palvelujen tuottamisen tavat voivat vaihdella maakunnissa esim. palvelu/asiakasseteli, henkilökohtainen budjetti, vaikuttavuusinvestointi. Palvelutarpeet vaikuttavat palvelujen tuottamiseen ja käytäntöihin. Ohjaamo-toiminnan kannalta merkittävää on, mihin Ohjaamo sijoittuu laajassa ohjaus- ja palvelukentässä.

Kasvupalveluihin liittyen Jarkko Tonttila esitteli alue- ja kasvupalvelulain käsittelyn aikataulua, maakunnan järjestämisvastuuta, maakunnan viranomaistehtäviä kasvupalveluihin liittyen sekä siirtymää kilpailulliseen tuotantomalliin. Kasvupalvelujen kanavamalli sekä asiakkaiden palveluprosessin tarkastelun kautta pyritään turvaamaan edelleen työnhakijoille palvelujen yhdenvertaisuus ja saatavuus. Asiakkaiden valinnanvapaus näkyy mahdollisuutena valita palveluntuottaja oman palvelutarpeen mukaan. Uudistuksessa pyritään säilyttämään jo toimivat mallit ja verkostomaisille monitoimijamalleille on tarvetta (esim. Ohjaamo-toiminta). Haasteena Ohjaamo-toiminnan näkökulmasta on järjestämis- ja koordinointivastuun määrittyminen ja rahoitusrakenne, jotka tarkentuvat vasta myöhemmässä vaiheessa.

Ensimmäisen päivän iltapäivä osuudessa osallistujat jakautuivat teemaryhmiin, joiden avulla lähestyttiin Ohjaamoiden arjen toimintaa monesta suunnasta. Teemoina Ohjaamon pyörittäminen, Ohjaamoista työelämään, Ohjaamo yhteistyöparina ja Ohjaamot uusin silmin. Ryhmissä pohdittiin Ohjaamotoiminnan kannalta esimiestyötä ja hallinnointia, yritysyhteistyötä, yhteistyötä aikuissosiaalityön ja KELAn kanssa, työllistämisen tukea ja tuotteita ja kurkattiinpa uusin silmin vielä mikä on Ohjaamo 2018?

Toisen päivän aluksi lähestyttiin Nuoria ja nuorten maailmaa Uudenmaan TE-toimiston palveluesimies Jaakko Westerlundin alustuksen kautta Miksi me tätä tehdään? Nuorten kohtaaminen, nuoruus syrjäytymisherkkänä elämänvaiheena ja tutkimushankkeen Youngpac - tutkimustulosten kautta avautui, kuinka nuorisotakuu-järjestelmä on toiminut käytännössä TE-toimistoissa. Konkreettinen sopiva tarjous motivoi merkitsevästi.

Alustuksen jälkeen teemaryhmät jatkoivat toimintaansa uusin aihein. Päivän agendalla olivat mm. markkinointi ja tiedottaminen, nuorten motivointi ammatin hankintaan ja oppilaitosyhteistyö. Ohjaamopäivät päätettiin yhteisten tulosten esittelyyn toisille ryhmille.

Erilaisia kysymyksiä, ajatuksia, ideoita ja kehittämisehdotuksia syntyi merkittävä määrä mm. Ohjaamotoimijalla tulee olla ”Ohjaamo-silmälasit” silloin kun työskennellään Ohjaamossa, nopean palveluketjun merkitys koulutus- ja työllistymispoluilla etenemiseen, mitkä ovat Ohjaamopalvelut muuttuvassa ajassa? Ohjaamotoiminta on hyvä profiloida ja parasta olisi, jos Ohjaamo olisi yhtä tunnettu kuin neuvola.  

Yritysyhteistyön rakentumisen tueksi erilaisiin työryhmiin on pyrittävä saamaan mukaan yritysjärjestön edustaja, jota kautta avautuu silta yhteistyölle. Yritysyhteistyön tulee olla oman alueen näköistä, keskustelevaa, jalkautuvaa, työelämää ennakoivaa, työllistävää ja luo uskoa tulevaan.

Nuorten tulevaisuuden kannalta keskusteltiin laajasti: Onko hyvä pysähtyä nuoren kanssa pohtimaan hänen kykyjään, toiveitaan, kiinnostusten kohteita kohti ammatillista suuntaa ja tulevaa ammattia, väkisin eteenpäin puskemisen sijaan. Miten 25-29-vuotiaat nuoret huomioidaan Ohjaamon toiminnassa? Löytyisikö ratkaisu nuorten koulutusten keskeytymisiin VALMA-tyyppisestä kokonaisuudesta kaikille toisen asteen koulutukseen siirtyville, jossa on mahdollisuus suorittaa yhteisiä aineopintoja ja tarkentaa vielä ammatillista suuntaa?

Ohjaamo on kehittämis- ja yhteistyöalusta, jossa on tilaa keskusteluille tulevaisuuden rakentumiseksi vankemmalle pohjalle – pidetään nuori keskiössä ja mahdollistetaan hänelle mahdollisuuksia itsetuntemuksen vahvistamiseen ja varmistetaan yhdessä nuorelle sujuva palveluketju hyvän yhteistyön keinoin kohti koulutusta ja työelämää.

Päivien materiaalit ja puhujien esitykset löydät materiaalipankista.

Kirjoittaja: Timo Hakala, asiakasvastuukoordinaattori, Ohjaamo Keski-UusimaaEi kommentteja. Ole ensimmäinen.

Blogit Blogit

Neuvon antaja saa olla kieli keskellä suuta, mikäli haluaa, että neuvo tulee kuulluksi ja on asiakkaalle hyödyksi. Katri Myllylä ja Elina Pehkonen tarkastelevat blogissaan neuvontaa osana ohjausta.
Ohjaamo Olkkarin toiminnanohjaaja Sari-Anne Ratia kirjoittaa blogissaan moniammatillisen yhteistyön edistysaskelista. Yhdessä työskentely vahvistaa eri alojen ammattilaisten osaamista.
Ohjaamojen johtaminen on mielenkiintoinen, innostava ja toisinaan turhauttava haaste. Arkea ja työtä johdetaan monilla eri nimikkeillä. Päällikkö, projektipäällikkö, koordinaattori, palvelujohtaja…
Ensimmäinen kevät TESSU-valmentajana on takana. Näin kesän kynnyksellä on mukava ja aiheellistakin koota ajatuksia siitä, mitä kevät toi tullessaan, kun valmensin kahdessa Ohjaamossa ja
Maria Kankkunen pohtii blogissaan, miten käyttäytymistaloustiedettä voi hyödyntää Ohjaamon palvelujen suunnittelussa, kun halutaan ymmärtää palvelunkäyttäjän päätöksentekoa ja palvelun käytön esteitä.

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa