Kohtaamo kehittää verkko-ohjauspalvelua: Ohjaustaverkossa.fi

Kohtaamo kehittää valtakunnallista verkko-ohjauspalvelua Ohjaamoiden ja TE-Aspan käyttöön. Myöhemmin palvelun voi ottaa käyttöön muutkin Valtion neuvonta- ja ohjauspalveluja tarjoavat tahot, myös hankkeet, yhdistykset, liitot ja koulut ovat mahdollisia palvelun käyttäjiä tulevaisuudessa.

Alkuvaiheen pääpaino on ammattinvalinta- ja uraohjauksessa sekä koulutusneuvonnassa, koska palvelun kehittämiseen saadaan apua ja käytännöntietoa Ohjaamo-verkostolta ja TE-Aspalta.

Verkkopalvelussa kansalainen saa verkko-ohjausta aina ihmiseltä, joka kehittyvässä digimaailmassa ei enää ole itsestään selvää. Ohjaustaverkossa.fi tarjoaa neuvonta- ja ohjausorganisaatiolle palvelukanavan ja Ohjaustilan.

Palvelukanava on verkkolomake, joka voidaan ”upottaa” osaksi verkkosivua, ja jota kautta kansalaiset voivat laittaa anonyymisti viestin ammattilaiselle. Jos lomake on esimerkiksi osoitteessa OhjaamoABC.fi/neuvontapalvelu, niin sitä kautta tulevat viestit menevät OhjaamoABC:n työjonoon. Ammattilaiset voivat joko vain vastata viestiin tai tarvittaessa perustaa asiakkaalle Ohjaustilan, jossa asiakkaan tilannetta voidaan pohtia tietoturvallisesti vahvan tunnistautumisen takana.

Ohjaustila, joka perustetaan aina ammattilaisen ehdotuksesta ja toimesta on vuorovaikutteinen työskentelyalusta, jota voidaan käyttää joustavasti ja tarpeen mukaan. Ohjaustila myös mahdollistaa monialaisen ohjauksen. Päästääkseen Ohjaustilaan asiakkaan tulee joka kerta vahvasti tunnistautua suomi.fi-palvelun kautta.

 

 


Lisätietoja palvelusta:
Ville Rötkö, Tuoteomistaja
ville.rotko@ely-keskus.fi
Kohtaamo-hanke