Blogit Blogit

Sosiaalisesti vahvistava Allianssi-risteily

Risteilyllä oli ohjaamolaisia mukava joukko, myös entisiä ja tuleviakin. Kohtaamo oli mukana järjestämässä kahta työryhmää, toisen Vamoksen ja toisen Työpajayhdistyksen kanssa. Ekana iltana kokoonnuimme keskustelemaan sosiaalisesta vahvistamisesta ja tokana päivänä monialaisen yhteistyön kimuranteista kysymyksistä. Haaviin saatiin aktiivisesti keskustelevaa väkeä ja hyviä kohtaamisia.

Ensimmäisen illan työryhmäkeskusteluja vedettiin lopuksi yhteen pohtimalla, millaisen viestin haluaisimme jättää päättäjille. Tähän jäi vain rajattu aika, joten täydentäkää vapaasti listaa. Tähän suuntaan aloitimme:

Nuorten palveluja pitäisi tarjota ja kehittää pysyvällä rahoituksella. Uudet hankkeet aloittavat aina alusta ja kehittävät "uutta" ja uusia mittareita. Loistavaa, hyväksi todettua työtä valuu ihan hukkaan. Hankkeiden ja hanketyöntekijöiden vaihtuminen katkaisevat myös hyviä ohjaus- ja asiakassuhteita. 

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluille on iso tarve. Niihin pääsy on hankalaa. Riittävän varhain palveluihin pääseminen ehkäisisi ongelmien pahenemista.

Järjestöjen ja julkisten palvelujen olisi toimittava yhdessä yhden luukun periaatteella. Nuoria perheitä on tuettava!

Ettei kukaan jää rannalle - Sosiaalinen vahvistaminen Ohjaamoissa

Työryhmässä luvattiin pureutua sosiaalisen vahvistamisen toimiviin keinoihin ja kolmannen sektorin ja julkisen sektorin yhteistyömalleihin, joilla nuoria tuetaan kiinnittymään toimintaan, opintoihin ja työelämään. Nyt aika isolla joukolla ei ole edellytyksiä edetä suoraan koulutukseen ja työelämään.

Lähdimme pohtimaan, mikä vahvisti meitä omassa nuoruudessa: myönteinen palaute saman ikäisiltä ja opettajalta, suunnan tietäminen, päämäärä, vanhempien luottamus, yhteinen harrastus, joka tuki identiteettiä. Samat asiat vahvistavat niitä nuoria, joiden parissa työskentelemme.

Lisäksi tarvitaan tasa-arvoista suhtautumista heihin, kunnioitusta ja läsnäoloa; kaikkea, mikä kuuluu hyvään asiakas/ohjaussuhteeseen. Oleellista on, että nuori kokee tulevansa hyväksytyksi sellaisena kuin on ja hänelle ollaan pitkäjänteisesti saatavilla. Harvoin yhteistyö nuoren kanssa käynnistyy tuosta vain. Mutta kun se käynnistyy, oleellista on toivon herättäminen ja onnistumisen kokemukset. Hyvässä ryhmätoiminnassa nuoret kokevat kuuluvansa ryhmään ja saavat yhteisiä kokemuksia ja vertaistenkin tukea.

Mutta miten heikossa asemassa olevat nuoret voidaan löytää?

Nuoria saavutetaan siellä, missä ja milloin he ovat. Verkossa, kotona, kauppakeskuksissa, jalkautuen. Jalkautuvassa työssä on oleellista kohdistaa työaika ajankohtiin, kun nuoret ovat liikkeellä. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat tavaratalojen johtajat ja vartijat. Jalkautuessa on hyvä, että työpari tulee eri organisaatiosta. Tällöin vastuu ja työnäky leviävät eri organisaatioihin ja opitaan oikeasti toisilta.

Viranomaisyhteistyö auttaa nuorten tavoittamisessa, joskin nyt toimeentulotuen siirto Kelaan on vähentänyt sosiaalitoimen mahdollisuutta saada ja jakaa tietoa nuorista esimerkiksi etsiville nuorisotyöntekijöille. Vanhemmat tai kaverit ilmoittavat myös etsivälle nuorisotyölle, joka voi kunnasta riippuen tavoitella nuorta myös kotikäynneillä.

Oleellista on laittaa resursseja myös ennaltaehkäisevään työhön, esimerkiksi ennen kuin nuori lopettaa opinnot. Myös vanhemmille kannattaa informoida opiskelupaikkakunnan tuen tarjoajista esimerkiksi, kun nuori saa tiedon valinnasta uuteen koulutukseen.

Pohdimme myös nuorten kiinnittymistä palveluun, miten se onnistuu. Tarvitaan pitkäjänteistä työtä. Aina ei ole oleellista, mitä toiminnallisissa ryhmissä tehdään, vaan se että toiminta ja työntekijä ovat pysyviä, mikä helpottaa toimintaan tulemista. Myös se, että toiminta on nuorten toivomaa, sitouttaa. Valokuvaus, kokkaus, bänditoiminta, liikunta, hanttihommat, elokuvat… whatever.

Sosiaalisten tilanteiden pelko luo useille nuorille ison kynnyksen ylitettäväksi, mutta pitkäjänteinen ohjaussuhde ja ryhmätoiminta mahdollistavat kynnyksen ylittämisen. Oleellista on, että nuori saa mokkaa ja mokata. Ajanvarauksettomuus on myös oleellista palveluissa.

Ohjaamot vastaavat haasteisiin

Ohjaamoissa on koettu tärkeäksi yhteistyö järjestöjen kanssa niin nuorten työllistymisen tukemisessa kuin sosiaalisen vahvistamisen tavoitteissa. Vuoden 2018 alussa aloitettiin Ohjaamojen psykososiaalisen tuen keinoja kehittävä kahden vuoden rutistus (ks. uutinen). Tavoitteena on parantaa Ohjaamoissa työskentelevien kykyä kohdata, tunnistaa ja ohjata psykososiaalista tukea tarvitsevia asiakkaita. Hankkeesta kuulemme lisää syksyyn mennessä, myös täällä Kohtaamon blogissa.

Kiitos Vamoksen Vesa Sarmialle, Psykososiaalinen tuki-hankkeen vetäjälle Hanna-Kaisa Kostetille sekä Työpajayhdistykselle hyvästä yhteistyöstä Allianssi-risteilyn ohjelman tuottamisessa!

 

Kommentit
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen.

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa