Valmennus 3

Monialaisuutta tukevien pelisääntöjen muodostaminen

Tämän valmennuskerran tavoitteena oli yhdessä muodostaa Ohjaamo Espoon pelisäännöt, jotka tukevat monialaista yhteistyötä. Päivän alussa osallistujat kirjasivat itsenäisesti arvoja, periaatteita ja toimintatapoja, joita haluaisivat nostaa Espoon Ohjaamon pelisäännöiksi. Sen lisäksi oli mahdollista nostaa esille asioita, jotka tällä hetkellä harmittavat Ohjaamon toiminnassa. Näin halusimme antaa tilaisuuden myös ”purnata”, jotta vaikeatkaan asiat eivät jäisi käsittelemättä, mikä taas saattaisi haitata Ohjaamon sisäistä yhteistyötä.

Papereille kirjattuja asioita/ajatuksia käsiteltiin sen jälkeen ns. konsulttikeskustelulla, jossa ”konsultin” roolissa olevan tehtävänä on rohkaista ja kysellä asian esittelijältä lisää tietoa ajatuksistaan. Mahdolliset harmituksen aiheet tavoitteellistettiin ja keskustelussa käsiteltyjä asioita muotoiltiin post-it-lapuille Ohjaamon pelisääntöjen muotoon. Parityöskentelyn tuotoksia ryhmiteltiin ja käsiteltiin koko ryhmän kanssa TESSU-valmentajien johdolla. Pareilla oli mahdollisuus kommentoida, jos lapuista nousi kysymyksiä.

Akvaariokeskustelua pelisäännöistä

Tämän jälkeen siirryttiin akvaariokeskusteluun, jossa sisäpiiri kävi keskustelua Ohjaamo Espoon pelisäännöistä (ohje: ”Mitä näistä haluaisitte nostaa Ohjaamo Espoon pelisäännöiksi?”) ja ulkopiiri kuunteli ja tarkasteli sitä, millaisia ajatuksia keskustelu herättää. Sitten ryhmät vaihtoivat paikkaa ja keskustelua jatkettiin. Sisäpiirien keskustelussa nousi esille mm. seuraavia asioita:

  • Pelisäännöistä on puhuttu paljon, mutta niitä ei ole kuitenkaan saatu riittävän konkreetteina sovittua. Muutamia kirjattuja pelisääntöjä tarvitaan, jotta vierailijoiden olisi helpompi toimia Ohjaamotyössä.

  • Yhteisen kalenterin käytön terävöittäminen ja sisäisen tiedotuksen kehittäminen.

  • Erilaisten toimintatapojen huomioiminen ja toisten kunnioittaminen.

  • Ohjaamoon ehdotettiin taulua, joka olisi näkyvällä paikalla Ohjaamon aulassa ja siihen tulisi kuvat kaikista, jotka ovat ko. päivänä paikalla (ja missä he ovat). Siihen tulisi myös päivä- ja viikko-ohjelma.

  • Millaisia käytäntöjä on yhdessä tekemiseen? Miten siitä saadaan tarkoituksenmukaista sekä monialaisuutta edistävää?

  • Henkilökunnan erilaisen osaamisen tunnistamista ja esilletuontia haluttiin tehostaa – auttaisi myös monialaista yhteistyötä, kun osaamiset olisivat laajalti tiedossa ohjaamon sisällä.

Valmennuksen lopussa sovittiin, että taulu Ohjaamon paikalla olevista asiantuntijoista tehdään ja sijoitetaan Ohjaamoon näkyvälle paikalle. Samoin sovittiin, että otetaan käyttöön viikoittainen palaveri, missä keskustellaan ja edistetään nimenomaan työyhteisön yhteistyöhön liittyviä asioita.

Valmennus eteni tavoitteiden suunnassa ja konkreettisten pelisääntöjen työstämistä Ohjaamo jatkaa vielä myöhemmin.

 

<< Palaa Ohjaamo Espoon valmennussivulle  |