Valmennus 3, Ohjaamo Forssa

Yhteinen maali: Forssan Ohjaamo vuonna 2018

6.9.2016 valmennuksen tavoitteena oli tutkia Forssan Ohjaamon prosessimallia sekä monialaista yhteistyötä tällä hetkellä. Tapaamisessa nostettiin esille myös monialaisuusmittarin vastauksista eniten mietityttävät, hyvin toimivat sekä kehittämistä kaipaavat kohdat. Forssan Ohjaamon perustehtävä oli tarkastelussa ns. liikennevaloharjoituksen avulla.

Ohjaamon työntekijöiden työstämä prosessimalli asiakkaan polusta käsiteltiin vaiheittain, ja siitä poimittiin keskeisiä teemoja. Tämän yhteydessä pohdittiin konkreettisia kehittämistoimenpiteitä, sekä valittiin myös vastuuhenkilöt niitä edistämään. 

Monialaisuusmittarin tuloksista keskusteltaessa hyvin toimiviksi, monialaista yhteistyötä edistäviksi tekijöiksi todettiin mm. kehittämismyönteinen asenne, avoin ilmapiiri, toisen kunnioittaminen, rajojen ylittäminen, asiakaslähtöisyys, yhteiset tavoitteet, työnjako ja ydinosaaminen. Kehittämisen paikkoja löydettiin yhteisestä käsitteistöstä, reviiriajattelusta ja resursseista. Pohdittiin, olisiko mittari hyvä täyttää seuraavan kerran keväällä 2017. TESSU-projektin on mahdollista auttaa ja tukea tulosten käsittelyssä. Valmennukset päättyivät sovitusti tähän kertaan.

<< Palaa Ohjaamo Forssan valmennussivulle