Uutiset Uutiset

Työtä voi tehdä monella tavalla – Ohjaamojen toiminta poikkeustilassa

Ohjaamojen palveluja on toteutettu koronapandemian takia pääosin etänä, mutta noin puolet Ohjaamoista on tarjonnut osan palveluistaan myös kasvokkain. Tämä selviää kevään aikana tehdyistä työntekijäkyselyistä, joissa on kartoitettu Ohjaamojen toimintamuotoja sekä asiakaskunnan tarpeita poikkeustilan aikana.

Osittain nuorten tarpeet ovat pysyneet samankaltaisina, mutta poikkeustila on tuonut muutoksiakin: Poikkeustilasta johtuvat huolet ja tarpeet ovat nostaneet päätään. Puhututtaneet ovat mm. lomautukset, taloudelliset asiat, kuntouttavan toiminnan puute, yksinäisyys, arjen hallinnan haasteet, epävarmuus opiskeluun liittyvissä asioissa (hakusysteemit + valintaperusteet muuttuneet mm. pääsykokeet verkossa).

Etäneuvonta ja -ohjaus puhelimitse tai verkossa vaikuttavat toimivan niiden nuorten kohdalla, joilla on hyvät it-taidot tai joille Ohjaamossa asiointi on vaikkapa etäisyyden takia hankalaa. Etäpalveluissa saattaa nousta esille myös arkaluontoisempia asioita kuin kasvokkaisissa kohtaamisissa, esimerkiksi parisuhteeseen ja talouteen liittyviä. Tuttujen asiakkaiden kanssa etäohjaus usein toimii, kun luottamus on luotu aiemmin.

Nuorten työmahdollisuuksien ja kesätöiden puute ja epävarmuus tulevaisuudesta vaikuttavat nuorten motivaatioon ja hyvinvointiin: Työttömyysturvaan liittyviä kysymyksiä jonkin verran koronan johdosta mutta on niitä ollut muutoinkin. Ehkä sellainen "ei mitään työtä kuitenkaan nyt löydy kun on tämä korona" -ajatuksia on ollut havaittavissa esim. työnhakuasioista keskustellessa.

Ohjaamolaisilla onkin "huoli siitä, että emme tavoita niitä nuoria, jotka eivät käytä sähköisiä palveluita ja/tai on huono kielitaito ja/tai huono kirjoitus- ja lukutaito.” 

Digiloikka etenee

Etänä toteutetuissa palveluissa on käytössä monia välineitä. Perinteisten puhelimen, sähköpostin ja kirjeiden lisäksi on käytetty somea sekä erilaisia chat-palveluja, Teamsia ja niin edelleen. Osa nuorten ryhmätapaamisista ja vertaisryhmätoiminnoista on voitu järjestää myös etänä, esimerkiksi Teamsissä, Skypessä tai Discordissa.

Kevään aikana Ohjaamoissa on otettu digiloikkaa, mutta pohdittavaa on esimerkiksi tietoturvakysymyksissä. Vaikka asiakaskuntaa on saavutettu yleisesti ottaen vähemmän kuin ennen poikkeustilaa, uusi tilanne on osin lisännytkin Ohjaamoissa työskentelevien työtä tai ainakin suunnannut sitä toisin, koska uusien kanavien ja työtapojen omaksuminen vaatii oman panostuksensa ja työntekijöiden siirtäminen toisiin tehtäviin on vähentänyt henkilöstöresurssia. Ohjaamoista on siirretty muihin tehtäviin useita TE-palvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöitä sekä joitakin etsivän nuorisotyön ja Kelan työntekijöitä.

Ohjaamo-työntekijöiden kokemukset ja oivallukset

Useat poikkeustilan tuomat oivallukset liittyvät etänä tehtävän ohjaamotyön sujumiseen, uutta on opittu ja halutaan käyttää jatkossakin, poikkeustilan jälkeen: Etäohjauksen monipuoliset mahdollisuudet ovat korostuneet poikkeustilan aikana sekä yksilöohjauksessa, että moniammatillisissa tapaamisissa. Digitaidot ja on line-ohjaustaidot kasvaneet isosti :)

Huomattu, että myös etäyhteyksillä laadukas moniammatillinen yhteistyö on mahdollista.

Osa ohjaamolaisista puolestaan painottaa, että poikkeusaikana on oivallettu kasvokkaisen ja fyysisesti toimivan palvelun keskeisyys ja tärkeys. Monialainen palvelu on osassa Ohjaamoissa kärsinyt poikkeusoloissa.

Kun tarkastellaan ohjaamolaisten työhyvinvointia ja työn mielekkyyttä, tilanne on kaksijakoinen. Seuraava lainaus kokoaa, millaisia myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia etätyöskentelystä on ollut.

Etätyö on koettu hyvänä ja huonona. Toisaalta on rauha tehdä asioita, mutta kasvokkain tehty reflektio puuttuu.  Poikkeusolot kuormittaa, kun asioita ei pysty jakamaan toisen työntekijän kanssa, eri ammattiryhmät ovat eriytyneet, kun emme pääse tekemään yhdessä "saman katon alla" töitä - monialainen työyhteisö ja yhteistyö on heikentynyt. Etätyön joustavuus on lisännyt työhyvinvointia, mutta runsas koneella olo kuormittaa. 

Moni kyselyyn vastanneista työntekijöistä painottaa kaipaavansa jo nuorten kohtaamista kasvokkain sekä työyhteisössä toimimista, paikan päällä. Ohjaamolainen työote on haluttu säilyttää: Työtä voi tehdä monella tavalla ja tästäkin opitaan ihan varmasti jotain uusia tapoja tavoittaa nuoret ja edistää osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä.

 

Vastauksia kyselyihin on tullut runsaasti, ensimmäiseen kyselyyn 141 vastausta ja toiseen 63, joista 20 Ohjaamo-kohtaisia. Arvioilta toiseen kyselyyn saatiin noin 100 Ohjaamon työntekijän vastaukset. Kyselyjen vastaukset on jaettu myös Ohjaamojen, tukihankkeiden ja ministeriöiden kesken, tavoitteena on ollut tiedonvaihto ja kehittämisen tukeminen.

Lue lisää raporteista: toukokuun kysely, huhtikuun kysely.

Ohjaamojen tilanteesta kerrotaan myös Kuntalehden podcastissä, jossa haastellaan Aija Kurkisen ja Mirja Määtän kanssa. 

 

 Ei kommentteja. Ole ensimmäinen.

Blogit Blogit

Pieksämäen Ohjaamo Pientare on muuttanut uusiin tiloihin aivan kaupunkikeskustaan Kelan naapuriin. Uudistuksen myötä Ohjaamo, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja toimivat nyt verkoston kanssa
Ohjaamotalon aktivointipäivät on asiakaslähtöinen palvelu, jossa pitkään työttömänä olleet nuoret tavoitetaan ja saadaan aktivoitua tehokkaasti.
Uusiin tehtäviin siirtyessä on luontevaa katsoa taaksepäin ja miettiä mihin on tultu. Kaikkea Kohtaamossa lähes kuuden vuoden aikana oppimaani on mahdoton listata, mutta yritän tähän listata
Lienee selvää, että Ohjaamojen verkosto tarvitsee koordinaatiota. Mutta missä ja miten -kysymykset odottavat vastausta.
Kohtaaminen verkossa on oikeastaan ihme.

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa