Uutiset Uutiset

Teemu Vauhkonen tutkijaksi Kohtaamoon

Kohtaamo-hankkeen uusi tutkija Teemu Vauhkonen aloittaa työnsä Keski-Suomen ELY-keskuksessa 29.9. ja nimitys on vuoden 2021 loppuun asti. Hän asuu Helsingissä ja tuleva työpiste sijaitsee Pasilassa, Uudenmaan ELY-keskuksen tiloissa.

Teemu on valtiotieteiden maisteri ja työskentelee Nuorisotutkimusseurassa tutkijana. Hänen viime vuosien tutkimusteemanaan on ollut mm. ylisukupolvinen huono-osaisuus, josta väitöskirjan käsikirjoitus on pian luettavana. Teemu on myös tutkinut NEET nuorille suunnattujen palveluiden vaikuttavuutta, jossa arviointi kohdistui nuorten työpajavalmennukseen ja etsivään nuorisotyöhön. Tässä yhteydessä hän on tutkinut myös Ohjaamoja.

-Ohjaamo-toiminta on itselleni hyvin läheinen tutkimuskohde. Ohjaamojen ideaan kuuluva matala kynnys palveluun on jo sinänsä tärkeä nuoren kannalta ja monialaisuus sen lisäksi vahva peruste saada nuoren asioita nopeasti eteenpäin. Yhden luukun palveluhan tarkoittaa nuoren kannalta erityisesti sitä, että hän kohtaa yhden ihmisen, joka auttaa eteenpäin. Kohtaamisessa voi tulla esille sellainen avun tarve, jota ei muuten ilmenisi, jolloin sitä voidaan myös monialaisesti lähteä ratkomaan, Teemu toteaa.

Teemu Vauhkosen aikaisemmassa työhistoriassa merkittävää on ollut myös työ peruskoulun opettajana, mutta tutkijan ammatti vei kuitenkin mukanaan ja toi myös opetustehtäviä yliopistolla. Tutkijan työ on ollut, kuten tyypillistä, siirtymistä hankkeesta hankkeeseen useiden organisaatioiden palveluksessa. Tällä hetkellä Teemu on Nuorisotutkimusseurassa ainut henkilö, joka on erikoistunut nuoria koskevaan rekisteritutkimukseen. Palvelujen vaikuttavuus on keskeinen tutkimusteema, johon viime vuosina on erityisesti kiinnitetty huomiota valtionhallinnossa. Palveluilla on yleensä jonkinlaista vaikutusta, mutta sen osoittaminen vaatii tutkimusaineistoilta paljon eivätkä pelkät luvutkaan kerro koko totuutta.

 -Vaikutukset ovat laaja ilmiö, jota tutkimuksessa tulee lähestyä monipuolisesti. Minulle on tuttu se jännite, jossa hallinto haluaa kovia indikaattoreita ja lukuja, kun taas asiakkaiden rajapinnassa työntekijät haluavat näkyviin esimerkiksi koettuja hyötyjä, yhteistyön merkitystä ja jatkuvuutta, Teemu muistuttaa.

-Ohjaamojen tutkimisessa on kehitettävä edelleen monipuolista tiedon keräämistä, jolloin Ohjaamo-palvelujen merkitys saadaan esille osana nuorten palvelujen kehittyvää kokonaisuutta. 

Syksyn ensimmäisiä tutkijan töitä on Ohjaamojen asiakaspalautteen keruu ja vielä tämän vuoden puolella Ohjaamojen itsearviointikyselyn toteutus. Kohtaamolaisista Pasilan virastokeskuksessa istuu Teemun lisäksi verkkopalvelusuunnittelijat Ville Rötkö ja Satu Meriluoto. Kohtaamolaiset ja muu ELY-keskuksen väki toivottaa Teemun tervetulleeksi töihin!

Yhteystiedot 29.9. alkaen: teemu.vauhkonen@ely-keskus.fi


Ei kommentteja. Ole ensimmäinen.

Blogit Blogit

Pieksämäen Ohjaamo Pientare on muuttanut uusiin tiloihin aivan kaupunkikeskustaan Kelan naapuriin. Uudistuksen myötä Ohjaamo, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja toimivat nyt verkoston kanssa
Ohjaamotalon aktivointipäivät on asiakaslähtöinen palvelu, jossa pitkään työttömänä olleet nuoret tavoitetaan ja saadaan aktivoitua tehokkaasti.
Uusiin tehtäviin siirtyessä on luontevaa katsoa taaksepäin ja miettiä mihin on tultu. Kaikkea Kohtaamossa lähes kuuden vuoden aikana oppimaani on mahdoton listata, mutta yritän tähän listata
Lienee selvää, että Ohjaamojen verkosto tarvitsee koordinaatiota. Mutta missä ja miten -kysymykset odottavat vastausta.
Kohtaaminen verkossa on oikeastaan ihme.

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa