Uutiset Uutiset

Ohjaamojen toiminta vuonna 2019

 

Ohjaamojen vuoden 2019 tilastot on nyt julkaistu. Tarkemmat tiedot ja kaaviokuvat löydät raportista, mutta tässä sanallisesti ja tiiviisti.

Ohjaamojen monialainen palvelukattaus

Ohjaamojen määrä keikkuu 65 kieppeillä. Niissä työskenteleee koko- tai osa-aikaisesti tai päivystämällä noin 1100 työntekijää ja henkilötyövuosia kertyy arviolta 400. Projektihenkilöstöresurssia niissä on noin viidennes (19 %), kunnan tai kuntayhtymän henkilöstöresurssia noin puolet (49 %) ja TE-palvelujen noin neljännes (24 %). Järjestöjen henkilötyövuosien osuus on 7 prosenttia.

Useimmiten Ohjaamoissa työskentelee seuraavat ammattilaiset: TE-asiantuntijat, etsivät nuorisotyöntekijät, nuorten tieto- ja neuvontapalvelun työntekijät sekä sosiaaliohjaajat. Kun verrataan vuoteen 2018, terveyteen, opintojen- ja uraohjaukseen sekä sosiaalityöhön liittyvien palvelujen saatavuus on lisääntynyt Ohjaamoissa vuonna 2019.

Nuorten ja nuorten aikuisten palvelujen käyttö ja kokemukset

Vuonna 2019 alle 30-vuotiaat käyttivät Ohjaamojen kasvokkaisia palveluja noin 156 000 kertaa, joista suurin osa toteutuu yksilöneuvonnassa tai -ohjauksessa, mutta Ohjaamoissa järjestetään myös runsaasti tapahtumia ja toimintaa ryhmille. 

Asiakaskunnan ikäjakaumaa voi tarkastella Nutitilastojen yksilökirjausten perusteella. Suurin asiakasryhmä ovat 18-24-vuotiaat (66 %), 25-30-vuotiaat muodostavat neljänneksen (26 %) ja 17-vuotiaita ja sitä nuorempia oli 8 prosenttia asiakkaista. Elämäntilanteeltaan asiakaskunnasta 63 prosenttia oli työttömiä, opiskelijoita 20 prosenttia, työssä käyviä 9 prosenttia ja muussa elämäntilanteessa 8 prosenttia asiakkaista. Äidinkielenään suomea puhuu 78 prosenttia, ruotsia 2 prosenttia ja muuta kieltä 20 prosenttia.

Keväällä 2019 asiakaspalautetta kerättiin 749 vastaajalta. Koulutustaustaltaan yli 20-vuotiaista vastaajista puolella oli ammatillinen tutkinto (50 %), noin neljänneksellä vain peruskoulu, ylioppilaita oli 17 prosenttia ja korkeakoulutettuja 6 prosenttia, loput 2 prosenttia olivat ilman peruskoulun päättötodistusta.

Vastaajat antoivat saamastaan ohjauksesta yleiskeskiarvoksi 9,2 (asteikolla 4-10) ja yleisesti ottaen vastaajat olivat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Vuodesta toiseen paras arvio tulee väittämästä: Ohjaaja kuunteli ajatuksiani ja toiveitani. Lue lisää Monet-hankkeen tuottamasta palauteraportista

Ohjaamojen vaikuttavuutta tarkastelevan, valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittaman, Monet-hankkeen raportti julkaistaan maaliskuussa, mutta tuloksia pääsee jo tarkastelemaan dioista.

 

 Ei kommentteja. Ole ensimmäinen.

Blogit Blogit

Pieksämäen Ohjaamo Pientare on muuttanut uusiin tiloihin aivan kaupunkikeskustaan Kelan naapuriin. Uudistuksen myötä Ohjaamo, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja toimivat nyt verkoston kanssa
Ohjaamotalon aktivointipäivät on asiakaslähtöinen palvelu, jossa pitkään työttömänä olleet nuoret tavoitetaan ja saadaan aktivoitua tehokkaasti.
Uusiin tehtäviin siirtyessä on luontevaa katsoa taaksepäin ja miettiä mihin on tultu. Kaikkea Kohtaamossa lähes kuuden vuoden aikana oppimaani on mahdoton listata, mutta yritän tähän listata
Lienee selvää, että Ohjaamojen verkosto tarvitsee koordinaatiota. Mutta missä ja miten -kysymykset odottavat vastausta.
Kohtaaminen verkossa on oikeastaan ihme.

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa