Ohjaamot kohtasivat Tampereella

Ohjaamot kohtasivat Tampereella

Ohjaamoiden päälliköt kokoontuivat vuoden ensimmäisille päällikköpäiville Tampereen Torni-hotelliin 30.–31.1.2018. Ohjelmassa oli luentoa, alustuksia ja paljon keskustelua ajankohtaisista teemoista. Mukana oli Ohjaamojen koordinaattoreita, projektipäälliköitä sekä vastuuhenkilöitä Ohjaamo-verkostoista. Päivien tunnelmaa voi kuvata yhtä aikaa sanoilla haikeus ja kiitollisuus. Monet Ohjaamoita ESR-hankkeina rakentaneet projektipäälliköt lopettavat lähiaikoina työnsä, joten monessa Ohjaamossa on menossa siirtymävaihe uusien päälliköiden ja asiantuntijoiden ottaessa ohjat käsiinsä. Väistyvät vastuuhenkilöt voivat olla ylpeitä sitä, että Ohjaamo-toiminta on saatu lyhyessä ajassa hyvään lentoon.

Ohjaamojen yhdyspinnoilla tapahtuu keväällä 2018

Päivien aluksi avattiin keskustelua siitä, miten TE-toimistojen kautta tulevien uusien työntekijöiden rekrytoinnit ovat sujuneet ja mitä muutos merkitsee Ohjaamojen vakiinnuttamisessa. Noin sata uutta työntekijää tulee kevään aikana aloittamaan Ohjaamoissa neljän vuoden työsopimuksilla. Näiden ihmisten perehdyttäminen Ohjaamo-toimintaan on pitkä prosessi, joka on jo aloitettu yhteistyössä Työ-ja elinkeinoministeriön kanssa. Samaan aikaan Ohjaamoissa on myös muita tuen tarpeita henkilöiden vaihtuvuuteen ja vakiinnuttamiseen liittyen.

Esillä oli myös keväällä toteutuva usean ministeriön yhteinen maakuntakierros, jonka agendalle pyritään saamaan myös Ohjaamo-toiminnan tulevaisuuden kysymykset maakuntien Suomessa. Päivillä pohdittiin millä tavoin maakuntien hallintoa valmistelevien tietoisuuteen saataisiin myös nuorten palveluihin liittyvä yhteistyön teema ja sen organisoinnin kysymykset. Uusien maakuntien palvelujärjestelyissä Ohjaamoilla on olla paljon annettavaa. 

Ohjaamojen psykososiaalisen tuen mallintamiseen ja toteuttamiseen on varattu 3 miljoonaa euroa vuosina 2018–2019. Päivillä oli mukana hankkeen projektipäällikkö Hanna-Kaisa Kostet, joka aloittaa työnsä helmikuun alussa. Edessä on vaativa selvitystyö ja verkoston luominen, jossa tarvitaan toimivaa yhteyttä Ohjaamo-kentän kanssa.  Ensimmäisenä tavoitteena on selvittää, mikä on psykososiaalisen tuen lisäämisen merkitys ja tarve Ohjaamo-toiminnassa ja siinä eritysesti yhteys sosiaali- ja terveyspalveluihin. Hankkeessa on melko pian edessä lisärekrytoinnit laajemman toimijaverkoston luomiseksi eri alueilla.

Kaaoksesta kukoistukseen 

Lahden ammattikorkeakoulun johtamisen lehtori Markku Kräkin johdatti ohjaamolaisia erilaisiin näkökulmiin kompleksisesta työstä ja sen johtamisesta. Hänen puheessaan tuli esille Ohjaamoiden toimintaympäristö, joka on ajoittain hyvin kompleksinen ja kaoottinen eikä siihen useinkaan sovellu lineaarinen käsitys kehityksestä ja asioiden etenemisestä. Kompleksisuutta ei voi hallita, mutta siihen voi vaikuttaa pienillä arkisilla teoilla. Hän muistutteli Ohjaamoiden päälliköitä mm. pysähtymään ja pohtimaan ongelmaa riittävästi ilman että syöksytään nopeisiin ratkaisuihin. Tavallisesti ongelmaan on olemassa useita vaihtoehtoisia ratkaisuja, joita löytää useimmiten yhdessä toimien. Siksi dialogisuus ja läsnäolo ovat taitoja, joita tulisi omassa työssä harjoitella päivittäin.

Paikallista Ohjaamo-toimintaa sekä Tampereella että laajemmin Pirkanmaalla olivat avaamassa TE-toimiston johtaja Riku Immonen ja Tampereen kaupungista ohjelmajohtaja Regina Saari. Puheenvuorot valaisivat hyvin Ohjaamo-toiminnan visiota suuren kaupungin näkökulmasta ja samalla laittoi kuulijat pohtimaan sopivasti myös maakunnallistamisen näkökulmaa. Päivät päättyivät vilkkaaseen keskusteluun eri työpajoissa. Keskustelu jatkuukin eri foorumeilla vilkkaana, sillä Ohjaamojen tarina on taas kerran uudessa, innostavassa vaiheessa.

Ohjaamoiden päällikköpäivät jatkuvat 15.3.2018 Opetus-ja kulttuuriministeriön järjestämällä päivällä Helsingissä. Tämän lisäksi Ohjaamoissa työskentelevillä on verkostoitumismahdollisuuksia mm. huhtikuussa järjestettävillä Allianssiristeilyllä ja Valtakunnallisilla työpajapäivillä. Aloittavien Ohjaamojen ja Ohjaamoiden uusille työntekijöille tarkoitetut päivät ovat Turussa 23.–24.5.2018. Пока нет комментариев. Будь первым.

Mirja siirtyy Kohtaamosta uusiin tehtäviin. Paikka on auki, on kiitosten aika.
Nuorten monialaisissa palvelupisteissä, Ohjaamoissa, työskentelee valtakunnallisesti noin 100 TE-toimiston asiantuntijaa. Osa heistä kokopäiväisesti ja osa muun työnsä ohessa. Kevään 2020 aikana
Maailma muuttui hetkessä koronapandemian myötä ja toimintoja piti siirtää nopeasti verkkoon. Myös Ohjaamoissa oltiin pakkodigiloikan edessä ja kaivattiin kovasti neuvoja ja vinkkejä ohjauksen
Ohjaamo on tähtiin kirjoitettu menestystarina. Se on merkittävin maamme nuorisotakuun puitteissa aloitettu toiminta. Tuskin alussa osattiin arvata, että ympäri Suomenmaata alkoi nousta ennätysmäärä
Tässä blogikirjoituksessa esittelemme, millaisia monialaisen uraohjauksen periaatteita toimijoilla on suhteessa asiakkaaseen, kollegoihin sekä mitä he odottavat itseltään. Kuvaamme myös lyhyesti