7.11.2916 TESSU-valmennus ydintiimille osa 2: Kohti unelma Ohjaamo Jyväskylää

Unelmatyöskentelyä: ”Tänään unelmoidaan. Kuvitellaan, että uusi tila on nyt käytössänne, epävarmuutta ja pelkoa ei ole. Kaikki on hyvin ja mahdollista. Ja te pystytte rakentamaan Ohjaamosta sellaisen, kuin itse haluatte.”

Päivän aluksi muistutettiin mieliin myös aiemmat kiteytykset yhteisestä ohjausajattelusta, arvoista, tavoitteista ja osaamisesta. Seinälle oli hahmoteltu Ohjaamo Jyväskylän tämän hetken toiminta ”talona”, jonka pohjalta keskusteltiin: Mitä te haluatte näistä yhdessä tekemistänne kiteytyksistä/koonneista mukaan Unelmienne Ohjaamo Jyväskylään? Milloin Unelmien Ohjaamonne olisi valmis?

Keskustelussa esille nousivat mm. Ohjaamon yhteinen tavoite ja toiminnan tavoitteet sekä asiakasmäärittely ja työntekijöiden tehtävänkuvat. Esille nousi erityisesti asiakkaan vastaanottamisen ja kohtaamisen merkityksen ymmärtäminen. Huomattiin, ettei näistä asioista ollut aivan yhteistä käsitystä. Tehtävistä, pelisäännöistä ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisesta kaivattiin lisää yhteistä puhetta ja sopimista.  Yhdessä keskustellen tavoitteen saavuttamisen päivämääräksi valittiin toukokuu 2017.

Selkeät tehtäväkuvaukset ja määritellyt resurssit nousivat seuraaviksi ydintavoitteiksi. Keskustelussa siirryttiin tämän jälkeen onnistumisten ja hyvien asioiden esille nostamiseen: onko jotain, missä olette onnistuneet? Esille nousi konkreettisia esimerkkejä onnistuneista monialaisen yhteistyön asiakastilanteista ja -caseista. Ohjaamon sen hetkiset fyysiset tilat koettiin asiakasystävällisiksi. Onnistumisista valittiin niitä asioita, jotka aiotaan ottaa mukaan uuteen Unelmien Ohjaamo Jyväskylään.

Lisäksi koottiin Scroom-taulukko, TO DO -listaus toimijoiden seuraavista askelista, jotka olisi otettava "unelman" toteutumiseksi. Aamupäivän päätteeksi sovittiin yhdessä Ohjaamo-toimijoiden oman työskentelyn seuraavista askelista sekä välityöskentelystä ennen seuraavaa valmennusta (tammikuu 2017). Välityöskentelyn teemat: oman toiminnan/työnkuvan sekä muiden toimijoiden havainnointi ja tarkastelu ajatuksella ”tämänkin haluan ottaa mukaan Gummeruksen kadun Ohjaamoon”, resursoinnista sopiminen emo-organisaatioissa sekä oman unelman tarkentaminen.

Tammikuun valmennuksessa olisi tarkoitus olla Ohjaamon uusissa tiloissa. Teemana jatkuu ”unelmatyöskentelystä todeksi”, keskiössä tehtäväkuvausten selkiyttäminen sekä pelisäännöt.

 

<< Palaa Ohjaamo Jyväskylän valmennussivulle