29.3.2017 valmennus Ohjaamo Jyväskylässä: Unelmatyöskentelystä todeksi - Gummeruksenkadun toimiva Ohjaamo ja sen pelisäännöt

Valmennuksen tavoitteena oli jatkaa marraskuussa aloitettua Unelmaohjaamo -työskentelyä. Silloin valmennuksessa koottiin asioita, joita ohjaamolaiset pitivät erittäin tärkeinä ja edelleen uuteen Ohjaamoon mukaan otettavina. Tällä kerralla tavoitteena oli luoda pelisääntöjä ja selkiyttää työnkuvia em. asioiden pohjalta. Valmennuspäivään valmistauduttiin ennakkoon nelikenttätehtävällä (Monialainen Ohjaamotyö -työkalu).

Valmennus käynnistyi tilannekatsauksella Ohjaamo Jyväskylän toimintaan. Ohjaamo oli avattu nyt uusissa tiloissa Gummeruksenkadulla 20.3., mutta uuden aloituksen esteeksi oli yllättäen noussut sisäilmaongelmia. Ohjaamo palveli sen vuoksi nyt väistötilassa TE-toimistossa. Uusi tilaan liittyvä ongelma aiheuttaa Ohjaamon työntekijöissä paljon kysymyksiä, pohdintaa ja ”turnausväsymystäkin”, mikä on ymmärrettävää.

Yhteinen työskentely käynnistettiin pohtimalla marraskuussa ylös kirjattuja asioita. Miten nämä asiat konkreettisesti näkyvät ja mitä ne tarkoittavat toiminnassa? Miten näiden asioiden tulisi olla?

Käytiin keskustelua mm.

  • Asiakkaiden vastaanottamisesta ja kohtaamisesta. Kenen tehtävä se on ja mitä asioita tilanteessa käydään läpi? Kuinka tieto siirtyy hänen tarvettaan vastaavalle ohjaajalle? Sovittiin, että vastaanottotehtävään sovitaan vuorot, ja siitä ovat vastuussa pääsääntöisesti opot, uraohjaaja sekä harjoittelijat.

  • Lisätyöntekijöiden tarpeesta

  • Asiakkaiden tasavertaisesta palvelemisesta, asiakastapaamisten sopimisesta sekä erilaisista ohjaustilanteista

Keskustelussa nousi esille, että moniammatillinen yhteistyö on kehittynyt ja asiakkaan kannalta palvelu on parantunut. Nyt osataan jo hyödyntää ohjaamotoimijoiden osaamista ja uskalletaan kysyä. Yhdessä tekemisen meininki on olemassa. Väistötiloihin joutuminen kuitenkin häiritsee Ohjaamon konkreettisen toiminnan miettimistä. Toisaalta jotkut näkevät, että väistötiloissa toimiminen on vienyt eteenpäin monialaista yhteistyötä.

Valmennuksessa käyty yhteinen keskustelu, ahdistavien asioiden esille nostaminen ja tämänhetkisen tilanteen avaaminen koettiin hyödyllisenä, vaikka valmennuksessa ei tällä kertaa ehkä päästy montaakaan askelta eteenpäin. Valmennusprosessi jatkuu…

<< Palaa Ohjaamo Jyväskylän valmennussivulle