Blogit Blogit

Sivut, joissa tagi koordinaatio .

Ohjaamot teiden risteyksessä

Kirjoittanut Titta Korpilauri

Ohjaamot teiden risteyksessä

Ohjaamot ovat viime vuosien aikana keränneet kiitosta niin nuorilta, ammattilaisilta kuin päättäjiltäkin.  Nyt voi jo todeta, että Ohjaamo on eri palveluita kokoavana palvelupisteenä onnistunut malli jeesata nuoria eteenpäin. Todettakoon vielä, että Ohjaamo ei ole organisaatio, vaan se perustuu verkostotyöhön ja se on aina paikallinen tapa järjestää nuorten palveluita. Nuorelle riittää, että hän tietää, että missä Ohjaamo on ja sinne voi kuka tahansa alle 30-vuotias mennä. Ohjaamosta nuori saa tarpeidensa mukaan tietoa, neuvontaa tai ohjausta päästäkseen elämässä eteenpäin. Ohjaamon toiminta perustuu Ohjaamon perusteet -dokumenttiin.

Ohjaamojen onnistuminen on yhteistyötä

Ohjaamot muodostavat valtakunnallisen verkoston, jota koordinoi Kohtaamo ESR-hanke vuoden 2021 loppuun. Valtakunnallisina tehtävinä hankkeella ovat olleet mm. Ohjaamoihin liittyvä tiedonkeruun ja tutkimuksen kehittäminen ja koordinointi, aloitusvaiheen tuki, verkostotyö ja viestintä. Kokemuksesta tiedämme, että valtakunnallisesti koordinoitu verkostotyö on mahdollistanut Ohjaamojen kehittymisen monin tavoin ja onnistumisia löytyykin paljon. Koordinoidun tiedonkeruun ja tutkimuksen avulla tiedämme mm. että Ohjaamoissa tavattiin viime vuonna nuoria 144 00 kertaa ja että nuoret ovat antaneet palautekyselyssä usean vuoden ajan saamalleen ohjaukselle arvosanaksi yli 9. Verkostotyön osalta Ohjaamoissa työskentelevien välillä hyvät käytänteet leviävät ja tarvittaessa vertaistukea on tarjolla. Itsearviointikyselyn avulla Ohjaamot voivat nähdä oman kehittymisensä vaiheen. Lisäksi valtakunnallisen verkostotyön hyötyjinä ovat nuoret. Tavoitteena on, että nuoret löytävät Ohjaamon muuttaessaan paikkakunnalta toiselle. Ohjaamon brändiä, toiminnan sisältöä ylläpitävät Ohjaamot itse.  On tärkeää, että samaa työtä tekevät tunnistavat toisensa, erilaisuutensa ja Suomen moninaisuuden, sillä päämäärähän on sama. Nuorten ohjaaminen kohti työtä ja työelämää. Hankkeen aloitusvaiheessa luotu Ohjaamojen valtakunnallinen verkosto tarvitsee jatkossakin tahon, joka koordinoi sitä. Tiedämme jo, että mikään verkosto ei toimi itsestään ja vastuun toiminnasta on oltava jollakin.

Onko meillä sama suunta?

Kohtaamo on ESR-hankkeena koordinoinut Ohjaamoja kohta 6 vuoden ajan. Kyseinen aika on mahdollistanut rakenteiden luomisen valtakunnalliselle verkostotyölle. Nyt kun rakenteet verkostotyölle on luotu ja koordinaation toimintaa on hankkeenkin aikana uudistettu useaan kertaan, on aika pohtia mitä Kohtaamon jälkeen? Kokemuksesta tiedän, että Ohjaamojen toimintaympäristö on ollut jatkuvassa muutoksessa ja sitä se on lähitulevaisuudessakin. Jatkuva muutos tarkoittaa, että Ohjaamojen koordinaatio on ikään kuin koko ajan ikään erilaisten teiden risteyskohdassa. Risteyksessä on ennakoitava, reagoitava ympärillä olevaan ja tiedettävä mihin suuntaan seuraavaksi lähtee. Peruuttaa ei voi, mutta kaistaa voi vaihtaa, jos näyttää siltä, että väärään suuntaan ollaan menossa. Isoon risteykseen johtaa useampi tie, ja suuntia jatkaa matkaa on monia. Välillä pitäisi pystyä lentämäänkin, jotta näkisi paremmin mitä Ohjaamojen kentällä tapahtuu ja on tapahtumassa.  Itse toivon, että Ohjaamoilla on koordinaatio jatkossakin ja että saa jatkossakin luvan olla risteyskohdassa. Se on mielenkiintoinen ja vaativa paikka, koska ympärillä tapahtuvaa on tarkkailtava koko ajan ja samaan aikaan on mentävä eteenpäin. Lentäminenkin olisi hyvä taito, koska ennakointi vaatii näkemystä.  Koronakriisi koettelee erityisesti nuoria ja tiedämme, että nuorten tuen tarve on lisääntynyt monin tavoin. On selvää, että matalan kynnyksen palveluille on jatkossakin suuri tarve. Parhaimmillaan valtakunnallisen koordinaation hyvät, sujuvat ja nopeat yhteydet hallinnossa palvelevat niin Ohjaamoja kuin nuoria.  Lienee selvää, että Ohjaamojen verkosto tarvitsee koordinaatiota. Mutta missä ja miten -kysymykset odottavat vastausta.

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa