Ydintiimin valmennusprosessin kick-off 12.9.2016

Yhteinen ohjausajattelu Ohjaamo Jyväskylässä ja seuraavista askelista päättäminen

Aiheina:

  • Verkoston nykytila TESSU-verkostotutkalla
  • Pieni paluu menneeseen; kevään valmennuksessa yhdessä pohdittuja monialaisen verkostotyön kehittämisajatuksia ja niiden peilaaminen Monialainen Ohjaamotyö - nelikenttään.
  • Ohjauksen yhteinen ymmärrys päivän työskentelyn kohteena.
  • Ohjauksen yhteisen ymmärryksen avaaminen Jatka lausetta -tehtävällä ja kumulatiivisella työskentelytavalla ja yhteenvetona yhteisen kiteytyksen aikaansaaminen

Ohjaamon kuulumisista kerrottiin, että se oli muuttamassa uusiin tiloihin syksyn jälkeen. Muuttoon liittyi odotuksia toiminnan sujuvuuden ja käytänteiden parantumisen suhteen. Ohjaamo toimi tässä vaiheessa kolmena päivänä viikossa ja toimijat ovat toivoneet, että toiminnasta voisi tulla jokapäiväistä, mikä kuitenkin vaatisi isompia ohjaajaresursseja. Muuton vuoksi Ohjaamon pelisääntöjen työstäminen päätettiin jättää valmennuksessa siihen ajankohtaan, kun Ohjaamon uudet tilat olisivat käytössä.

Päivän keskeiseksi teemaksi valikoitui yhdessä yhteinen ohjausymmärrys.

Valmennuksessa hyödynnettiin TESSU-verkostotutkaa ja Ohjaamon työntekijät asettuivat keskipisteeseen eli asiakkaaseen nähden tutkan alueella siihen kohtaan, millaiseksi koki suhteensa Ohjaamon asiakkaaseen. Kaikki toimijat kokivat olevansa aivan lähellä asiakasta. Tämän jälkeen sijainti tutkalla valittiin sen perusteella, millaiseksi oma suhde ja tehtävä Ohjaamossa koettiin. Suurin osa koki olevansa aivan asiakasrajapinnassa, ja joukko asettui myös tasaisesti eri kehän sektoreille (työllistyminen, koulutus, arjenhallinta). Kelan asiakasneuvojan huomattiin olevan mukana kaikilla näillä sektoreilla. Tutkatyöskentely havainnollisti sen, että Ohjaamossa kaikki tavoitealueet ovat hyvin huomioitu ja että päivässä olivat paikalla kaikki ydintoimijat.

Ohjauksen yhteistä ymmärrystä käsiteltiin mm. Jatka lausetta -tehtävällä ja kumulatiivisella työskentelyllä. Itsenäisesti täytetyt vastaukset käytiin läpi pareittain sekä sen jälkeen kiteytettiin ryhmissä. Tavoitteena oli löytää yhteinen näkemys kustakin teemasta. Tämän työskentelyn lopuksi koko Ohjaamo-tiimi työsti yhteisen näkemyksen/kiteytyksen kustakin aiheesta seuraavasti:

Ohjaamo Jyväskylän tavoite on…
 
tunnettu, helposti lähestyttävä, vastaanottava ohjauspalvelu

Ohjaamo Jyväskylän keskeiset arvot ovat…
   Nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja toiveikkuuden lisääminen (luottamuksellisuus, tasavertaisuus, yksilöllinen kohtaaminen, asiakaslähtöisyys, motivointi, ennaltaehkäisy).

Ohjaamo Jyväskylässä ohjaus tarkoittaa… 
  asiakaslähtöistä, tarvelähtöistä ja sopivina paloina ”tarjottua” ohjausta.

tämä näkyy käytännössä siinä että…  ohjausta tehdään yhdessä nuoren kanssa, asiakaslähtöisesti. Asiakasta ei rajata. Monialaisuus.

Ohjaamo Jyväskylässä käytetään ohjausmenetelmiä, jotka …
   auttavat asiakasta eteenpäin ja palvelevat asiakkaan kokonaistilannetta sekä hyödyntävät kaikkea Ohjaamon osaamista

TESSU-valmentajat kokivat, että keskustelussa päästiin hyvään alkuun ja yhteinen ymmärrys ohjauksesta meni päivän työskentelyjen myötä eteenpäin. Vielä on tarpeellista keskustella yhdessä, mitä yhteinen ymmärrys ohjauksesta tarkoittaa käytännön tasolla ja mihin arvoihin toiminta perustuu sekä mahdollisesti jakaa tietoa ohjausmenetelmistä Ohjaamossa työskentelevien kesken. Tulevassa valmennuksessa tullaan työskentelemään yhteisen ohjausymmärryksen sekä Ohjaamon osaamisen parissa.

<< Palaa Ohjaamo Jyväskylän valmennussivulle

Valmennuksen dokumentit:

12.9.2016 kutsu/ohjelma (pdf)