Ohjaamojen toiminta vuonna 2019

 

Ohjaamojen vuoden 2019 tilastot on nyt julkaistu. Tarkemmat tiedot ja kaaviokuvat löydät raportista, mutta tässä sanallisesti ja tiiviisti.

Ohjaamojen monialainen palvelukattaus

Ohjaamojen määrä keikkuu 65 kieppeillä. Niissä työskenteleee koko- tai osa-aikaisesti tai päivystämällä noin 1100 työntekijää ja henkilötyövuosia kertyy arviolta 400. Projektihenkilöstöresurssia niissä on noin viidennes (19 %), kunnan tai kuntayhtymän henkilöstöresurssia noin puolet (49 %) ja TE-palvelujen noin neljännes (24 %). Järjestöjen henkilötyövuosien osuus on 7 prosenttia.

Useimmiten Ohjaamoissa työskentelee seuraavat ammattilaiset: TE-asiantuntijat, etsivät nuorisotyöntekijät, nuorten tieto- ja neuvontapalvelun työntekijät sekä sosiaaliohjaajat. Kun verrataan vuoteen 2018, terveyteen, opintojen- ja uraohjaukseen sekä sosiaalityöhön liittyvien palvelujen saatavuus on lisääntynyt Ohjaamoissa vuonna 2019.

Nuorten ja nuorten aikuisten palvelujen käyttö ja kokemukset

Vuonna 2019 alle 30-vuotiaat käyttivät Ohjaamojen kasvokkaisia palveluja noin 156 000 kertaa, joista suurin osa toteutuu yksilöneuvonnassa tai -ohjauksessa, mutta Ohjaamoissa järjestetään myös runsaasti tapahtumia ja toimintaa ryhmille. 

Asiakaskunnan ikäjakaumaa voi tarkastella Nutitilastojen yksilökirjausten perusteella. Suurin asiakasryhmä ovat 18-24-vuotiaat (66 %), 25-30-vuotiaat muodostavat neljänneksen (26 %) ja 17-vuotiaita ja sitä nuorempia oli 8 prosenttia asiakkaista. Elämäntilanteeltaan asiakaskunnasta 63 prosenttia oli työttömiä, opiskelijoita 20 prosenttia, työssä käyviä 9 prosenttia ja muussa elämäntilanteessa 8 prosenttia asiakkaista. Äidinkielenään suomea puhuu 78 prosenttia, ruotsia 2 prosenttia ja muuta kieltä 20 prosenttia.

Keväällä 2019 asiakaspalautetta kerättiin 749 vastaajalta. Koulutustaustaltaan yli 20-vuotiaista vastaajista puolella oli ammatillinen tutkinto (50 %), noin neljänneksellä vain peruskoulu, ylioppilaita oli 17 prosenttia ja korkeakoulutettuja 6 prosenttia, loput 2 prosenttia olivat ilman peruskoulun päättötodistusta.

Vastaajat antoivat saamastaan ohjauksesta yleiskeskiarvoksi 9,2 (asteikolla 4-10) ja yleisesti ottaen vastaajat olivat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Vuodesta toiseen paras arvio tulee väittämästä: Ohjaaja kuunteli ajatuksiani ja toiveitani. Lue lisää Monet-hankkeen tuottamasta palauteraportista

Ohjaamojen vaikuttavuutta tarkastelevan, valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittaman, Monet-hankkeen raportti julkaistaan maaliskuussa, mutta tuloksia pääsee jo tarkastelemaan dioista.

 

 No comments yet. Be the first.

Ohjaamo on tähtiin kirjoitettu menestystarina. Se on merkittävin maamme nuorisotakuun puitteissa aloitettu toiminta. Tuskin alussa osattiin arvata, että ympäri Suomenmaata alkoi nousta ennätysmäärä
Tässä blogikirjoituksessa esittelemme, millaisia monialaisen uraohjauksen periaatteita toimijoilla on suhteessa asiakkaaseen, kollegoihin sekä mitä he odottavat itseltään. Kuvaamme myös lyhyesti
Nuorten tulevaisuuden kannalta tärkeimpiin taitoihin lukeutuvat muun muassa ongelmanratkaisukyky, yhteistyötaidot, empatia ja globaalilukutaito. Missä ja miten tällaisia taitoja voi oppia? Lähtemällä
Mikä rakentaa aitoa monialaisuutta Ohjaamossa? Sitä pohdittiin Ohjaamo Varkauden TESSU2-valmennuksessa. Varkaudessa henkilöstö on pysynyt samana ja asiakkaat eivät ole ”minun” vaan ”meidän”.
"Kyllä tässä on otettu aikamoinen digiloikka ihan joka tasolla", totesi eräs ohjaamolainen yhteisessä verkkotapaamisessa. "Viikko sitten en ollut vielä koskaan kuullutkaan tällaisista