Onni-hankkeen koulutukset

 

PSYKOSOSIAALINEN TYÖ

 

Psykososiaalisen työn koulutus pohjautuu yhteiseen keskusteluun ja pohdintaan Ohjaamojen psykososiaalisesta työstä. Esittelemme lyhyesti myös Onni-hanketta. Koulutuksen pohjana nuorten itsensä ja työntekijöiden esille nostamia tuen tarpeita. Tuomme esiin myös ohjaamolaisten oman jaksamisen.

Kesto on noin 2-3 tuntia ja sitä on mahdollista räätälöidä etukäteen tarpeiden mukaan.

 

Kuule osallistujien kokemuksia tästä koulutuksesta!


PSYKOSOSIAALISEN TUEN TARPEEN TUNNISTAMINEN

Koulutuksessa käydään läpi, miksi Ohjaamoissa tulee tunnistaa psykososiaalisen tuen tarpeita ja millaista tukea nuoret tarvitsevat. Keskustelemme siitä, miten kaikki Ohjaamoissa toimivat työntekijät voivat tukea nuorten psykososiaalista hyvinvointia ja elämänhallintaa. Hahmottelemme yhdessä, miten asioita otetaan puheeksi ja missä tilanteissa nuori ohjataan eteenpäin.

Kesto on noin 2 tuntia.

 

KOHTAAMISTYÖPAJA

Kohtaamistyöpajassa saat tietoa Onni-hankkeen kehittämistyön tueksi toteutetuista nuorten haastatteluista kohtaamisen teemasta: mitä nuoret toivovat kohtaamiselta? Työpaja sisältää harjoituksia ja keskustelua kohtaamisen teemasta, ja työpajassa pohditaan ja työstetään yhdessä oman Ohjaamon periaatteita nuorten kohtaamisessa. Lisäksi mietitään kohtaamista työntekijän näkökulmasta.

Kesto on noin 2 tuntia.

 

 NEUROPSYKIATRISEN NUOREN OHJAAMISEN ERITYISPIIRTEET

 

Koulutuksessa käydään läpi perustiedot neuropsykiatrisesta kirjosta (ADHD/ADD ja Asperger) ja neuropsykiatrisen nuoren kohtaamisen ja ohjaamisen erityispiirteistä Ohjaamoissa tehtävän työn viitekehyksessä. Lisäksi kartoitetaan yhdessä lyhyesti paikallinen hoito- ja kuntoutuspolku neuropsykiatrisen nuoren tunnistamisesta eteenpäin ohjaamiseen ja diagnosointiin ja paikallisesti saatavilla oleviin tukitoimiin.

Kesto on noin 3-4 tuntia, tarvittaessa koko päivä.

 

DIALOGISUUS

 

Teoreettisia alustuksia, keskusteluja, harjoituksia.

 

Koulutus 1, 1 päivä, Helsinki

Dialogisen ryhmänohjauksen koulutus. Syvennytään dialogisen ryhmänohjauksen lähtökohtiin ja menetelmiin. Luottamuksen rakentamisen välineet, kysymys- ja keskustelutekniikat sekä konkretisointi- ja visualisointimenetelmät. Harjoituksia.

 

Koulutus 2, 4 h, paikka sovitaan erikseen

Dialogisuuden lähtökohtiin ja dialogisen asiakastyön tärkeimpiin toimintatapoihin tutustuminen + harjoitellaan dialogissa olemista sekä ohjaamista.

+ valitse vaihtoehto a tai b:

a) Dialoginen yksilötyö. Käytännöllisiä lähestymistapoja ja työkaluja eri mittaisten, lyhyiden sekä pidempien, asiakasprosessien edistämiseen.
 

b) Dialogi keinona lisätä moniammatillisuuden hyödyntämistä työyhteisössä. Dialogisuuden tuomiseen työyhteisön rakenteisiin kuten kokouksiin, kehittämistyöhön sekä työn johtamiseen.