Blogit Blogit

Nuorten tulevaisuussuuntautunutta ohjausta kehittämässä

Kuka minä olen? Mitä minä osaan? Mihin minä pystyn? Näihin kolmeen kysymykseen perehdytään MOTIIVI tulevaisuussuuntautuneessa ohjaajakoulutuksessa. Työskentelyssä on keskeistä ohjata nuoria hahmottamaan tulevaisuuttaan ja jatkokoulutus- ja työpolkuja.
Lue lisää Nuorten tulevaisuussuuntautunutta ohjausta kehittämässä:stä »

Ohjaamojen vuosi

Kun Ohjaamo-töissä mennyttä vuotta katsoo taaksepäin, voi todeta kuten muinakin vuosina: tämä oli omalla tavallaan erityinen vuosi. Erityisen hyvänä voi pitää valtion myöntämiä lisäresursseja Ohjaamojen vakinaistamiseen ja yhtä hienoa on ollut kaupunkien ja kuntien innostus vakinaistaa Ohjaamot osaksi nuorille suunnattua palvelutarjontaa. Tämän ansiosta Ohjaamot ovat lopullisesti lyöneet läpi...
Lue lisää Ohjaamojen vuosi:stä »

Nuorten asunnottomuus on ratkaistavissa yhteistyöllä

Nuorten asunnottomuus on kasvanut, vaikka kokonaisuudessaan asunnottomuus on laskenut. Nuorten asunnottomuus on ratkaistavissa yhteistyöllä. Ohjaamot ovat yhteistyön alusta myös nuorten asumisasioiden hoitamisessa
Lue lisää Nuorten asunnottomuus on ratkaistavissa yhteistyöllä:stä »

Tuen ja hallinnoinnin välimaastossa? – Palvelukokemuksia Ohjaamosta

Armi Itätalo tarkasteli pro gradussaan rodullistettujen nuorten palvelukokemuksia Ohjaamossa. Palvelukokemusten ohella tutkimuksessa pureuduttiin työmarkkinakansalaisuuden eetokseen yhteiskunnassamme.
Lue lisää Tuen ja hallinnoinnin välimaastossa? – Palvelukokemuksia Ohjaamosta:stä »

Olisinpa tiennyt

Alkukesästä sosiaalisessa mediassa kiersi #olisinpatiennyt-haaste. Ajatuksena oli kirjoittaa omalle nuorelle itselleen asioita, joita olisi ollut hyvä silloin tietää. Sosiaalinen media täyttyi kannustavista sanoista ja rohkaisusta. Välillä toki muisteltiin menneitä muotivillityksiä ja tyhmiä temppuja. Moni kuitenkin vaikutti sanovan nuorelle itselleen, että apua saa tarvita ja sitä saa pyytää.
Lue lisää Olisinpa tiennyt:stä »

Viestitkö Ohjaamon toiminnasta nuorille suunnitellusti vai suunnittelemattomasti?

Jokainen Ohjaamo on toimintaa aloittaessaan miettinyt tapoja, miten nuoret tavoitetaan ja saadaan Ohjaamon palvelujen pariin. Ohjaamoissa on viimeisten vuosien aikana nuoria tavoittelevaa viestintää tehty suunnitellusti ja suunnittelemattomasti. Onneksi viestintää on tehty ja kokeiluista on opittu. Oppeja on hyvä siirtää uusille Ohjaamoille ja niiden työntekijöille.
Lue lisää Viestitkö Ohjaamon toiminnasta nuorille suunnitellusti vai suunnittelemattomasti?:stä »

Neuvominen ohjauskeskustelussa - Mitä, miten ja miksi?

Neuvon antaja saa olla kieli keskellä suuta, mikäli haluaa, että neuvo tulee kuulluksi ja on asiakkaalle hyödyksi. Katri Myllylä ja Elina Pehkonen tarkastelevat blogissaan neuvontaa osana ohjausta.
Lue lisää Neuvominen ohjauskeskustelussa - Mitä, miten ja miksi?:stä »

Yhteistyön kehittäminen Ohjaamossa

Ohjaamo Olkkarin toiminnanohjaaja Sari-Anne Ratia kirjoittaa blogissaan moniammatillisen yhteistyön edistysaskelista. Yhdessä työskentely vahvistaa eri alojen ammattilaisten osaamista.
Lue lisää Yhteistyön kehittäminen Ohjaamossa:stä »

Ohjaamon johtamisen haasteet

Ohjaamojen johtaminen on mielenkiintoinen, innostava ja toisinaan turhauttava haaste. Arkea ja työtä johdetaan monilla eri nimikkeillä. Päällikkö, projektipäällikkö, koordinaattori, palvelujohtaja… Harva heistä on kuitenkaan esimies, kukaan ei ole esimies kaikille Ohjaamonsa työntekijöille. Taustalla pyörii siis aina isompi tai pienempi joukko muita johtajia. Koordinaatiota Ohjaamo kuitenkin...
Lue lisää Ohjaamon johtamisen haasteet:stä »

Miten käyttäytymistaloustiedettä voisi hyödyntää Ohjaamoissa?

Maria Kankkunen pohtii blogissaan, miten käyttäytymistaloustiedettä voi hyödyntää Ohjaamon palvelujen suunnittelussa, kun halutaan ymmärtää palvelunkäyttäjän päätöksentekoa ja palvelun käytön esteitä.
Lue lisää Miten käyttäytymistaloustiedettä voisi hyödyntää Ohjaamoissa?:stä »

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa