Blogit Blogit

Paljon hyvää ja kaunista - mitä tuloksia Ohjaamoilta odotetaan?

Ohjaamoilta odotetaan kaikkea hyvää ja kaunista, mutta erityisesti palveluverkoston selkeyttämistä ja tehokasta toimintaa nuorten aikuisten koulutukseen ja työelämään kiinnittymiseksi. Paikallisten Ohjaamojen keskeisiltä yhteistyökumppaneilta kysyttiin, mitä tuloksia tarvitaan, jotta Ohjaamo-toiminnan vakinaistamiselle olisi hyvät perusteet.

Heidän vastauksensa voidaan tiivistää näin: 

  • Ohjaamo saavuttaa riittävän määrän kohderyhmäänsä.

  • Ohjaamo tukee ja nopeuttaa alle 30-vuotiaiden siirtymiä erityisesti koulutukseen ja työelämään.

  • Ohjaamo selkeyttää nuorten palveluverkoston alueen palvelut sovitetaan yhteen.

  • Nuorten kokemukset Ohjaamosta ovat myönteiset.

  • Ohjaamo-toiminta tuottaa palvelujen tehostumista.

Eräs vastaajista esitti Ohjaamojen tulostavoitteet ja näytönpaikat näin: Nuorten työttömyys laskee, aktivointiaste kasvaa ja koulukeskeytykset vähenevät, asunnottomien nuorten määrä laskee, eläkkeelle siirtyvien nuorten määrä laskee.

Toinen taas näin: Ohjausmääriä tärkeämmäksi nousee nuorten kokemukset toiminnan laadusta ja vaikutuksista arkeensa.

Kolmas huomautti: Toimintaympäristö ja rakenteet ovat niin isossa muutoksessa, että Ohjaamo-toimintaa pitää tarkastella suhteessa siihen eikä tässä vaiheessa pysty ottamaan kantaa ovatko hyvätkään tulokset peruste toiminnan vakinaistamiselle.

Voit lukea sidosryhmäkyselyn tuloksista enemmän tästä linkistä.

Itse pohdin, kaadetaanko yhteiskunnassa liiankin suuret muutos- ja tulostavoitteet hankkeille, koska niihin on mahdollista saada rahoitusta, kun taas muualta resursseja höylätään. Juuri nyt monet Ohjaamo-hankkeet elävät tulosten tekemisen ja osoittamisen pyörteessä. Pohdinnassa on, mihin tuloksiin Ohjaamot voivat yltää.

Nostan esille tutkimuksen ja keskustelun kautta syntyneitä ajatuksia siitä, mitä Ohjaamot voivat saavuttaa.

Monialaisen yhteistyön osaajina Ohjaamot synnyttävät uudenlaista työotetta, jossa vältetään omaan pussiin pelaamista. Ymmärrys julkisten palvelujen sekä yritys- ja järjestötoimijoiden tehtävistä vahvistuu. Työ ja sen tavoitteet näyttäytyvät aiempaa enemmän yhteisenä ja kokonaisuuden osista riippuvana. Ammattilaisten monialaosaaminen mahdollistuu: he osaavat neuvoa ja tukea nuoria asiakkaita laajemmalla skaalalla kuin aiemmin, koska Ohjaamoissa tapahtuu eri ammattien välistä oppimista.

Ohjaamoissa kehittyy kokonaisvaltaista kuvaa nuorten aikuisten poluista, mutkista ja kiihdytyskaistoista. Ohjaamossa osataan oikoa byrokratialoukkoja ja toimia nuoren edun mukaisesti. Ohjaamot osoittavat yhteiskunnassa piileviä etenemisen esteitä ja voivat vaikuttaa niihin yksilötasolla, mutta myös yhteiskunnallisesti esimerkiksi työvoima-, koulutus-, hyvinvointi- ja asuntopoliittisiin ratkaisuihin.

Työmahdollisuuksia avaavissa Ohjaamoissa kehkeytyy uudenlaisia ratkaisuja nuorten työelämäpolutuksiin tämän päivän työmarkkinoilla. Siellä ymmärretään uuden työn mahdollisuuksia sekä tarkastellaan sekä nuorten että työnantajien etuja. Tästä kuulemme lisää, kun Kuntoutussäätiön vetämä Ohjaamojen  työllistämistuotteet -hanke esittelee tuloksiaan maaliskuussa.

Myönteisiä siirtymiä tukevien Ohjaamojen kirkas tavoite on avittaa nuoria eteenpäin itsenäiseen elämään. Ohjaamossa voi hoitaa monta asiaa kerralla tai useammalla kuntoon, oli se sitten kesätyönhaku, työllistyminen yritykseen, opintojen aloittaminen tai asunnon saanti. Koulutus- ja työelämäkysymyksissä nopeus ei aina ole valttia vaan kestävien suunnanottojen tekeminen. Siihen tarvitaan usein osuvaa ja oikea-aikaista ohjausta. Tutkimuksellisesti tämän moninaisen toiminnan seuranta ei ole helppo kakku, mutta varsin kiinnostavaa se on.

 

 

 

Kommentit
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen.

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa