Uutiset Uutiset

Ohjaustaverkossa.fi käyttöön ensin TE-toimistoissa

Etäohjauspalvelu Ohjaustaverkossa.fi otetaan syksyn aikana käyttöön TE-toimistoissa. Palvelu mahdollistaa helppokäyttöisen ja tietoturvallisen ohjauksen. Sekä ohjaaja että asiakas tarvitsevat palvelun käyttöön vain nettiselaimen. Palveluun tunnistaudutaan vahvasti.

Ensi vaiheessa yksilöohjaus, myöhemmin monialainen ohjaus

Suojattu yhteys varmistaa ohjaajan ja asiakkaan verkkokeskusteluiden luottamuksellisuuden virtuaalisessa työtilassa. Työtilaa voidaan muokata asiakkaan tarpeiden mukaan ja ottaa käyttöön ohjaajan valitsemia kartoituksia, tehtäviä ja muita ajattelun apuvälineitä.

Ohjaustaverkossa.fi -palvelun ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön yksilöohjaus yhden ohjaajan ja yhden asiakkaan välillä. Palvelu tukee myöhemmässä vaiheessa myös monialaista ohjausta, jossa yksi asiakas saa käyttöönsä usean eri alan asiantuntijuuden. Järjestelmään rakennetaan myös mahdollisuus ryhmäohjaukseen ja tavoitteelliseen pienryhmätyöskentelyyn.

Ohjaamoiden vahvuutena on ollut monialainen ohjaus useamman asiantuntijan ja asiakaan kesken. Se on kuitenkin tietosuoja-asetuksen kannalta monimutkaista. Asiakkaan koko elämäntilanteen huomioon ottaminen usean asiantuntijan yhteistyönä on helppoa saman pöydän ääressä, mutta muuttuu tarkoin säännellyksi heti kun keskusteluista jääkin digijälki. 

Kohtaamo-hanke tuottaa verkko-ohjauksen käyttöönoton tueksi ohjeita ja koulutusta ja seuraa tarkoin käyttöönoton onnistumista. Olennaista toimivassa verkko-ohjauksessa on se, miten saadaan luottamus ja vuorovaikutus toimimaan etävälinein. Siirtymä digiin voi merkitä myös muutosta totuttuihin toimintatapoihin, uuden oppimista ja harjoittelua ja tarvittaessa työyhteisöjen toiminnan kehittämistä.

Sopimukset kuntoon mahdollisimman pian

Palvelun käyttö edellyttää TE-toimistoilta tietojenkäsittelysopimusta, jonka Kohtaamo-hankkeesta vastaava Keski-Suomen ELY-keskus tekee jokaisen käyttäjäorganisaation kanssa. Käyttöönotto ja koulutukset asiantuntijoille etenevät sitä mukaa kun sopimukset saadaan laadituksi. 

Ohjaamoissa sopimukset tehdään asiantuntijoiden taustaorganisaatioiden kanssa, koska nämä ovat EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisterinpitäjiä, joiden vastuulla asiakkaan tietosuojaoikeuksien toteutuminen on. Ohjaamot ovat erilaisia, joten sopimuskäytännötkin huolehditaan sen mukaan, keiden palveluksessa Ohjaamoiden asiantuntijat ovat. Todennäköisesti Ohjaamoissa Ohjaustaverkossa.fi -käyttöönottoon päästään vasta loppuvuonna tai kevätkaudella 2021. 

Lisätietoja:

Satu Meriluoto, verkkopalvelusuunnittelija, Kohtaamo-hanke 

satu.meriluoto@ely-keskus.fiEi kommentteja. Ole ensimmäinen.

Blogit Blogit

Pieksämäen Ohjaamo Pientare on muuttanut uusiin tiloihin aivan kaupunkikeskustaan Kelan naapuriin. Uudistuksen myötä Ohjaamo, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja toimivat nyt verkoston kanssa
Ohjaamotalon aktivointipäivät on asiakaslähtöinen palvelu, jossa pitkään työttömänä olleet nuoret tavoitetaan ja saadaan aktivoitua tehokkaasti.
Uusiin tehtäviin siirtyessä on luontevaa katsoa taaksepäin ja miettiä mihin on tultu. Kaikkea Kohtaamossa lähes kuuden vuoden aikana oppimaani on mahdoton listata, mutta yritän tähän listata
Lienee selvää, että Ohjaamojen verkosto tarvitsee koordinaatiota. Mutta missä ja miten -kysymykset odottavat vastausta.
Kohtaaminen verkossa on oikeastaan ihme.

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa