Uutiset Uutiset

Ohjaamojen toiminta vuonna 2019

 

Ohjaamojen vuoden 2019 tilastot on nyt julkaistu. Tarkemmat tiedot ja kaaviokuvat löydät raportista, mutta tässä sanallisesti ja tiiviisti.

Ohjaamojen monialainen palvelukattaus

Ohjaamojen määrä keikkuu 65 kieppeillä. Niissä työskenteleee koko- tai osa-aikaisesti tai päivystämällä noin 1100 työntekijää ja henkilötyövuosia kertyy arviolta 400. Projektihenkilöstöresurssia niissä on noin viidennes (19 %), kunnan tai kuntayhtymän henkilöstöresurssia noin puolet (49 %) ja TE-palvelujen noin neljännes (24 %). Järjestöjen henkilötyövuosien osuus on 7 prosenttia.

Useimmiten Ohjaamoissa työskentelee seuraavat ammattilaiset: TE-asiantuntijat, etsivät nuorisotyöntekijät, nuorten tieto- ja neuvontapalvelun työntekijät sekä sosiaaliohjaajat. Kun verrataan vuoteen 2018, terveyteen, opintojen- ja uraohjaukseen sekä sosiaalityöhön liittyvien palvelujen saatavuus on lisääntynyt Ohjaamoissa vuonna 2019.

Nuorten ja nuorten aikuisten palvelujen käyttö ja kokemukset

Vuonna 2019 alle 30-vuotiaat käyttivät Ohjaamojen kasvokkaisia palveluja noin 156 000 kertaa, joista suurin osa toteutuu yksilöneuvonnassa tai -ohjauksessa, mutta Ohjaamoissa järjestetään myös runsaasti tapahtumia ja toimintaa ryhmille. 

Asiakaskunnan ikäjakaumaa voi tarkastella Nutitilastojen yksilökirjausten perusteella. Suurin asiakasryhmä ovat 18-24-vuotiaat (66 %), 25-30-vuotiaat muodostavat neljänneksen (26 %) ja 17-vuotiaita ja sitä nuorempia oli 8 prosenttia asiakkaista. Elämäntilanteeltaan asiakaskunnasta 63 prosenttia oli työttömiä, opiskelijoita 20 prosenttia, työssä käyviä 9 prosenttia ja muussa elämäntilanteessa 8 prosenttia asiakkaista. Äidinkielenään suomea puhuu 78 prosenttia, ruotsia 2 prosenttia ja muuta kieltä 20 prosenttia.

Keväällä 2019 asiakaspalautetta kerättiin 749 vastaajalta. Koulutustaustaltaan yli 20-vuotiaista vastaajista puolella oli ammatillinen tutkinto (50 %), noin neljänneksellä vain peruskoulu, ylioppilaita oli 17 prosenttia ja korkeakoulutettuja 6 prosenttia, loput 2 prosenttia olivat ilman peruskoulun päättötodistusta.

Vastaajat antoivat saamastaan ohjauksesta yleiskeskiarvoksi 9,2 (asteikolla 4-10) ja yleisesti ottaen vastaajat olivat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Vuodesta toiseen paras arvio tulee väittämästä: Ohjaaja kuunteli ajatuksiani ja toiveitani. Lue lisää Monet-hankkeen tuottamasta palauteraportista

Ohjaamojen vaikuttavuutta tarkastelevan, valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittaman, Monet-hankkeen raportti julkaistaan maaliskuussa, mutta tuloksia pääsee jo tarkastelemaan dioista.

 

 Ei kommentteja. Ole ensimmäinen.

Blogit Blogit

"Kyllä tässä on otettu aikamoinen digiloikka ihan joka tasolla", totesi eräs ohjaamolainen yhteisessä verkkotapaamisessa. "Viikko sitten en ollut vielä koskaan kuullutkaan tällaisista
Ohjaamoilla on oma roolinsa nuorten tukijana muuttuvilla työmarkkinoilla: kasvokkaisia kohtaamisia, aktivointia, työelämäpohdintoja ja kokonaisvaltaista tukea elämäntilanteeseen
Ensi vuonna, kun Ohjaamo-toimintaa koordinoiva Kohtaamo-hanke täyttää kuusi vuotta, sen tarina onkin jo päättymässä. Näinhän käy kaikille projekteille ennen pitkää, vaikka niihin kuinka
Joulukuussa #onnikoostuupienistäjutuista. Koettua onnellisuutta voi lisätä myös itse. Voi pohtia, mistä asioista on kiitollinen ja kirjata näitä ajatuksia muistiin. Voi auttaa muita, mikä tuo
Tarvitaan kylä, koska uraohjausta ei voi tehdä yksin totesi kanadalainen Roberta Neault IAEVG-konferenssin omassa keynote-puheenvuorossaan. Koko kylällä hän tarkoittaa kaikkia niitä eri tasoja, jotka

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa