• Kohtaamo-hanke

  Kehittää nuorten matalan kynnyksen ohjauspalveluja – Ohjaamoja – ja valtakunnallista verkko-ohjausta

 • Kohtaamo

  Tavoitteena on edistää nuorten pääsyä työhön ja koulutukseen sekä tukea hyvää arkea.

 • Ohjaamot

  Ohjaamot tarjoavat alle 30-vuotiaille tietoa, neuvontaa ja ohjausta.

 • Kohtaamo

  Kohtaamon tiimi

Ajankohtaista Ajankohtaista

Ohjaustaverkossa.fi tarjoaa mahdollisuutta tietoturvalliseen ohjaukseen

Ohjaustaverkossa.fi- palvelulle on poikkeusolojen myötä syntynyt nopean laajentamisen tarve, jota ei osattu ennakoida, kun pilottikäyttö viime vuonna aloitettiin. Koekäytössä on ollut mukana ohjaajia viidestä Ohjaamosta, TE-asiakaspalvelukeskuksesta sekä Nuorisoasuntoliitto ry:stä. Palvelua laajennetaan julkisia neuvonta- ja ohjauspalveluja tarjoaville tahoille kuten TE-toimistoihin, oppilaitoksiin, kaupunkeihin ja kolmannen sektorin toimijoille.

Sopimukset käyttäjäorganisaatioiden kanssa

Ohjaamojen päällikköpäivässä 25.3. esiteltiin asianajotoimisto Bird&Birdin tekemä oikeudellinen selvitys, jossa määriteltiin millä sopimusmenettelyillä Kohtaamo-hankkeessa tuotettu palvelu saadaan Ohjaamojen käyttöön. Ehdotuksen mukaan käyttö edellyttää palvelu- ja tietojenkäsittelysopimusta, jonka Keski-Suomen ELY-keskus (Kohtaamo) tulee tekemään jokaisen käyttäjäorganisaation kanssa. Ohjaamoissa nämä taustaorganisaatiot ovat mm. velvollisia huolehtimaan säädösten mukaisesta rekisterin pitämisestä. Ohjaamo ei ole organisaatio, jonka kanssa tällainen sopimus voitaisiin tehdä, joten se tehdään jokaisen käyttäjäorganisaation kanssa erikseen (TE-toimistot, kunnat, kaupungit, yhdistykset jne.)

On oletettavissa, että poikkeusolojen jatkuessa tarve verkko-ohjausvälineelle kasvaa, joten työ- ja elinkeinoministeriön kanssa on alettu suunnitella lisäresursseja asian vauhdittamiseksi. Seuraava vaihe on saada sopimuspohjat kuntoon, jonka jälkeen Ohjaamo-työntekijät voivat saada välineen käyttöön henkilökohtaisilla tunnuksilla. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida mistä lisäresursseja saadaan ja kuinka nopeasti tietojenkäsittelysopimukset saadaan näissä oloissa tehtyä, mutta yhteistyössä keskeisiä tahoja ovat ainakin Ohjaamojen koordinaattorit.  

Ohjaamoissa verkko-ohjauksen tarve kasvaa

Ohjaamotyöntekijöiden kannalta palvelun tarjoaa mahdollisuuden eräänlaiseen virtuaaliseen työtilaan (ohjaustila), jonka ohjaaja perustaa ja jossa keskustelua voidaan käydä tietoturvallisesti. Suojatun yhteyden edellytyksenä on sekä ohjaajan että nuoren vahva tunnistautuminen (suomi.fi). Tila mahdollistaa luottamukselliset keskustelut ja mm. oman tilanteen kartoitukset, erilaiset testit ja tehtävät sekä niiden tuloksista keskustelun. Ohjaustila perustetaan tässä vaiheessa ohjaajan toimesta sopien siitä esimerkiksi puhelimessa tai sähköpostissa.

Ohjaamojen työntekijöiden tarvetta verkko-ohjausvälineen käyttöön tullaan lähiaikoina tiedustelemaan Ohjaamoilta tarkemmin, kun sopimusasioissa edetään.

Lisätietoja:

Ville Rötkö, verkkopalvelusuunnittelija, Kohtaamo-hanke ville.rotko@ely-keskus.fi


Blogit Blogit

Nuorten monialaisissa palvelupisteissä, Ohjaamoissa, työskentelee valtakunnallisesti noin 100 TE-toimiston asiantuntijaa. Osa heistä kokopäiväisesti ja osa muun työnsä ohessa. Kevään 2020 aikana
Maailma muuttui hetkessä koronapandemian myötä ja toimintoja piti siirtää nopeasti verkkoon. Myös Ohjaamoissa oltiin pakkodigiloikan edessä ja kaivattiin kovasti neuvoja ja vinkkejä ohjauksen
Ohjaamo on tähtiin kirjoitettu menestystarina. Se on merkittävin maamme nuorisotakuun puitteissa aloitettu toiminta. Tuskin alussa osattiin arvata, että ympäri Suomenmaata alkoi nousta ennätysmäärä
Tässä blogikirjoituksessa esittelemme, millaisia monialaisen uraohjauksen periaatteita toimijoilla on suhteessa asiakkaaseen, kollegoihin sekä mitä he odottavat itseltään. Kuvaamme myös lyhyesti
Nuorten tulevaisuuden kannalta tärkeimpiin taitoihin lukeutuvat muun muassa ongelmanratkaisukyky, yhteistyötaidot, empatia ja globaalilukutaito. Missä ja miten tällaisia taitoja voi oppia? Lähtemällä

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa