Ylä-Savon Ohjaamo, Iisalmi

TESSU-valmennukset Iisalmen Ohjaamossa

Valmennuksia on edeltänyt tarvekartoituskäynnit vuonna 2016 sekä 22.11.2017.

 

 

 

Meidän Ohjaamo – yhteistä Ohjaamo-ajattelua vahvistamassa

 

 

 

Millaista Ohjaamoa rakennamme – palvelut ja monialainen yhteistyö?

 

 

Ohjaamomme sujuva arki – johtaminen, koordinointi, pelisäännöt ja käytänteet

 

 

Ohjaamo-verkostomme nyt ja jatkossa:
Ohjaamomme verkostoituminen Ylä-Savossa & Ohjaamomme koordinointi ja johtaminen

 

Ohjaamo-verkostomme nyt ja jatkossa: Ohjaamomme verkostoituminen Ylä-Savossa (mm. seudullisen Pop-up -toiminnan kehittäminen, yhteistyö psykososiaaliseen tukeen liittyvien ym. hankkeiden kanssa); Ohjaamomme koordinointi ja johtaminen

 

Ohjaus monialaisena yhteistyönä: Monialaisen yhteistyön muotoja & Monialaisen yhteistyön käytänteistä Ylä-Savon Ohjaamossa

 

Valmennusprosessi päättyi loppuhaastatteluun, jossa tarkasteltiin TESSU-valmennusprosessin vaikutusta Ohjaamon toimintaan.

Valmennuksen aineistoja kerätään tälle sivulle keväällä 2019.