4.11.2016 Konsultaatio 4: Hyvinvointi ja työssäjaksaminen

Konsultaatiossa tutkittiin hyvinvoinnin muodostumista ja sitä tukevia asioita sekä työssä että työn ulkopuolella. Tavoitteena oli saada holistinen käsitys siitä, mikä itseä ja työyhteisöä tukee hyvinvoinnin näkökulmasta. Samalla pyrittiin antamaan yhteistä keskusteluaikaa ja mahdollisuus tarkastella työyhteisön tilannetta. Tämä valmennus pohjautui pääosin Ohjaamon työntekijöiden keskinäiseen keskusteluun pareittain tai ryhmissä. TESSU-valmentajat eivät osallistuneet tai kuunnelleet kaikkea keskustelua.

Aamupäivän aluksi tähtihetkiharjoituksessa kerrottiin parille työtilanteesta, johon liittyy onnistumisen tunne. Tavoitteena tässä oli tutkia omaa ja toisten osaamista sekä tukea minäpystyvyyttä. Tämän jälkeen jokainen kirjoitti lapuille vähintään kolme asiaa, joka tuottaa iloa, voimia ja hyvinvointia työpäivän aikana sekä työpäivän ulkopuolella. Nämä laput ja asiat esiteltiin uudelle parille sekä kiinnitettiin Ohjaamon seinälle samankaltaisia ryhmitellen. Tauon jälkeen jokainen sai kertoa ryhmissä toisille, mitä seinillä olevista asioista toivoisi myös itselleen, sekä käytiin yhteistä keskustelua havainnoista ja hyvinvointia lisäävistä tekijöistä. Yhteisestä keskustelusta huomattiin, että työyhteisöllä on iso merkitys työhyvinvoinnissa. Hyvinvoinnin käsittely koettiin kokonaisvaltaiseksi, kun huomioitiin myös työn ulkopuolinen, henkilökohtainen, elämä. Työskentely mahdollisti myönteisen palautteen antamisen työkavereille. Osallistujat oppivat tuntemaan toisiaan entistä paremmin, reflektoimaan työtään ja keskustelemaan siihen liittyvistä käytänteistä ja arvoista. Työskentely tuki Ohjaamon monialaisen yhteistyön kehittymistä.

Konsultaatioiden jatkosta sovittiin, että on aika tehdä TESSU-monialaisuusmittari ja käsitellä sen tuloksia seuraavalla kerralla. Valmennusta päätettiin jatkaa myös keväällä 2017.  Päivä päättyi palautetehtävään, jossa jokainen antoi toisille positiivista palautetta selkään kiinnitettyyn lautaseen (lautaspalaute).

 

 

<< Palaa tästä Ohjaamo Vantaan valmennussivulle

<< TESSU-valmennukset -sivu