Blogit Blogit

Ohjaamot tässä ja nyt ja tulevaisuudessa

Janne Savolainen, erityisasiantuntija työ- ja elinkeinoministeriö

Ohjaamot luotiin TEMin, OKM:n ja STM:n yhteistyössä vastaamaan pirstaloituneeseen palvelujärjestelmään. Ohjaamoita ryhdyttiin pohjustamaan osana nuorisotakuun toimeenpanoa vuonna 2013. Tavoitteena oli silloin ja on edelleen tukea nuorten siirtymää kohti koulutusta ja työmarkkinoita.

Ohjaamot edustavat kokeilukulttuuria parhaimmillaan. Otetaan levitykseen ja edelleen kehittämiseen hyvät käytänteet, luodaan yhteiset ja tunnistettavat, mutta joustavat raamit valtakunnallisesta näkökulmasta ja rakennetaan valtakunnallinen tuki.

Mutta missä olemme nyt vuoden 2017 alussa ja miltä tulevaisuus näyttää? Vuoden 2016 lopulla Ohjaamoja oli 39 ja niistä valtaosa saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta, joko valtakunnallisesta tai alueellisesta osiosta. Ohjaamot toimivat 81 kunnan alueella. 15–29 vuotiaan väestön osalta Ohjaamojen toiminta-alueet kattavat n. 69 %. Vuoden 2016 aikana Ohjaamot ovat tarjonneet yksilöohjausta noin 50 000 kertaa. Voidaan jo sanoa, että olemme tulleet pitkälle. Ohjaamoiden matka on kuitenkin vasta alussa.   

Käynnissä on yksi suurimmista hallinnollisista uudistuksista joita maassamme on kerralla tehty ja Ohjaamot ovat muutoksen ytimessä. Niin SOTE-, maakunta- kuin myös kasvupalvelu-uudistus muokkaavat merkittävällä tavalla tulevaa toimintaympäristöä. Osa palveluista tulee maakuntien järjestämisvastuulle ja osa jää kuntien vastuulle. Lisäksi palveluiden tuottajiksi tulee niin kuntia, järjestöjä kuin yksityisiä yrityksiä.

Mikä on kokonaiskuva nuorille keskeisistä palveluista vuoden 2019 alussa? Miten Ohjaamot niveltyvät perhekeskustoimintaan ja oppilaitoksiin? Tämän pohdinnan aika on nyt.

Selvää lienee se, että tulevaisuudessa tarvitsemme yhä enenevässä määrin yhteistyörakenteita, luottamusta ja kumppanuutta viranomaisten sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välille. Olemme vuosia puhuneet siiloutuneesta hallinnosta tai putkihallinnosta. Kielikuvia on monia. Ohjaamot purkavat jo nyt hallinnollisia siiloja aivan uudella tasolla. Yhteistyötä on tehty kauan, mutta Ohjaamoissa on mahdollista ottaa askel yhteiseen työhön.

Merkittävällä osalla Ohjaamoista hankerahoitus on päättymässä vuoden 2018 alussa. Rahoituksen tavoitteena on ollut mahdollistaa toiminnan käynnistyminen, kehittyminen ja tukea juurtumista pysyväksi käytännöksi. Hankerahoituksen päättyminen ei kuitenkaan tarkoita kaiken hankepohjaisen tuen päättymistä. Vakiintuvan toiminnan kehittämiseen on mahdollista hakea jatkossakin rahoitusta. Ohjaamoissa on pohjimmiltaan kyse sopimuksellisuudesta, jonka tukipilarina on eri toimijoiden sitoutuminen työskentelemään yhdessä.

Näemme, että sopimuksellisuus on avainasemassa myös jatkossa, kun toimijoiden kenttä muuttuu totutusta. Maakuntauudistuksen myötä Ohjaamoiden paikallinen ja alueellinen koordinaatio voidaan nähdä osana maakuntien tehtävää. Onko meillä jatkossa esimerkiksi yksi maakunnallinen Ohjaamo, joka koordinoi maakunnassa sijaitsevaa ohjaamo-toimintaa?

Ohjaamoiden koordinaatio voidaan nähdä myös osana kunnan paikallisia elinvoimatehtäviä. Toisaalta Ohjaamoja ei tarvitse edes nähdä toimipisteiden verkostona, vaan Ohjaamo on myös tapa ajatella yhdessä työskentelyä uudella tavalla. Sopimuksellisuus mahdollistaa sen, että oli Ohjaamoiden koordinaatiorakenne tulevaisuudessa mikä tahansa, niin yhteiselle rakentamiselle on olemassa vahva pohja. 

Kommentit
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen.

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa