1.2.2019

 

Onni-raadeissa osallistutaan, vaikutetaan ja voimaannutaan

 

Onni-raati on Ohjaamojen ryhmätoimintaa, jolla vahvistetaan nuorten osallisuutta, kehitetään nuorten palveluita ja tuotetaan tietoa nuorten näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä nuorten kuulluksi tulemisen, vaikuttamisen ja voimaantumisen kokemuksia. Raadissa käsitellään ajankohtaisia asioita, ja sen toiminta perustuu nuorten ja työntekijöiden yhteiseen dialogiin kehitettävistä asioista. Raati on hyvin tärkeä ja luonnollinen osa Ohjaamon toimintaa.

Tampereella Onni-raati käynnistyi elokuussa 2018 kolmen rohkean nuoren voimin. Raati kokoontui kuukausittain tietyn teeman ja kuuman kahvikupposen äärellä. Kolmen kävijän joukko nousi syksyn aikana kahdeksaan ja raati sai työstettäväksi erilaisia, mielenkiintoisia ja nuoria koskettavia tehtäviä. Lisäksi ahkera tiedottaminen, sitkeys sekä osallisuudesta puhuminen Ohjaamossa ja nuorille suunnattu mainonta ovat vaikuttaneet raadin myönteiseen kehitykseen. Raadille on selvästi tilaus. Mikä Onni!

Raatilainen kertoo:

”Kuulin Nuortentalo Ohjaamon Onni-raadista loppukesästä 2018. Minulle kerrottiin sen olevan nuorten palveluita kehittävä työpaja. Ajattelin heti, että tämä on juuri sitä mitä olen halunnut - mahdollisuuden vaikuttaa.

Olen itse ollut erinäisten palveluiden piirissä käytännössä koko aikuisikäni. Olen matkan varrella jossain määrin kokenut olevani tämän järjestelmän riepoteltavana, ja minulla on monenlaisia kokemuksia siitä. Osa palveluista toimii hyvin, osassa on parantamisen varaa, mutta kaikkea voi aina kehittää entistä paremmaksi.

Ensimmäistä kertaa osallistuin Onni-raatiin syyskuussa 2018. Aiheena tuolloin oli kohtaaminen. Miten nuori tulisi kohdata? Tuolloin mukanani oli muutama muu nuori, sekä pari Ohjaamon työntekijää ohjailemassa keskustelua. Keskusteltiin asiasta muutamasta näkökulmasta, kuten millainen on hyvä kohtaaminen, millainen on huono kohtaaminen. Muiden kanssa keskustelu laajensi samalla omaa näkemystäni asiasta. Tuntui mielenkiintoiselta keskustella muiden nuorten kanssa aiheesta, jolla on tarkoitus. Koin itseni merkitykselliseksi. Se on kuitenkin yksi ihmisen hyvinvoinnin perusedellytys. Oli mukavaa päästä olemaan oikeasti osallisena Ohjaamon kehittämisessä.

Onni-raadissa ollaan myös kokeiltu uusia tapoja ideointiin, kuten yksi monopoli-tyyppinen lautapeli, joka oli kehitetty juuri sellaiseen tarkoitukseen. Se oli mieleenpainuvaa. En ollut moista aiemmin nähnyt, ja odotin alusta saakka suurella mielenkiinnolla pelin kimppuun pääsyä.

Onni-raadista on ainakin kahdenlaista hyötyä. Ensinnäkin työntekijät pääsevät kuulemaan suoraan nuorilta kokemustietoon perustuvaa näkökulmaa. Usein teorialla ja käytännöllä voi olla huomattavakin ero. Usein palveluiden piirissä olemaan tottuneet nuoret ovat tulleet immuuneiksi mielipiteille palveluita kohtaan. Ollaan vain hiljaa, ja yritetään olla mahdollisimman vähän vaivaksi, tai mietitään sanomisia siltä varalta, että jotain sanomaa voidaan käyttää itseään vastaan. Onni-raati sivuaa noita kokemuksia, mutta on neutraali ympäristö. Siellä ollaan juuri sitä varten, että saa sanoa niin risut kuin ruusut, ja yhdessä voidaan miettiä mitä asialle voisi tehdä.

Toisekseen Onni-raadista on hyötyä osallistuvalle nuorellekin. Itselläni huono elämäntilanteeni seisoi vuosia paikoillaan, enkä kokenut itselläni olevan minkäänlaista arvoa. Koin itseni merkityksettömäksi. Ihminen haluaa kuitenkin, että hänellä ja sillä mitä hän tekee, on jokin merkitys. Onni-raadissa voidaan hyödyntää palveluiden parissa olleen nuoren kokemusta, jolloin kokemukset eivät ole vain yksi surkeiden sattumusten sarja, vaan läjä asioita, joista joku muu voi oppia jotain uutta.

Monet muutkin nuoret ovat halukkaita vaikuttamaan, ja kehittämään käyttämiään palveluita, ja itse olen kokenut Onni-raadin hyvin mielekkäänä muotona sille. Pääsin viimein luomaan jostain hyvästä entistäkin parempaa.”

 

Kehittämiskoordinaattori Katja ja raatilainen Ville