Valmennus Ohjaamo Vantaalla 2.9.2016:

Mikä on Ohjaamo Vantaa nyt? Miten asiakas kohdataan?

Tällä valmennuskerralla ryhdyttiin muodostamaan työntekijöiden yhteistä käsitystä Ohjaamo Vantaan perustehtävästä sekä asiakkaan kohtaamisen tärkeimmistä sopimuksista ja säännöistä.

Ohjaamo Vantaan perustehtävän tutkiminen toteutettiin ns. liikennevaloharjoituksella ensin yksilötehtävänä sekä sen jälkeen pienryhmissä ja koko tiimin kanssa yhteisesti tarkastellen. Tehtävässä määriteltiin Ohjaamotyön ytimeen kuuluvia tehtäviä, sen ulkopuolelle jääviä tehtäviä sekä lisäksi asioita, jotka ovat epäselviä suhteessa omaan työnkuvaan.

Asiakkaan kohtaaminen -teemaan liittyen koottiin ja työstettiin yhteisesti sovittuja periaatteita. Tätä yhteistä työskentelyä seurasi Hyvän kohtaamisen huoneentaulujen laatiminen pienryhmissä sekä tästä aiheesta keskusteleminen. Keskustelussa puhututti mm. kaikkien (vääräänkin paikkaan tulevien) huomiointi, sanaton viestintä, fyysisesti kynnyksetön Ohjaamo, läsnäolo ja kuuntelu. Näitä teemoja syvennetään seuraavalla kerralla.

Neuvontaan ja ohjaukseen liittyvää työskentelyä haluttiin jatkaa myös tulevissa valmennuksissa.

Valmennuksen aikana käytiin monipuolista keskustelua ja nostettiin esille verkostoyhteistyöhön, monialaista yhteistyötä edistäviin tekijöihin ja palveluun liittyviä asioita. Vuorovaikutusteemaa syvennetään seuraavalla valmennuskerralla.

Ohjaamoon rekrytoidaan syksyn 2016 aikana uusia työntekijöitä, minkä vuoksi esimerkiksi perustehtävän ja asiakastyön periaatteiden teemoja on tärkeä pitää yllä aktiivisesti konsultaatioissa.

<< Palaa Ohjaamo Vantaan valmennussivulle