Blogit Blogit

Vielä on maata käännettävänä, kantoja kaivamatta – Tutkivaa elämää Ohjaamo-kirjan jälkeen

Ohjaamojen syntyä ja kehittymistä kaudella 2014–2017 käsittelevä kokoomateos Uutta auringon alla? julkaistiin lokakuun lopussa. Ohjaamot ovat edenneet ESR-kauden ensimmäisen puolikkaan aikana suunnittelusta toteutukseen ja kirja kuvaa tätä matkaa Ohjaamo-toimintaa toteuttavien, kehittävien ja tutkivien näkökulmista. Kirja onkin monipuolinen kattaus. Siinä tarkastellaan Ohjaamo-toiminnan juuria ja tavoitteita sekä toteutetusta eri alueilla ja kuvataan, mitä Ohjaamo tarjoaa nuorille ja millaisia kehittämistarpeita Ohjaamo-kentällä hahmotetaan. Kirja avaa liikkeessä olevaa, valtakunnallista kehittämis- ja projektitoimintaa, joten se tarjoaa näkökulmia laajemminkin kehittämistoiminnan haasteisiin.

Kirjojen otsikot syntyvät usein tiimiaivotyönä. Kysymysmuotoinen yläotsikko nostaa pohdittavaksi sen, missä määrin Ohjaamo-toiminta tuo jotain uutta ja mitä se uusi olisi. Vastaankin, että pääasiassa sitä, että nuori tai nuori aikuinen saa yhdestä palvelupisteestä monialaisesti tietoa ja ohjausta. Eri hallinnonalat, yksityiset ja järjestöjen toimijat tuovat panostaan nuorten työllistymisen ja kouluttautumisen tukemiseen. Ja kuten ministeriöiden väki toteaakin kirjan alkusanoissa: ennen kaikkea toimijat ovat rohjenneet haastaa vanhoja tapoja ja toimintakulttuuria. Vaikka paljon on puhuttu monialaisesta yhteistyöstä ja palvelusta, Ohjaamojen käytännön työssä on edetty reipas askel eteenpäin.

Pohdinnassa oli myös muita kirjan nimiä, kuten Laatikkoleikeistä yhteispeliin – onnistuuko Ohjaamoissa? tai Hallintohumpasta nuorten kohtaamiseen – Ohjaamojen tavoitteet ja toteutus tai Innostus, uusi ote ja herttainen kaaos – Ohjaamot 2014–2017. En ole ihan varma, kokevatko Ohjaamo-toimijat arjen työssään tuota herttaista kaaosta, mutta se on varmaa, etteivät palvelujärjestelmän uudistaminen, Ohjaamo-toiminnan eteenpäin vieminen ja verkostotyön johtaminen ole yksinkertaisia, suoraviivaisia tehtäviä. Sitäkin kirja tuo esille.

Mistä kirja ei sitten kerro, jääkö jotain oleellista huomaamatta? Aivan varmasti jää. Ohjaamo-toiminta on niin laajaa – osallistuuhan pelkästään sen käytännön toteutukseen yli 400 ammattilaista ja verkostoihin ehkä viisinkertainen määrä; nuoria kohdataan kymmeniä tuhansia kertoja vuodessa ja niin edelleen. Myös toiminnan kirjo on suurta. Hahmottelen johdantoluvussa (s. 7) asioita, mistä Ohjaamojen kesken vallitsee jonkinlainen yksimielisyys sekä asioita, mistä saataisiin kiinnostavia väittelyjä aikaiseksi. Esimerkiksi kysymyksiin, miten monialaista ja tarvittaessa pitkäaikaista Ohjaamon ohjauksen ja tuen tulisi olla tai miten painottuvat palvelun vapaaehtoisuus ja velvoittavuus, voidaan vastata hyvin eri tavoin. Kuvitteellisessa (sopuisaksi käsikirjoitetussa) väittelyssä voitaisiin todeta lopuksi: tehkää te teidän kunnassa noin, teillä on siihen perusteet, me teemme toisin, koska meilläkin on hyvät perusteet. Tämä monimuotoisuus tuottaa myös moninaisia tutkimustarpeita ja -kysymyksiä.

Hahmotan tähän muutamia keskeisiä kysymyksiä, mihin tutkimusta kannattaisi jatkossa suunnata.

1. Mitä Ohjaamojen pidempiaikaisessa ohjaussuhteissa olleiden rekisteritiedot kertovat ohjausprosesseista, työn vaikutuksista ja nuorten siirtymistä? Tätä tietoa tarvitaan niin monialaisen asiakastyön kehittämiseksi kuin valtakunnallisen arvioinnin tueksi.

2. Millaisiin työpaikkoihin ja työsuhteisiin nuoret päätyvät Ohjaamojen ohjauksessa ja rekrytointitilaisuuksissa? Millaista työelämäohjausta ja -kokemuksia he saavat? Mitä ovat nuorten haasteet ja mahdollisuudet tämän päivän työelämässä ja miten Ohjaamoissa vastataan niihin?

3. Millaista on monialainen ja –kanavainen ohjaus digiaikana? Millä eri tavoilla verkko-ohjausta voi hyödyntää, millaisia kasvokkaisen ja digitaalisen ohjauksen yhdistelmiä syntyy? Mitä monikanavainen ohjaus tuottaa; mikä siinä toimii, mikä ei?

Kuulen mielelläni, millaisia tutkimustarpeita muut hahmottavat. Niitä voimme kehittää esimerkiksi kirjan pohjalta järjestettävässä tutkimustapaamisessa 20.11. Helsingissä.

Kommentit
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen.

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa