Uutiset Uutiset

Kohtaamo-hanke jatkaa vuoden 2021 loppuun

Rahoittajan päätös Ohjaamojen koordinaatiohankkeen jatkosta saatiin 14.5. ja se ulottuu 31.12.2021 asti. Ministeriöissä on valmisteltu Ohjaamojen koordinointiin pysyvää tukirakennetta, jonka piti ottaa vastuu Ohjaamo-toiminnan koordinoinnista tämän vuoden aikana. Korona-kevät muutti kuitenkin suunnitelmat ja hallituksen kehysriihessä ei saatu päätöstä pysyvästä koordinaatiosta. Siksi päätettiin jatkaa Ohjaamojen tukea vielä hankevetoisena ensi vuoden loppuun. Samaan aikaan on kasvanut paine verkko-ohjauspalvelun nopeampaan käyttöönottoon.

Kohtaamo-hanke (ESR) on koordinoinut Ohjaamo-toimintaa vuodesta 2014 lähtien. Toiminta on keskittynyt Ohjaamo-konseptin sanoittamiseen, levittämiseen, vakiinnuttamiseen ja Ohjaamojen alueelliseen ja paikalliseen tukemiseen verkostotyön eri vaiheissa. Ohjaamoja on tuettu myös viestinnässä, markkinoinnissa, tiedontuotannossa, keskinäisessä verkostoitumisessa ja tuotettu tutkimustietoa toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi Kohtaamo on rakentanut ohjaustaverkosssa.fi -palvelua ohjauksen työkaluksi.

Kohtaamo-hankkeen jatkoajan erityisenä tavoitteena on varmistaa 1) Ohjaamo-toiminnan jatkuvuus siirtymässä pysyvämpään tukirakenteeseen ja 2) verkko-ohjauspalvelun (ohjaustaverkossa.fi) käyttöönotto ja jatkokehittäminen Ohjaamoissa sekä palvelun muissa käyttäjäorganisaatioissa. Hankkeeseen ollaan rekrytoimassa toinen verkkopalvelusuunnittelija kesän aikana, koska palvelun hallinnoinnissa, käyttöönotossa ja perehdyttämisessä tulee olemaan vuoden aikana uusia tehtäviä. Lisäksi Ohjaamojen palvelukyvyn turvaaminen poikkeusoloissa ja niiden jälkeen edellyttää Kohtaamolta uusia avauksia.

1) Ohjaamojen koordinaation tavoitteet jatkoajalla 

 • Perehdyttämisaineiston luominen Ohjaamoille ja Ohjaamoihin osallistuville taustaorganisaatioille sekä tiedolla johtamisen ja monialaisen yhteistyön tukeminen 
 • Ohjaamojen perusteiden mukaisten tiedonkeruukäytäntöjen kehittäminen 
 • Ohjaamojen kehittämistä palvelevan tavoite-, seuranta- ja arviointimittariston muodostaminen yhdessä ministeriöiden kanssa sekä alueellisen toimintaympäristöanalyysin kehittäminen 
 • Ohjaamojen ja tulevan tukirakenteen viestinnän (mm. ohjaamot.fi sivusto, materiaalipankki osaamisen kehittäminen) varmistaminen siirtymävaiheessa 
 • Ohjaamojen tukeminen työllisyyden kuntakokeilujen palvelukokonaisuudessa  
 • Verkkopalvelujen laajentaminen sekä Ohjaamojen palvelukyvyn turvaaminen poikkeusoloissa ja sen jälkeen 

2) Verkko-ohjauspalvelun tavoitteet jatkoajalla 

Varmistaa palvelun käyttöönotto, jatkuva kehittäminen ja vastata palvelua koskevasta viestinnästä mm. seuraavilla toimilla: 

 • Tuottaa kattavan dokumentaation palvelusta  
 • Vastaa palvelun saavutettavuudesta  
 • Tekee sopimukset TE-toimistojen, Ohjaamo-kuntien ja muiden käyttäjäorganisaatioiden kanssa 
 • Markkinoi palvelua tuleville käyttäjille  
 • Kouluttaa ja opastaa käyttäjiä palveluun ja seuraa palvelun käyttöä 
 • Toimii palvelun pääkäyttäjänä ja hallinnoi käyttäjätunnuksia 
 • Vastaa mahdollisten teknisten virheiden korjaamisesta sekä kehittää palvelua käyttäjien palautteiden ja muiden tarpeiden perusteella
 • Perehdyttää uuden omistajan (Kehittämis- ja hallintokeskus KEHA) palveluun 

Kohtaamo-hanke on jatkossakin tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden (TEM, OKM, STM) ja muiden Ohjaamoja palvelevien tukihankkeiden (Tessu, OSMO, Uraa!, Onni) kanssa. Nykyisissä poikkeusoloissa ja niiden jälkeen tarvitaan yhteistyötä mm. palvelujen saavutettavuuden ja palvelukyvyn kehittämiseksi.

 

Lisätietoja:

Pasi Savonmäki, projektipäällikkö, Kohtaamo-hanke

pasi.savonmaki@ely-keskus.fiEi kommentteja. Ole ensimmäinen.

Blogit Blogit

Nuorten monialaisissa palvelupisteissä, Ohjaamoissa, työskentelee valtakunnallisesti noin 100 TE-toimiston asiantuntijaa. Osa heistä kokopäiväisesti ja osa muun työnsä ohessa. Kevään 2020 aikana
Maailma muuttui hetkessä koronapandemian myötä ja toimintoja piti siirtää nopeasti verkkoon. Myös Ohjaamoissa oltiin pakkodigiloikan edessä ja kaivattiin kovasti neuvoja ja vinkkejä ohjauksen
Ohjaamo on tähtiin kirjoitettu menestystarina. Se on merkittävin maamme nuorisotakuun puitteissa aloitettu toiminta. Tuskin alussa osattiin arvata, että ympäri Suomenmaata alkoi nousta ennätysmäärä
Tässä blogikirjoituksessa esittelemme, millaisia monialaisen uraohjauksen periaatteita toimijoilla on suhteessa asiakkaaseen, kollegoihin sekä mitä he odottavat itseltään. Kuvaamme myös lyhyesti
Nuorten tulevaisuuden kannalta tärkeimpiin taitoihin lukeutuvat muun muassa ongelmanratkaisukyky, yhteistyötaidot, empatia ja globaalilukutaito. Missä ja miten tällaisia taitoja voi oppia? Lähtemällä

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa