Blogit Blogit

Sivut, joissa tagi ohjaamo .

Ohjaamot teiden risteyksessä

Kirjoittanut Titta Korpilauri

Ohjaamot teiden risteyksessä

Ohjaamot ovat viime vuosien aikana keränneet kiitosta niin nuorilta, ammattilaisilta kuin päättäjiltäkin.  Nyt voi jo todeta, että Ohjaamo on eri palveluita kokoavana palvelupisteenä onnistunut malli jeesata nuoria eteenpäin. Todettakoon vielä, että Ohjaamo ei ole organisaatio, vaan se perustuu verkostotyöhön ja se on aina paikallinen tapa järjestää nuorten palveluita. Nuorelle riittää, että hän tietää, että missä Ohjaamo on ja sinne voi kuka tahansa alle 30-vuotias mennä. Ohjaamosta nuori saa tarpeidensa mukaan tietoa, neuvontaa tai ohjausta päästäkseen elämässä eteenpäin. Ohjaamon toiminta perustuu Ohjaamon perusteet -dokumenttiin.

Ohjaamojen onnistuminen on yhteistyötä

Ohjaamot muodostavat valtakunnallisen verkoston, jota koordinoi Kohtaamo ESR-hanke vuoden 2021 loppuun. Valtakunnallisina tehtävinä hankkeella ovat olleet mm. Ohjaamoihin liittyvä tiedonkeruun ja tutkimuksen kehittäminen ja koordinointi, aloitusvaiheen tuki, verkostotyö ja viestintä. Kokemuksesta tiedämme, että valtakunnallisesti koordinoitu verkostotyö on mahdollistanut Ohjaamojen kehittymisen monin tavoin ja onnistumisia löytyykin paljon. Koordinoidun tiedonkeruun ja tutkimuksen avulla tiedämme mm. että Ohjaamoissa tavattiin viime vuonna nuoria 144 00 kertaa ja että nuoret ovat antaneet palautekyselyssä usean vuoden ajan saamalleen ohjaukselle arvosanaksi yli 9. Verkostotyön osalta Ohjaamoissa työskentelevien välillä hyvät käytänteet leviävät ja tarvittaessa vertaistukea on tarjolla. Itsearviointikyselyn avulla Ohjaamot voivat nähdä oman kehittymisensä vaiheen. Lisäksi valtakunnallisen verkostotyön hyötyjinä ovat nuoret. Tavoitteena on, että nuoret löytävät Ohjaamon muuttaessaan paikkakunnalta toiselle. Ohjaamon brändiä, toiminnan sisältöä ylläpitävät Ohjaamot itse.  On tärkeää, että samaa työtä tekevät tunnistavat toisensa, erilaisuutensa ja Suomen moninaisuuden, sillä päämäärähän on sama. Nuorten ohjaaminen kohti työtä ja työelämää. Hankkeen aloitusvaiheessa luotu Ohjaamojen valtakunnallinen verkosto tarvitsee jatkossakin tahon, joka koordinoi sitä. Tiedämme jo, että mikään verkosto ei toimi itsestään ja vastuun toiminnasta on oltava jollakin.

Onko meillä sama suunta?

Kohtaamo on ESR-hankkeena koordinoinut Ohjaamoja kohta 6 vuoden ajan. Kyseinen aika on mahdollistanut rakenteiden luomisen valtakunnalliselle verkostotyölle. Nyt kun rakenteet verkostotyölle on luotu ja koordinaation toimintaa on hankkeenkin aikana uudistettu useaan kertaan, on aika pohtia mitä Kohtaamon jälkeen? Kokemuksesta tiedän, että Ohjaamojen toimintaympäristö on ollut jatkuvassa muutoksessa ja sitä se on lähitulevaisuudessakin. Jatkuva muutos tarkoittaa, että Ohjaamojen koordinaatio on ikään kuin koko ajan ikään erilaisten teiden risteyskohdassa. Risteyksessä on ennakoitava, reagoitava ympärillä olevaan ja tiedettävä mihin suuntaan seuraavaksi lähtee. Peruuttaa ei voi, mutta kaistaa voi vaihtaa, jos näyttää siltä, että väärään suuntaan ollaan menossa. Isoon risteykseen johtaa useampi tie, ja suuntia jatkaa matkaa on monia. Välillä pitäisi pystyä lentämäänkin, jotta näkisi paremmin mitä Ohjaamojen kentällä tapahtuu ja on tapahtumassa.  Itse toivon, että Ohjaamoilla on koordinaatio jatkossakin ja että saa jatkossakin luvan olla risteyskohdassa. Se on mielenkiintoinen ja vaativa paikka, koska ympärillä tapahtuvaa on tarkkailtava koko ajan ja samaan aikaan on mentävä eteenpäin. Lentäminenkin olisi hyvä taito, koska ennakointi vaatii näkemystä.  Koronakriisi koettelee erityisesti nuoria ja tiedämme, että nuorten tuen tarve on lisääntynyt monin tavoin. On selvää, että matalan kynnyksen palveluille on jatkossakin suuri tarve. Parhaimmillaan valtakunnallisen koordinaation hyvät, sujuvat ja nopeat yhteydet hallinnossa palvelevat niin Ohjaamoja kuin nuoria.  Lienee selvää, että Ohjaamojen verkosto tarvitsee koordinaatiota. Mutta missä ja miten -kysymykset odottavat vastausta.

