Blogit Blogit

Työntekijöiden arjen huomioista syntyi innovaatiokilpailussa palkittu toimintamalli Espoon Ohjaamotalossa

Kirjoittanut Emma Aalto, suunnittelija, Espoon Ohjaamotalo 

Ohjaamot toimintaympäristöinä tarjoavat ainutlaatuisen alustan moniammatilliselle kehittämistyölle. Espoossa työntekijöiden ja verkoston aktiivisella kehittämistyöllä saatiin aikaan tuloksellinen toimintamalli, joka sai elokuun lopussa tunnustusta voittamalla kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun. Ohjaamotalon aktivointipäivät on vahvasti asiakaslähtöinen palvelu, jossa kumppaneiden rooli on keskeinen, ja jossa pitkään työttömänä olleet nuoret tavoitetaan ja saadaan aktivoitua tehokkaasti. Aktivointipäivissä kiteytyykin koko ohjaamotoiminnan idea: moniammatillinen yhteistyö, joka mahdollistaa yksilöllisemmän asiakaspalvelun ja ei-virastomaisen toimintaympäristön yhdessä verkostojen kanssa.

Lähdimme etsimään ratkaisua nuorten tavoittamiseen ja sitouttamiseen

Vielä kaksi vuotta sitten alle 30-vuotiaiden espoolaisten nuorten aktivointisuunnitelmat tehtiin pääosin TE-toimiston tiloissa. Vaikka kutsu aktivointisuunnitelman tekoon lähtee nuorille velvoittavana, vain pieni osa kutsutuista saapui paikalle. Tyhjäkäyntiä oli paljon. Paikalla saattoi olla neljä TE-toimiston ja sosiaalitoimen virkailijan muodostamaa työparia, mutta koko päivän aikana vain viisi asiakasta. Nekin nuoret, joiden kanssa aktivointisuunnitelma saatiin tehtyä, sitoutuivat sovittuihin tehtäviin heikosti. 

Ohjaamotalon TE-asiantuntijan ja aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajien aloitteesta aktivointiehdon täyttäviä nuoria alettiin, aluksi pienimuotoisena kokeiluna, kutsua aktivointisuunnitelman tekoon Ohjaamotaloon. Ajatuksena oli, että ympäristöä vaihtamalla nuoria saataisiin enemmän paikalle. Ohjaamotalo ei ole virasto eikä näytä sellaiselta, nuori saa kahvia ja on lupa rentoutua. Tehtyjen aktivointisuunnitelmien määrä moninkertaistui heti ensimmäisenä päivänä. Nuorten tavoittamista tehostettiin ottamalla virallisten kutsukirjeiden rinnalle tekstarikutsut. Näin tavoitamme myös nuoret, joilla on Poste restante -osoite, ja jotka eivät yleensä nouda postejaan.

Samalla pohdimme, mitä aktivointisuunnitelmien tekotilanteessa pitäisi tapahtua, että nuoren olisi helpompi sitoutua yhdessä laadittuun suunnitelmaan. Oivalsimme, että kutsumalla verkoston ja nuoret konkreettisesti samaan tilaan, voimme vastata kokonaisvaltaisemmin nuorten erilaisiin lähtötilanteisiin. Ensimmäisenä mukaan pyydettiin Espoon mielenterveysyhdistys. Pian mukaan alkoi tulla lisää toimijoita, niin kaupungin eri yksiköistä kuin kolmannelta sektorilta. Nyt aktivointipäivistä on muodostunut messumainen tapahtuma, joka toimii myös verkoston kohtaamisen ja oppimisen paikkana. 

Kehittämistyön perustana työntekijöiden arjen huomiot

Toimintamalli lähti, ja sitä on koko ajan kehitetty, työntekijöiden huomiosta ja oivalluksista käsin. Messumaisen tapahtuman luominen ei ollut lähtötilanteessa visiona, jota kohti tietoisesti olisi menty. Uusia yhteistyöavauksia on syntynyt arjen vuorovaikutustilanteissa, kun asiantuntijat ovat jonkun nuoren asioissa kartoittaneet ja konsultoineet verkostoa. Paljon merkitystä on ollut sillä, miten ammattilaiset näissä tilanteissa kohtaavat toisiaan ja reagoivat toistensa yhteydenottoihin: välittyykö yhteinen tekemisen halu, syntyykö luottamus. 

