Uutiset Uutiset

Ohjaamopalkinto nuorisopäällikkö Katariina Soanjärvelle

Tämän vuoden valtakunnallisen Ohjaamo-palkinnon saaja, Jyväskylän kaupungin nuorisopäällikkö Katariina Soanjärvi iloitsee siitä, että nuorten palveluihin on viime vuosina löytynyt yhteistyön henkeä julkisen hallinnon, kolmannen sektorin sekä erilaisten hankkeiden tuella. Valtakunnallisesti konkreetti esimerkki yhteistyöstä on Ohjaamot, joihin nuoret voivat tulla ilman ajanvarausta ja voivat samalla oven avauksella tavoittaa monta palvelua.

Nuorisotyöntekijän työkokemuksella ja ammatillisesta nuorisotyöstä väitöskirjan tehneellä Soanjärvellä on selkeä näkemys Ohjaamojen merkityksestä sekä ammattilaisille että nuorille asiakkaille.

- Ohjaamo-toiminnan aloittaminen on ollut viime vuosien isoin nuorisopoliittinen ratkaisu ja olen saanut olla mukana seuraamassa sitä alusta alkaen. Haaveita moniammatillisesta yhteistyöstä on ollut jo kauan, mutta kun Ohjaamo-hankkeita alettiin perustaa noin kuusi vuotta sitten, niin aika näytti vihdoin olevan kypsä, Katariina muistelee.

Nuorelle Ohjaamoon tuleminen saattaa olla joskus ratkaisevan tärkeää, koska palvelusta toiseen kulkiessa on joskus riski pudota kokonaan avun ulkopuolelle. Tässä ne ovat parhaimmillaan yhden oven takana.

Ammatilliset rajat matalaksi

Nuorten Ohjaamoja on Suomessa perustettu viime vuosina jokaiseen maakuntaan, sekä suuriin kaupunkeihin että pienempiin kuntiin yhteensä noin 70. Suuri osa näistä aloitti alun perin kokeiluhankkeina, jotka rahoituksen loputtua on päätetty vakinaistaa. Ohjaamo on monialainen palvelupiste, johon nuorten on helppo tulla oli kysymys sitten työstä, opiskelusta, asumisesta tai muista mieltä askarruttavista asioista. Ohjaamon periaatteena on: "Jos et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta".

-Yhteistyölle avoin ilmapiiri on edistänyt palvelujen yhteen kokoamista. Kehitys on kulkenut siihen suuntaan, että on kyllästytty siilomaiseen rakenteeseen palvelujen järjestämisessä. Keskeinen ideahan on juuri ammatillisten rajojen ylittäminen siten, että nuorten tarpeisiin voisi vastata paremmin. Kun katsoo taaksepäin vuoteen 2014 niin silloin ei olisi voinut kuvitella kuinka hyvin nuorten parissa toimivat saatiin Ohjaamo-asian taakse ja kuinka valmiita yhteistyöhön oltiin myös organisaatiotasolla, Soanjärvi kertoo.

Ohjaamo-toiminnan ytimenä on julkisten työllisyyspalvelujen, opinto- ja uraohjauksen, sosiaalityön, nuorisotyön sekä muiden nuorten parissa toimivien ammattilaisten yhdessä työskentely. Periaate on yksinkertainen mutta sen organisoiminen ja oppiminen sujuvaksi käytännöksi vie vuosia.

-Paikallisen Ohjaamo-verkostotyön alkuvuodet eivät ole olleet helppoja Jyväskylässä eikä varmaan muuallakaan. Tästä huolimatta Ohjaamon perusidea nuorten helposti saavutettavana paikkana, johon monenlaisiin asioihin saisi apua, on pysynyt kehittämisen keskiössä. Jyväskylässä Ohjaamo alkoi Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeena ja rahoituksen loputtua on uskallettu ja jaksettu viedä toimintaa määrätietoisesti eteenpäin, Katariina toteaa.

Jyväskylässä Ohjaamoa viedään uudelle tasolle kokoamalla sen ympärille laajemmin nuorten palveluja kuten sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntouttavia palveluja. On alettu puhua Nuorten talosta, jonka ytimen muodostaa Ohjaamo.

Ohjaamon kautta elämässä eteenpäin

Kokeiluna aloitetun hankkeen juurtuminen pysyvään palvelurakenteeseen on monivaiheinen prosessi, jossa niin hallinnon, esimiesten kuin työntekijöidenkin on löydettävä uudenlainen työn tekemisen tapa.  

Kaikissa tilanteissa nuorta on autettava elämässä eteenpäin, mutta painopisteen olisi hyvä siirtyä toimiin, jotka voisivat pitää nuoret kiinni koulutuksessa ja työssä.

- Ennaltaehkäisevä työ on halpaa verrattuna siihen, että ongelmat kasaantuvat nuoren elämässä isoksi vyyhdeksi. Tällä hetkellä huolestuttava trendi on nuorten mielenterveyteen liittyvät ongelmat ja niissäkin pienellä avulla voidaan joskus taklata isoja ongelmia. Ohjaamon kautta nuori voi tässäkin päästä elämässä paremmin eteenpäin, Katariina linjaa.

Katariina Soanjärvi on tullut tunnetuksi aktiivisena keskustelijana eri foorumeilla sekä valtakunnallisesti että paikallisesti ja hän toimii kunnallisen nuorisotyön Kanuuna-yhteistyöverkoston puheenjohtajana. Nuorisotyön koulutusta hän on ollut kehittämässä aikaisemmin muun muassa Humanistisen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämispäällikkönä ja nykyisessä työssään Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen nuorisopäällikkönä hän vastaa Jyväskylän Ohjaamon toiminnasta.     

Viidettä kertaa jaettava vuosittainen Ohjaamo-palkinto annetaan henkilölle tai yhteisölle, joka on vuoden aikana merkittävällä tavalla edistänyt Ohjaamo-toimintaa. Vuoden 2019 Ohjaamo-palkinto jaettiin tänä vuonna Ohjaamoviikolla tiistaina 11.2. Helsingissä.

Lisätietoja:

Pasi Savonmäki, Kohtaamo-hanke

pasi.savonmaki@ely-keskus.fi

p. 050 396 3347

 

Katariina Soanjärvi, Jyväskylän kaupunki

katariina.soanjarvi@jyvaskyla.fi

p. 050 350 79 39

kuva Petteri KivimäkiEi kommentteja. Ole ensimmäinen.

Blogit Blogit

Pieksämäen Ohjaamo Pientare on muuttanut uusiin tiloihin aivan kaupunkikeskustaan Kelan naapuriin. Uudistuksen myötä Ohjaamo, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja toimivat nyt verkoston kanssa
Ohjaamotalon aktivointipäivät on asiakaslähtöinen palvelu, jossa pitkään työttömänä olleet nuoret tavoitetaan ja saadaan aktivoitua tehokkaasti.
Uusiin tehtäviin siirtyessä on luontevaa katsoa taaksepäin ja miettiä mihin on tultu. Kaikkea Kohtaamossa lähes kuuden vuoden aikana oppimaani on mahdoton listata, mutta yritän tähän listata
Lienee selvää, että Ohjaamojen verkosto tarvitsee koordinaatiota. Mutta missä ja miten -kysymykset odottavat vastausta.
Kohtaaminen verkossa on oikeastaan ihme.

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa