Yhteenveto tarvekartoitushaastattelusta 22.3.2016

Ohjaamo Forssassa toivottiin tukea neuvonta- ja ohjausosaamiseen, jossa vahvistetaan monialaista yhteistyötä ja ohjausta. Tarvittavan valmennusprosessin lähtökohtana on neuvonta- ja ohjausosaamisen kaksi kärkeä:

 1) Asiakkaan kohtaaminen (mm. palvelu- ja luottamusketjun säilyminen, erilaiset asiakasprofiilit)

 2) Asiakasprosessin tavoitteellisuus (mm. Ohjaamon laatutakuu, prosessin eteenpäin vieminen, yhteistyön monialaisuus ja moniammatillisuus, yhteistyöverkoston osaamiset)

Sovittiin, että TESSU-valmentajat Päivi Pukkila ja Jaakko Helander HAMK Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta tekevät valmennusprosessiehdotuksen sovitun sisällön ja teeman mukaan. Valmennuksen toivottiin olevan suunnitelmallista, konkreettista, käytännönläheistä sekä toiminnallista ja samalla edistetään verkoston yhteenkuuluvuutta ja pelisääntöjä sekä kirkastetaan ohjaamon yhteistä tavoitetta. Otetaan huomioon myös asiakasprofiilien tunnistaminen ja miten eri kohtaamistilanteissa toimitaan. Sovittiin alustavasti kolme puolen päivän valmennuskertaa, jotka ajoittuvat touko-, syys- ja marraskuulle 2016. Valmennusprosessin aikana nousevat uudet tarpeet huomioidaan jatkon suunnittelussa. Lue lisää raportista (pdf).

<< Palaa edelliselle sivulle