Blogit Blogit

Kaikki lähtee kotoa - Ohjaamot tukevat nuoria asumisessa

Koti on meille kaikille merkityksellinen paikka – se on tietyllä tapaa elämämme kivijalka. Kodin tärkeyden ymmärtää usein vasta, kun tämä perusta uhataan viedä alta. Asumisolosuhteet heijastavat kaikkeen nuoren elämässä: niin työhön, opiskeluun, terveyteen, harrastuksiin kuin perhe- ja ystäväsuhteisiin. Asunnottomuus tai vakiintumattomat asumisolosuhteet uhkaavat nuoren hyvinvointia merkittävästi.

Suomessa nuoret itsenäistyvät suhteellisen varhain verrattuna eurooppalaisiin ikätovereihinsa. Itsenäistyminen on luonnollinen osa elämää, ja oikea aika omilleen muuttoon on hyvin yksilöllistä. Ratkaisevaa on se, miten pärjääväksi ja osaavaksi nuori itsensätuntee ja miten hän on tottunut kantamaan vastuuta asioistaan.

Suurella osalla nuorista ei ole asumisen kanssa ongelmia. Nuorten asunnottomuus on laskenut jo muutaman vuoden ajan. Erityisen positiivista on nuorten pitkäaikaisasunnottomuuden väheneminen. Määrätietoinen työ asunnottomuuden vähentämiseksi on tuottanut tuloksia. Nuorten asunnottomuuteen liittyy kuitenkin tiettyjä erityispiirteitä. Se näkyy vain osittain tilastoissa ja nuoret harvoin mieltävät itseään asunnottomaksi, vaikka majailevat kavereidensaluona pitkiäkin aikoja. Nuorten asunnottomuus on yleensä lyhytaikaista ja liittyy itsenäistymisvaiheeseen.

Itsenäisen elämän alku helpottuu, kun tietyt perustaidot ovat hallinnassa. Asumisen taitoja voi ja kannattaa harjoitella jo hyvissä ajoin ennen omaan kotiin muuttoa. Niitä ovat esimerkiksi kyky suunnitella rahankäyttöä ja ylläpitää tasapainoista taloutta, asioiden hoitaminen (mm. laskujen maksu, tukihakemusten täyttö) sekä kodinhoitoon liittyvien toimenpiteiden hallitseminen.Kaikilla nuorilla arjenhallinta ei suju erilaisten syiden vuoksi yhtä hyvin. Yleisimmät asumisen haasteet liittyvät puutteellisiin taloustaitoihin ja epärealistisiin käsityksiin omista asumisvalmiuksistaan, kykyyn hoitaa arjen askareita sekä mielenterveys- ja päihdeongelmiin.

Siksi nuorten asumisen huomioiminen tulisi olla ensimmäisiä asioita, joita nuoren kanssa käydään läpi, kun työskentelyä hänen kanssaan aloitetaan niin koulussa, Ohjaamossa kuin kuntoutustoiminnassa. Mikäli asuinolot eivät ole vakaalla pohjalla, on kiinnittyminen yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin ja toimintoihin vaikeaa. Samalla se voi viedä pohjan tukevalta ja korjaavalta toiminnalta.

Ohjaamoissa tehdäänkin merkityksellistä, monialaista nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisytyötä, joka perustuu matalan kynnyksen tukeen ja kokonaisvaltaisuuteen. Näiden piirteiden merkittävyyttä vaikuttavuuden onnistumisessa myös tutkimuskirjallisuus korostaa. Siksi Ohjaamo-toimintaan ja siellä tehtävään asumissosiaaliseen työhön, kuten asumisneuvontaan, tulee jatkossakin panostaa. Tarjotaan nuorille hyvät mahdollisuudet onnistuneeseen asumiseen.

Kirjoittanut: Samuli Liuskari, projektikoordinaattori, Onnistu asumisessa -hanke, Nuorisoasuntoliitto ry
 

Kommentit
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen.

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa