Ohjaamo Jyväskylän TESSU-valmennukset 2016-2018

Ohjaamo Jyväskylän toimintaa on kehitetty Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteishankkeessa (ESR). Hankkeen aikana 1.3.2015-28.2.2018 kehitetään Jyväskylään nuorten (15-29 v.) palveluiden ja toimijoiden yhteinen palvelupaikka ja toimintamalli, Ohjaamo. Tavoitteena on asiakaslähtöinen ja monialainen, nuorten hyvinvointia ja osallisuutta edistävä ohjauksen ja tuen toimintamalli.

Ohjaamo Jyväskylän valmennusprosessissa keskeisiä teemoja ovat olleet yhteiset arvot ja ohjausymmärrys, monialainen yhteistyö Ohjaamossa, yhteisen näkemyksen luominen asiakkaan kohtaamisesta ja ohjausprosessista sekä yhteiset pelisäännöt.

Valmennukset

Valmennusprosessi käynnistyi vuonna 2016 ilman tarvekartoitushaastattelua. Valmennusprosessia edelsivät havainnointitapaamiset Ohjaamossa (9.2.2016, 11.2.2016, 16.2.2016) sekä keskustelut projektihenkilöstön kanssa.

Ohjaamo Jyväskylän toimijajoukossa on ollut paljon vaihtuvuutta Ohjaamon toiminta-aikana. Näin ollen, se etteivät samat työntekijät ole olleet mukana prosessissa pitkää aikaa, on vaikuttanut TESSU-valmennuksen sisältöön ja tavoitteiden saavuttamiseen. Syksystä 2016 alkaen valmennus on keskittynyt Ohjaamon ydintiimin monialaisen yhteistyöosaamisen lisäämiseen, mutta vielä vuoden 2017 aikana Ohjaamon verkostossa on tapahtunut muutoksia, ja työntekijöitä on jäänyt pois ja uusia on tullut ryhmään. Tämän lisäksi Ohjaamo on toiminut Ohjaamo-hankkeen ja TESSU-valmennuksen aikana kolmessa eri paikassa Jyväskylässä, mikä on hidastanut yhteisten käytäntöjen kehittämistä.


Toiminnan havainnointi ja toimijoiden haastattelut (tietoa havainnoinnista). Tarvekartoitushaastattelua ei tehty.

 

24.5.2016 Valmennus 1: Yhtenäinen ohjausajattelu ja monialaisen yhteisen työn mahdollisuudet Jyväskylän Ohjaamossa: Lue lisää
Valmennuksen ohjelma (pdf)

 

1.6. ylimmän johdon valmennus: Tilannekatsaus TESSU-valmentajien havainnointien ja ensimmäisen valmennuspäivän jälkeen
Lue lisää | Valmennuksen kutsu/ohjelma (pdf)

 

Valmennuskokonaisuus Ohjaamon ydintiimille:

12.9.2016: Yhteistyöstä yhteiseen työhön Ohjaamo Jyväskylässä - yhteinen ohjausajattelu: tietoa valmennuksesta | kutsu/ohjelma (pdf)
 

7.11.2016: Kohti unelma - Ohjaamo Jyväskylää:
tietoa valmennuksesta | kutsu/ohjelma (pdf)
 

 

 

31.1.2017: Ohjaamon tilannekatsaus:
tietoa valmennuksesta 
kutsu/ohjelma (pdf)
 

 

29.3.2017: Unelmatyöskentelystä todeksi:
tietoa valmennuksesta
kutsu/ohjelma (pdf)
 

 

11.10.2017: Ohjaamo Jyväskylä, yksi ovi - paljon osaamista:
tietoa valmennuksesta
 

 

8.11.2017: Ohjaamo Jyväskylä, yksi ovi - paljon osaamista, osa 2:
tietoa valmennuksesta
 

 

7.2.2018: Ohjaamo Jyväskylä, yksi ovi - paljon osaamista, osa 3

Valmennusprosessi päättyi.
 

 

 

<< Palaa TESSU-valmennukset -sivulle