Havainnointi keväällä 2017

TESSU-valmentajat kävivät havainnoimassa Ohjaamo Espoon arjen toimintaa 30.3., 20.4. ja 2.5.2017. Tällöin saatiin valmennuksen tueksi tietoa siitä, kuinka Ohjaamo toimii käytännössä.

Havaintojen pohjalta pidettiin henkilöstölle palautepäivä 22.5.2017.

Havainnoinnissa tarkasteltiin monialaisen yhteistyön ja ohjauksen toteutumista Ohjaamo Espoossa. Lisäksi keskusteltiin työntekijöiden kanssa. Havainnointiin sisältyi myös Työnhakuboosti ja Duunifestarit Sellossa.

Muutamia havaintoja:

 • yhteiset tilat edistävät monialaista yhteistyötä

 • avokonttori edellyttää koko yhteisön keskustelua pelisäännöistä

 • luottamuksellisuuden varmistaminen ohjaustilanteissa

 • päivystys antaa matalan kynnyksen toimijoille mahdollisuuden monialaiseen yhteistyöhön

 • Tähtihetkiä: Jalkautuminen, Työnhakuboosti, Välitön konsultaatio, Matalan kynnyksen yhteistyö

Palautepäivä 22.5.2017

Havainnoinnin palautepäivässä esiteltiin havainnoinnin tuloksia ja työskenneltiin mm. seuraavien kysymysten parissa:

Miten varmistamme systemaattisesti, tietoisesti ja sovitusti…

 • työparityön ja toiselta oppimisen?

 • yhteisen osaamisen ja erityisosaamisen?

 • verkosto- ja tiimimuotoisen asiakastyön?

 • asiakkaan osallisuuden osana monialaista yhteistä työtä?

 • toisen osaamisen tunnistamisen ja hyödyntämisen?

 • työn tasaisen jakaantumisen?

Miten toivotte monialaisen yhteistyön kehittyvän?

Mitä konkreettista voitte sopia tässä ja nyt?

 

<< Palaa Ohjaamo Espoon valmennussivulle