Kansainvälisyys kuuluu kaikille – myös Ohjaamoissa

Anne Valkeapää ja Hilma Ruokolainen

Kansainvälisyys kuuluu kaikille – myös Ohjaamoissa

Nuorten tulevaisuuden kannalta tärkeimpiin taitoihin lukeutuvat muun muassa ongelmanratkaisukyky, yhteistyötaidot, empatia ja globaalilukutaito. Missä ja miten tällaisia taitoja voi oppia? Lähtemällä konkreettisesti maailmalle tai kotimaan kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Tulevaisuuden osaaminen syntyy kansainvälisessä vuorovaikutuksessa

Tulevaisuuden työelämän valttikortit kuten epävarmuuden sietokyky, globaalien asiayhteyksien ymmärtäminen, empatia ja solidaarisuus kehittyvät, kun nuori toimii erilaisten ihmisten kanssa kansainvälisissä ympäristöissä. Globaalissa maailmassa ja nopeasti kansainvälistyvässä työelämässä kansainvälinen osaaminen on keskeisessä roolissa. Kansainvälistä osaamista tarvitaan kaikenlaisissa työtehtävissä, joten meillä ei ole varaa jättää ketään kansainvälisten mahdollisuuksien ulkopuolelle. Tehtävänämme on huolehtia, että kaikenlaiset nuoret kokevat, että maailma on heille avoinna.  Nuori, joka etsii suuntaansa elämässä ja työmarkkinoilla, voi hyötyä erityisesti kansainvälisistä kokemuksista. Siksi sinun ohjaajana tulee tarjota kansainvälistymisen vaihtoehtoja myös niille nuorille, jotka jäävät helpoiten kansainvälisten mahdollisuuksien ulkopuolelle. 

Nuorella on lupa toteuttaa unelmiaan – Sinun tehtävänäsi on tarjota tietoa, inspiroida ja kannustaa eteenpäin

Ohjaajana on hyvä tiedostaa oma henkilökohtainen kokemushistoria ja asenne kansainvälistymistä kohtaan, koska ne voivat vaikuttaa nuoren kohtaamiseen ja ohjaamiseen. Kaikilla nuorilla tulisi olla oikeus löytää oma polkunsa kansainvälisyyteen. Ohjaajana sinä voit auttaa löytämään sen. Tehtävänäsi on tarjota tietoa eri kansainvälistymisen vaihtoehdoista esimerkiksi Maailmallenet apuna käyttäen, inspiroida ja kannustaa eteenpäin. Kaikenlaisilla nuorilla on lupa unelmoida ja edetä kohti unelmiensa toteuttamista. Joskus lyhytkin ulkomaille lähteminen voi auttaa nuorta löytämään (uuden) suunnan elämässä. Kun rohkeus ja itsetunto ovat vahvistuneet esimerkiksi kansainvälisen vapaaehtoistyöjakson aikana, voi olla helpompi hakea opiskelemaan ja töihin kotimaahan palatessa.

Kansainvälisyyden edistäminen Ohjaamossa – Lahden malli

Lahden Ohjaamossa kansainvälisyys on jo osa toimintaa; se on yksi palvelu muiden rinnalla. Lisäksi työpajoilla se on yksi vahvistamisen ja jatkopolutuksen työkalu. Aija Kurkinen Lahden Ohjaamosta kertoo, miten kansainvälisyydestä tehdään osa Ohjaamon toimintaa: ”Laita tietoa esille sinne missä asiakkaat asioivat. Pidä kansainvälistä toimintaa esillä somekanavissa ja nettisivuilla, vapaaehtoiset voivat hyvin osallistua sisällöntuottamiseen. Ohjaamoesittelyiden yhteydessä ja yksittäisissä asiakaskohtaamisissa muista kertoa myös kansainvälisestä toiminnasta. Kokoa alan toimijat yhteen tapahtumaan, meillä sellainen on messutyylisesti järjestetty Maailmalle -tapahtuma. Verkostoidu niin saat uusimman tiedon. Lahden nuorisopalvelut on myös itse hakenut rahoitusta EU:n nuoriso-ohjelmista voidakseen lähettää ja vastaanottaa nuoria maailmalta. Tee tutustumiskäynti organisaatioon, jossa jo tehdään kansainvälistä toimintaa. Lahdessa on pitkät perinteet ja opittua jaetaan mielellään uusille asiasta innostuneille.”

Lahden Ohjaamon kautta maailmalle lähteneen nuoren ajatuksia: ”Kolmen kuukauden aikana opin paljon hyödyllisiä asioita niin henkisesti kuin fyysisesti. Tapasin upeita ihmisiä eri puolilta Eurooppaa ja sen ulkopuolelta. Opin videoeditoimaan ja toimimaan paremmin osana ryhmää sekä ottamaan vastuuta omasta tekemisestäni.”

Askel kerrallaan kohti nuorten kansainvälisyyden edistämistä tasa-arvoisesti

Kansainvälistymisen tasa-arvon lähtökohtana on tieto kansainvälistymisen vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista. Se ei aina kuitenkaan riitä, vaan lisäksi tarvitaan myös neuvontaa ja ohjausta. Tuntuuko tehtävä vaikealta? Tehtävän helpottamiseksi Opetushallituksessa toimivat Euroguidance ja Eurodesk ovat tuottaneet uuden materiaalin ”Kymmenen askelta kansainvälisyyden edistämiseen - Opas nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyöhön”. Oppaaseen on koottu 10 askelta, jotka voit käydä läpi yksi kerrallaan pohtien jokaisen merkitystä omassa työssä. Oppaasta löydät varmasti uusia ideoita ja konkreettisia keinoja edistää nuorten kansainvälistymistä. Opasta on työstetty yhteistyössä ohjaamojen kanssa muun muassa työpajassa viime vuoden Ohjaamopäivillä.  

Kansainvälistä osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa

Kansainvälisyys muuttaa muotoaan maailman muuttuessa. Sen perusidea pysyy kuitenkin samana. Jatkossa ehkä yhä enemmän kansainvälisistä kokemuksista tapahtuu virtuaalisesti ja on entistä tärkeämpää, että kansainvälisyys on myös kestävää. Ilmastomuutoksen torjuminen ja koronaviruksen aiheuttama pandemia ovat esimerkkejä siitä, että kansainvälistä yhteistyötä ja ongelmanratkaisua sekä solidaarisuutta tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Kansainväliselle osaamiselle tulee olemaan kysyntää tulevaisuudessakin.

 

Kirjoittajat Anne Valkeapää ja Hilma Ruokolainen työskentelevät tieto-, neuvonta- ja ohjausalan kansainvälistymispalveluissa Opetushallituksessa. Valkeapää työskentelee Euroguidancessa, joka edistää ohjausalan kansainvälistymistä. Ruokolainen työskentelee Eurodeskissä, joka jakaa tietoa kansainvälisistä mahdollisuuksista sekä suoraan nuorille että nuorten parissa toimiville. Yhdessä tarjoamme ohjausalan ammattilaisille tietoa, neuvontaa, koulutusta ja työkaluja omassa työssä hyödynnettäväksi. Lisäksi luomme alan toimijoille itselleen mahdollisuuksia kansainvälistyä ja kehittää osaamista eurooppalaisessa kontekstissa.Anne Valkeapää ja Hilma Ruokolainen

 

Ohjaamot tässä ja nyt ja tulevaisuudessa

Janne Savolainen, erityisasiantuntija työ- ja elinkeinoministeriö

Ohjaamot luotiin TEMin, OKM:n ja STM:n yhteistyössä vastaamaan pirstaloituneeseen palvelujärjestelmään. Ohjaamoita ryhdyttiin pohjustamaan osana nuorisotakuun toimeenpanoa vuonna 2013. Tavoitteena oli silloin ja on edelleen tukea nuorten siirtymää kohti koulutusta ja työmarkkinoita.

Ohjaamot edustavat kokeilukulttuuria parhaimmillaan. Otetaan levitykseen ja edelleen kehittämiseen hyvät käytänteet, luodaan yhteiset ja tunnistettavat, mutta joustavat raamit valtakunnallisesta näkökulmasta ja rakennetaan valtakunnallinen tuki.

Mutta missä olemme nyt vuoden 2017 alussa ja miltä tulevaisuus näyttää? Vuoden 2016 lopulla Ohjaamoja oli 39 ja niistä valtaosa saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta, joko valtakunnallisesta tai alueellisesta osiosta. Ohjaamot toimivat 81 kunnan alueella. 15–29 vuotiaan väestön osalta Ohjaamojen toiminta-alueet kattavat n. 69 %. Vuoden 2016 aikana Ohjaamot ovat tarjonneet yksilöohjausta noin 50 000 kertaa. Voidaan jo sanoa, että olemme tulleet pitkälle. Ohjaamoiden matka on kuitenkin vasta alussa.   

Käynnissä on yksi suurimmista hallinnollisista uudistuksista joita maassamme on kerralla tehty ja Ohjaamot ovat muutoksen ytimessä. Niin SOTE-, maakunta- kuin myös kasvupalvelu-uudistus muokkaavat merkittävällä tavalla tulevaa toimintaympäristöä. Osa palveluista tulee maakuntien järjestämisvastuulle ja osa jää kuntien vastuulle. Lisäksi palveluiden tuottajiksi tulee niin kuntia, järjestöjä kuin yksityisiä yrityksiä.

Mikä on kokonaiskuva nuorille keskeisistä palveluista vuoden 2019 alussa? Miten Ohjaamot niveltyvät perhekeskustoimintaan ja oppilaitoksiin? Tämän pohdinnan aika on nyt.

Selvää lienee se, että tulevaisuudessa tarvitsemme yhä enenevässä määrin yhteistyörakenteita, luottamusta ja kumppanuutta viranomaisten sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välille. Olemme vuosia puhuneet siiloutuneesta hallinnosta tai putkihallinnosta. Kielikuvia on monia. Ohjaamot purkavat jo nyt hallinnollisia siiloja aivan uudella tasolla. Yhteistyötä on tehty kauan, mutta Ohjaamoissa on mahdollista ottaa askel yhteiseen työhön.

Merkittävällä osalla Ohjaamoista hankerahoitus on päättymässä vuoden 2018 alussa. Rahoituksen tavoitteena on ollut mahdollistaa toiminnan käynnistyminen, kehittyminen ja tukea juurtumista pysyväksi käytännöksi. Hankerahoituksen päättyminen ei kuitenkaan tarkoita kaiken hankepohjaisen tuen päättymistä. Vakiintuvan toiminnan kehittämiseen on mahdollista hakea jatkossakin rahoitusta. Ohjaamoissa on pohjimmiltaan kyse sopimuksellisuudesta, jonka tukipilarina on eri toimijoiden sitoutuminen työskentelemään yhdessä.

Näemme, että sopimuksellisuus on avainasemassa myös jatkossa, kun toimijoiden kenttä muuttuu totutusta. Maakuntauudistuksen myötä Ohjaamoiden paikallinen ja alueellinen koordinaatio voidaan nähdä osana maakuntien tehtävää. Onko meillä jatkossa esimerkiksi yksi maakunnallinen Ohjaamo, joka koordinoi maakunnassa sijaitsevaa ohjaamo-toimintaa?

Ohjaamoiden koordinaatio voidaan nähdä myös osana kunnan paikallisia elinvoimatehtäviä. Toisaalta Ohjaamoja ei tarvitse edes nähdä toimipisteiden verkostona, vaan Ohjaamo on myös tapa ajatella yhdessä työskentelyä uudella tavalla. Sopimuksellisuus mahdollistaa sen, että oli Ohjaamoiden koordinaatiorakenne tulevaisuudessa mikä tahansa, niin yhteiselle rakentamiselle on olemassa vahva pohja. 

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa