Uraohjausosaamisen koulutusta ja palvelumalleja Ohjaamoille – URAA! -projekti

URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa –projekti (ESR) vahvistaa Ohjaamoissa työskentelevien asiantuntijoiden monialaista uraohjausosaamista. Tämä tarkoittaa eri hallinnonalojen yhdyspinnoilla työskentelyä ja yhdessä tekemistä Ohjaamon asiakkaiden elinaikaisen ja pitkäjänteisen urasuunnittelutaitojen kehittymiseksi.

Projekti toteuttaa uraohjausosaamisen monialaisia koulutuksia, jotka ovat avoimia kaikille Ohjaamoissa työskenteleville sekä Ohjaamojen verkostojen edustajille. Lisäksi projektissa mallinnetaan Ohjaamojen uraohjauskäytänteitä ja uraohjauksen palvelumalleja.

Mitä uraohjaus on?

Uraohjaus on tavoitteellinen prosessi, jossa nuoren urasuunnittelutaidot kehittyvät. Hän vahvistaa itsetuntemustaan, oppii keräämään ja käsittelemään tietoa koulutus- ja uramahdollisuuksistaan sekä tekemään niihin liittyviä ratkaisuja erilaisissa muuttuvissa elämäntilanteissa. Uraohjauksessa myös vahvistetaan nuoren toimijuutta ja tuetaan nuoren kykyä suunnitella ja rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Koulutukseen ja työllistymiseen tähtäävä asiakastyö vaatii ohjaajilta uraohjausosaamista. Ohjaamoissa se tarkoittaa myös ohjaajien yhteistä käsitystä uraohjauksesta monialaisena ja moniammatillisena yhteistyönä.

Uraohjauskoulutusten sisältö ja toteutus

Koulutuksissa kehitetään Ohjaamoissa tehtävää uraohjausta monialaisena yhteisenä työnä. Se tarkoittaa mm.

  • taitoa toteuttaa pidemmän tähtäimen ohjausta
  • tietoa siitä, mitä muut Ohjaamossa toimivat osaavat
  • kykyä hyödyntää muiden asiantuntemusta uraohjauksen näkökulmasta sekä
  • yhteisen ymmärryksen rakentamista uraohjauksen tavoitteista, menetelmistä ja työtavoista Ohjaamoissa

Koulutusten tarkempi sisältö ja toteutus suunnitellaan Ohjaamokohtaisesti ja koulutus sidotaan kunkin Ohjaamon todellisiin työ- ja asiakastilanteisiin sekä paikallisiin tarpeisiin.

Tutustu projektin koulutusesitteeseen!

Näissä Ohjaamoissa URAA! jo kouluttaa tai on sopinut koulutusten aloittamisesta

URAA!-hanke somessa:

    

   

Kysy lisää koulutuksista ja ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Sanna Heino
sanna.heino@hamk.fi, puh. 050 477 9911

 

Projektikumppanit

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Projekti tekee yhteistyötä KOHTAAMO -hankkeen, TESSU- ja OSMO-projektien (ESR) sekä valtakunnallisen Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin kanssa. 

 

URAA! -blogi

URAA! -projektin asiantuntijat kirjoittavat: URAA!-blogi