Huhtikuun teema: Arvot

Mikä sinulle on tärkeää?

Mikä sinulle on tärkeää ihmissuhteissa ja vapaa-aikana? Minkälaiset asiat motivoivat sinua ammatinvalinnassa, opiskelussa tai työssä? Entä mitä muita asioita sinä pidät tärkeänä elämässäsi? Näitä asioita kutsutaan arvoiksi. Arvojen pohtiminen on sen tiedostamista, mikä on itselle tärkeää, merkityksellistä ja arvokasta.

Arvot ohjaavat elämänvalintojamme niin arkisissa asioissa kuin isommissakin päätöksissä. Arvot ovat elämässä kuin suunta, jota kohti menemme, mutta jonka saavuttaminen jatkuu läpi elämän. Jos Voisi esimerkiksi pidät tärkeänä ystävällisyyttä, on ystävällisesti toimiminen arvon mukaista toimintaa ja jatkuu koko elämän ajan.

Aina ei ole helppoa sanoa, mitkä ovat omia arvoja; arvojen määritteleminen vaatiikin pohdiskelua. Kun olet pohtinut arvojasi, voit miettiä keinoja arvojesi mukaiseen elämään. Hyvinvointi lisääntyy, jos pystyy kulkemaan arvojaan kohti.

Toisinaan voi tuntua vaikealta tehdä omien arvojen mukaisia valintoja. Aina ei esimerkiksi toimi siten kuin haluaisi toimia. Joskus asioiden välttely voi tuntua helpommalta ja turvallisemmalta kuin niitä kohti meneminen. Ehkä mieleen tulee, ettei kuitenkaan onnistu saamaan haluamaan opiskelupaikkaa, jolloin jättää hakemuksen tekemättä, vaikka muuten elämässä arvostaisikin sinnikkyyttä. Joskus ihminen suojelee itseään pettymyksiltä, mutta voi tällöin toimia arvojensa vastaisesti. Tällaiset ajatukset toimivat ikään kuin esteinä arvoja kohti kulkemiselle.

Myös ympäristössä olevat ihmiset tai asiat voivat vaikuttaa omiin ajatuksiin ja mahdollisuuksiin toteuttaa arvojensa mukaista elämää. Jos esimerkiksi joku muu suhtautuu kannustamisen sijaan lannistavasti opiskelupaikan hakemista kohtaan, voi itsekin alkaa ajatella, että on parempi valita jotenkin toisin kuin mitä itse pitää tärkeänä.

Jos mieleen tulee esteitä omien tavoitteiden tiellä, voi silti pyrkiä menemään kohti itselle tärkeää asiaa yhden pienen askeleen kerrallaan. Ajatus esteistä tai tavoitteen mahdottomuudesta ei määritä sitä, etteikö voisi valita toimivansa toisin kuin ensimmäinen ajatus kertoo.

Kun tunnistaa omia arvojaan, voi pohtia, miten voi edistää niiden toteutumista omassa elämässään. Mitkä ovat sinun arvosi ja miten pääsisit kulkemaan niitä kohti?

 

Onni-hankkeessa ohjataan huhtikuussa pohtimaan arvoja. Huhtikuun teeman materiaalia voit käyttää sekä asiakastyössä että työyhteisössä.