Yhteinen keskustelu kumppaneiden kanssa on laajentanut näkökulmaa siitä, millaisiin palveluihin ja toimintoihin ohjaamalla nuoren kokonaiselämänhallintaa ja siten myös työllistymisedellytyksiä voidaan parantaa. Kaikki avaukset ovat tervetulleita ja kannustamme toisiamme rohkeaan ideointiin. Aktivointisuunnitelmissa on ”perinteisesti” sitoutettu nuoria TE-toimiston palveluihin tai kuntouttavaan työtoimintaa. Ohjaamotalon aktivointimessuilta nuori voi ohjautua mielenterveysyhdistyksen peli-iltaan tai Vamoksen pienryhmävalmennukseen. Hän voi sopia tapaamisen sairaanhoitajan kanssa tai varata suuhygienistiltä ajan hammastarkastukseen. Uusin avaus on tehty Marttojen suuntaan. 

Tavoitteena on, että jokaiselle nuorelle löytyy jotain, johon hän voi sitoutua heti paikan päällä. Toimintamallin systemaattinen kehitystyö kulkee luontevasti osana Ohjaamotalon arkea. Tilastotiedot tehtyjen aktivointisuunnitelmien määrästä, työttömyysjaksojen pituudesta ja kunnan maksamien työmarkkinatukiosuuksien kehityksestä ovat vahvistaneet, että suunta on oikea. Toimintamalli on muokattavissa eri toimintaympäristöihin ja eri kokoisiin kuntiin, ja sitä pystytään päivittämään ja uudistamaan havaittuihin tarpeisiin reagoiden. 

Kumppanit mahdollistavat nuoren kiireettömän kohtaamisen ja verkoston keskinäisen oppimisen

Yhteistyön perustana on ollut jaettu ymmärrys siitä, että nuoret ovat yhteisiä asiakkaita. Meidän kannattaa kokoontua konkreettisesti samaan paikkaan nuoren ympärille. Kumppaneiden läsnäolon ansiosta aktivointimessuilla toteutuu sekä nuorten yksilöllinen ja kiireetön kohtaaminen että ammattilaisten keskinäinen oppiminen ja ideointi. 

Varsinaisen aktivointisuunnitelman laatimisen jälkeen nuori voidaan saattaa suoraan sellaisen henkilön luo, jonka edustamasta palvelusta hän hyötyy. Nuori saa kasvot palvelulle. Hän saa vastaukset kysymyksiinsä ja voi sopia seuraavasta askeleesta heti paikan päällä. Näissä tilanteissa syntyvistä keskusteluista ja nuorten kysymyksistä ammattilaiset oppivat koko ajan toisiltaan. Kumppanit saavat ideoita omien palveluidensa kehittämiseen. Tästä vuorovaikutuksesta, oppimisesta ja asiakkaiden tyytyväisyydestä syntyy se ainutlaatuinen tunnelma, joka saa kumppanit sitoutumaan yhteistyöhön. 

Kiireisyydestä huolimatta ”aksupäivä” on myös monelle Ohjaamotalon asiantuntijalle kuukauden kohokohta.  Ja vaikka onnistuminen on osoitettavissa usealla tunnusluvulla, parasta palautetta on se, että nuoret itse ovat ottaneet mallin positiivisesti vastaan. Viesti on levinnyt puskaradiossa, ja nuoret ovat myös oma-aloitteisesti alkaneet ottaa yhteyttä. Seuraava askeleemme on luoda asiakaspalautteelle systemaattinen keräys- ja analysointitapa kehittämisen välineeksi. 

Matkalla Ohjaamotaloon

 

Kommentit
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen.

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa