Uutiset Uutiset

Kohtaamo-hankkeeseen haetaan verkkopalvelusuunnittelijaa

Kohtaamo-hankkeeseen ollaan rekrytoimassa kesäkuussa toinen verkkopalvelusuunnittelija, koska hankkeen loppuaikana verkkopalvelun hallinnoinnissa, käyttöönotossa ja perehdyttämisessä tehtävät työt lisääntyvät. Kohtaamo on rakentanut ohjaustaverkosssa.fi -palvelua ohjauksen työkaluksi ja nykyisissä poikkeusoloissa on syntynyt suuri tarve sen nopeampaan käyttöönottoon.

Palvelun rajatussa koekäytössä on ollut mukana viisi Ohjaamoa, TE-asiakaspalvelukeskus ja Nuorisoasuntoliitto ry. Palautetta ja käyttökokemuksia on kerätty palvelusta erityisesti ohjaustilan käyttöön ja toimivuuteen liittyen autenttisissa asiakasohjauksissa.

Kohti tietoturvallista verkkopalvelua

Rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa palvelua hallinnoi Keski-Suomen ELY-keskus (Kohtaamo-hanke). Verkko-ohjauspalvelun (ohjaustaverkossa.fi) voivat ottaa käyttöön Ohjaamojen lisäksi julkisia neuvonta- ja ohjauspalveluja tarjoavat tahot eli TE-palvelut, oppilaitokset, yhdistykset ja erilaiset hankkeet. Käyttöönotto aloitetaan TE-toimistoista, joiden kanssa sopimuksia tehdään lähiaikoina, ja sen jälkeen ovat vuorossa kaupungit ja muut ohjaustahot.

Ohjaustaverkossa.fi tarjoaa neuvonta- ja ohjausorganisaatioille palvelukanavan ja ohjaustilan, joiden avulla neuvontaa ja ohjausta voidaan tarjota verkossa tarpeen mukaan ja suojatussa ympäristössä tietoturvallisesti. Verkkopalvelussa kansalainen saa neuvontaa ja ohjausta aina ihmiseltä, mikä ei ole itsestään selvä asia kehittyvässä digimaailmassa.

Kohtaamo on saanut hankkeelle jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun. Jatkohankkeen aikana erityisenä tavoitteena on varmistaa palvelun käyttöönotto, jatkuva kehittäminen ja vastata palvelua koskevasta viestinnästä mm. seuraavilla toimilla: 

  • Tuottaa kattavan dokumentaation palvelusta  
  • Vastata palvelun saavutettavuudesta  
  • Tehdä sopimukset TE-toimistojen, Ohjaamo-kuntien ja muiden käyttäjäorganisaatioiden kanssa 
  • Viestiä palveluista tuleville käyttäjille  
  • Kouluttaa ja opastaa käyttäjiä palveluun ja seurata sen käyttöä 
  • Toimia palvelun pääkäyttäjänä ja hallinnoida käyttäjätunnuksia 
  • Vastata mahdollisten teknisten virheiden korjaamisesta sekä kehittää palvelua käyttäjien palautteiden ja muiden tarpeiden perusteella
  • Perehdyttää uuden omistajan (KEHAn) palveluun 

 

Tavoitteena on, että asiakas voi lähitulevaisuudessa saada monialaista ohjausta palvelun kautta, eli virtuaaliseen ohjaustilaan voidaan jatkossa tarpeen mukaan kutsua asiakkaan suostuessa myös muita ohjaajia.

Uusi työntekijä nykyisen työpariksi

Verkkopalvelusuunnittelijalta odotetaan osaamista ja näkemystä ohjaustyöstä sekä kouluttajakokemusta. Nykyisen verkkopalvelusuunnittelija Ville Rötkön työpariksi valittavalta odotetaan erinomaisia vuorovaikutus- ja kehittäjätaitoja, hyvää suullista ja kirjallista esittämistaitoa sekä sopeutumiskykyä monikehittäjämallissa työskentelyyn.

Nyt rekrytoitavan verkkopalvelusuunnittelijan tehtäviin kuuluvat erilaiset verkkopalvelun kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvät tehtävät. Erityisesti hänen tehtäviinsä kuuluu ohjaustaverkossa.fi - palvelun perehdyttämiseen ja kouluttamiseen liittyvät tehtävät. Tehtäviin sisältyy myös palvelun pääkäyttäjän tehtäviä. Lisäksi verkkopalvelusuunnittelija tekee paljon viestintä- ja sidosryhmäyhteistyötä, esim. ministeriöiden (TEM, OKM ja STM) kanssa. Hakuilmoitus on nähtävissä valtiolle.fi -sivulla ja hakuaika päättyy 27.5.2020.

Ohjaustaverkossa.fi -palvelun jatko on tarkoitus ratkaista samalla kuin muiden monialaisten palvelujen tukirakennetta luodaan. Tällä hetkellä palvelun tulevaksi omistajaksi toivotaan kehittämis- ja hallintokeskusta (KEHA).

Lisätietoja:

Ville Rötkö, verkkopalvelusuunnittelija, Kohtaamo-hanke

ville.rotko@ely-keskus.fiEi kommentteja. Ole ensimmäinen.

Blogit Blogit

Pieksämäen Ohjaamo Pientare on muuttanut uusiin tiloihin aivan kaupunkikeskustaan Kelan naapuriin. Uudistuksen myötä Ohjaamo, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja toimivat nyt verkoston kanssa
Ohjaamotalon aktivointipäivät on asiakaslähtöinen palvelu, jossa pitkään työttömänä olleet nuoret tavoitetaan ja saadaan aktivoitua tehokkaasti.
Uusiin tehtäviin siirtyessä on luontevaa katsoa taaksepäin ja miettiä mihin on tultu. Kaikkea Kohtaamossa lähes kuuden vuoden aikana oppimaani on mahdoton listata, mutta yritän tähän listata
Lienee selvää, että Ohjaamojen verkosto tarvitsee koordinaatiota. Mutta missä ja miten -kysymykset odottavat vastausta.
Kohtaaminen verkossa on oikeastaan ihme.

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa