1.6.2016 Tilannekatsaus TESSU-valmentajien tekemien havainnointipäivien ja toimijoiden ensimmäisen valmennuksen jälkeen

Tapaamisessa yhdistyivät TESSU-valmennus ja keskustelutilaisuus Ohjaamo Jyväskylän ylimmälle johdolle. Päivän tavoitteina oli

  1. informoida Ohjaamon taustaorganisaatioiden esimiehiä (10) Ohjaamotoiminnan yleisistä perusteista Suomessa ja jakaa havaintoja TESSU-projektin valmennus-ja haastattelukäynneistä muissa Ohjaamoissa
  2. kertoa yhteenvetoa havainnoista, joita oli tehty seurattaessa toiminnan arkea kolmella haastattelu- ja havainnointikäynnillä Ohjaamossa.

Tilaisuudessa painotettiin merkityksellisimpinä verkosto-osaamiseen, ohjaus- ja neuvontaosaamiseen sekä -käytänteisiin liittyviä ilmiöitä ja havaintoja. Esille nostettuja asioita olivat mm. Ohjaamo Jyväskylän tilat, resurssit, koordinoinnin ja johtamisen sekä monialaisen yhteistyön kehittämisen kysymykset. Teemoihin liittyen syntyi yhteistä keskustelua.

Tilaisuuden päätteeksi koottiin syntyneitä ajatuksista ja erityisesti sitä, mitä esimiehet näkivät tähdellisiksi toimiksi ja toimenpiteiksi tästä eteenpäin Ohjaamo Jyväskylän monialaisen yhteisen työn kehittämiselle. Ohjaamo Jyväskylän kehittämiseen löytyi paikkakunnalla halukkuutta ja esimiehet olivat tilaisuudessa motivoituneita viemään asioita eteenpäin.

<< Palaa Ohjaamo Jyväskylän valmennussivulle

Valmennuksen dokumentit:

1.6.2016 kutsu/ohjelma (pdf)

TESSU-valmentajien diaesitys (mm. havainnoinnin pohjalta)