TESSU-projektin materiaalit ja julkaisut

Tältä sivulta löydät TESSU - Tehdään yhdessä ohjausta -projektin materiaaleja vuosilta 2015-2019. 

Valmennusaineistot

  • tietoa vuosina 2015-2019 toteutetuista Ohjaamo-valmennuksista

Haastatteluraportit

  • tarvekartoituskäynnit & valmennusten loppuhaastattelut

TESSU-välineet

  • työvälineitä ja TESSU-projektin omia materiaaleja

TESSU-vuosikatsaukset

  • toimintaa koottuna Issuu-verkkolehtien muotoon

Viestintä

 

Ohjaamoissa toteutettujen TESSU-valmennusten materiaalit löytyvät myös TESSU-valmennukset -sivujen kautta.

TESSU-projektin julkaisuja löydät TESSU 2015-2019-sivulta.

Julkaisuja

Sesay 2018: Ohjaamo ja TESSU käsi kädessä JAMKin hankepäivässä. Hankkeissa tapahtuu -blogi, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu. lue artikkeli

TESSU-vuosikatsaus 2017. Siirry Issuu-julkaisuun

Lilja, Pukkila, Helander & Uusinoka 2018: Asiakasosallisuus Ohjaamoissa. HAMK Unlimited Journal. lue artikkeli

Tiihonen, Hänninen, Kauppila, Leppänen, Mäkinen, Pasanen, Sesay 2018: Yhteiseen maaliin. Peli monialaisen yhteistyön kehittämiseen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Tiihonen 2018: Ohjaamojen tukemista webinaarien keinoin. Hankkeissa tapahtuu -blogi, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu. lue artikkeli

Westergård 2017: Nätverkar för ungdomarnas bästa. CLL:n uutiskirje 4/2017, Åbo Akademi. lue artikkeli

Sesay 2017: Monialainen työ vaatii uutta osaamista. Koordinaatti.fi, Keskipisteessä. lue artikkeli

Helander, Leppänen, Pasanen, Pukkila, Sesay, Uusinoka 2017: Monialainen ja verkostomainen työ Ohjaamoissa. Julkaisussa: Määttä, M. (toim.) 2017: Uutta auringon alla? Ohjaamot 2014-2017. Kohtaamo-hanke, Keski-Suomen ELY-keskus. siirry julkaisun verkkoversioon

TESSU-vuosikatsaus 2016Sesay, Tiihonen, Laitila 2017: TESSU-vuosikatsaus 2016.
Verkkojulkaisuun on koottu yhteenveto projektin toiminnasta vuosina 2015-16.
Siirry Issuu-julkaisuun

Sesay 2017: Yhteisestä työstä - yhteiseen työhön Ohjaamoissa, artikkeli Elinikäisen ohjauksen ajankohtaiskatsauksessa nro 4 / 2017. Lue ajankohtaiskatsaus.

Tiihonen & Leppänen 2017: Kohti yhteistä työtä TESSU-valmentajien ohjauksessa. Hankkeissa tapahtuu -blogi, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu. lue artikkeli

Pukkila & Helander 2016: Miten monialainen yhteistyö rakentuu. HAMK Unlimited: Professional -verkkolehti. lue artikkeli

Pukkila & Helander 2016: Työotteena monialaisuus - katsaus Ohjaamojen monialaisen yhteistyön rakentumiseen. Nuorisotutkimus 3/2016.

Koskela 2016: Yhteisöllisyyden tukeminen ja vertaisuuden merkityksen huomioiminen Ohjaamojen toiminnassa
lue artikkeli

Pukkila, Helander, Laitila 2015: Matkalla monialaisuuteen, lue artikkeli

Videot

Katso myös videoitamme: bit.ly/tessutube